Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Sự Xét Đoán Trên Giê-ru-sa-lêm Và Am-môn

Ngày 07 – Sự Xét Đoán Trên Giê-ru-sa-lêm Và Am-môn

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 21:18-32

18 Hãy xem xét, nếu con coi thường cây gậy, liệu điều đó sẽ không xảy đến sao? Chúa Giê-hô-va phán vậy.

19 Hỡi con người, vậy con hãy nói tiên tri đi! Hãy vỗ tay, múa gươm đôi ba lần. Đó là thanh gươm giết hại, một thanh gươm giết chết vô số người, đang vây phủ chung quanh 20 để làm cho lòng họ tan chảy và gây vấp ngã. Ta đã đặt gươm ngăm đe mọi cửa của họ. Ôi! Thanh gươm được làm cho bóng nhoáng, bén nhọn để giết người! 21 Con hãy tham gia tấn công bên phải và dàn trận bên trái tùy nơi mặt con hướng về. 22 Ta cũng vỗ hai tay và khiến cơn giận Ta nguôi đi. Chính Ta, Đức Giê-hô-va, phán vậy.”

23 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 24 “Hỡi con người, con cũng hãy vạch cho mình hai con đường để cho thanh gươm của vua nước Ba-by-lôn đi qua. Hai con đường ấy đều xuất phát từ một vùng đất. Tại mỗi đầu đường, con cũng hãy làm một bảng để chỉ đường đi vào thành. 25 Con hãy vạch một con đường cho gươm đi qua hướng về Ráp-ba, thành của con cái Am-môn, và một con đường hướng về Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem là thành bền vững. 26 Vì vua Ba-by-lôn đứng tại ngã ba là nơi vào hai con đường ấy để bói quẻ. Vua lắc những mũi tên, cầu hỏi các thần tượng và xem xét lá gan. 27 Trong tay phải của vua có quẻ bói về thành Giê-ru-sa-lem bảo dùng máy phá thành, ra lệnh chém giết, cất tiếng hô xung trận, dùng những máy phá thành để tấn công vào cổng thành, đắp lũy và lập đồn bao vây thành.

28 Những kẻ đã thề nguyền xem những quẻ bói chỉ là những lời giả dối, nhưng vua thì sẽ nhắc cho họ nhớ lại việc gian ác mình khiến họ bị đi lưu đày. 29 Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán: ‘Vì các ngươi đã được nhắc để nhớ lại sự gian ác mình, tội lỗi bị vạch trần, lỗi lầm trong mọi việc làm bị lộ ra; vì các ngươi được nhắc tội lỗi ấy nên các ngươi sẽ bị bắt đi. 30 Về phần ngươi là vua chúa Y-sơ-ra-ên, kẻ gian ác đáng chết kia, ngày của ngươi đã đến, giờ trừng phạt đã gần.’ 31 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Hãy cất mũ, lột vương miện đi; những thứ nầy không còn như trước nữa! Cái gì thấp sẽ được nâng cao, cái gì cao sẽ bị hạ thấp. 32 Đổ nát, đổ nát, đổ nát! Ta sẽ làm điều ấy. Điều ấy chẳng bao giờ xảy ra cho đến chừng nào Đấng đáng được quyền xét xử đến thì Ta sẽ giao cho người.’

SUY GẪM:

C. 22-27 Đức Chúa Trời hình phạt vị vua gian ác không chịu ăn năn. Đức Chúa Trời sẽ hình phạt vua Sê-đê-kia, người đã chống lại Ngài để rồi ngày của ông sẽ đến. Ông sẽ lột mão triều thiên và giao vương quốc của mình cho Đấng Christ, vị vua tương lai (c.27, Sáng thế 49:10). Đức Chúa Trời sẽ cất đi công việc của chúng ta nếu chúng ta không làm tốt địa vị mà Ngài đặt để ở đó. Có phải bạn đang đầu tư tất cả cho công việc mà bạn được ban cho không?

C. 19-22 Khi vua Ba-by-lôn cần quyết định tấn công ai trước, Am-môn hay Giê-ru-sa-lem, thì ông sử dụng ba biện pháp. Ông lắc một mũi tên cầu hỏi thần mình, và tra xem kẻ nào còn sống. Kết quả là Giê-ru-sa-lem được chọn và họ đã phải chịu một cái kết bi kịch. Đức Chúa Trời dùng cách nói bói khoa của đất ngoại bang để nói về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem. Điều này cho chúng ta thấy rằng, quân đội Ba-by-lôn được huy động để tấn công Giê-ru-sa-lem tội lỗi nằm trong kế hoạch của Ngài.

C. 28-32 Am-môn, người giống như cái gai trong mắt Y-sơ-ra-ên sẽ bị hình phạt. Quốc gia được dùng như công cụ để răn đe, chống lại Y-sơ-ra-ên rồi sẽ bị hình phạt. Sự hình phạt sẽ giáng trên họ còn tệ hại hơn trên Y-sơ-ra-ên. Có phải nhiều người đang quấy rối bạn không? Bạn đừng thất vọng hay ghét họ. Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đem đến cho bạn những người lân cận, là những cái gai bên cạnh để huấn luyện bạn.

Cầu nguyện  Xin giúp con đừng trao cho cương vị quan trọng nhất mối quan hệ của con với những người khác hoặc tương lai của đời con.

Bình Luận:

You may also like