Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Ngụ Ngôn Về Hai Chim Ưng

Ngày 27 – Ngụ Ngôn Về Hai Chim Ưng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 17:1-10

1 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 2 “Hỡi con người, hãy ra câu đố, kể lời ví dụ cho nhà Y-sơ-ra-ên. 3 Con hãy nói rằng: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Có một con chim ưng lớn, cánh rộng, lông cánh dài, thân đầy lông nhiều sắc, đến Li-ban và bẻ ngọn cây bá hương đi. 4 Nó bẻ cành non trên cao đem đến một vùng đất thương mại và đặt trong một thành của những người buôn bán. 5 Sau đó, nó lấy giống của đất ấy đem trồng nơi đất tốt, đặt gần chỗ nhiều nước và trồng như cây liễu. 6 Cây nứt lên trở thành một cây nho sum suê, thấp là đà. Những nhánh nó hướng về phía chim ưng, rễ nó đâm sâu xuống lòng đất. Vậy nó trở nên một cây nho sinh ra nhiều cành và chồi non.

7 Nhưng có một con chim ưng lớn khác, cánh lớn, lông nhiều. Và kìa, cây nho đâm rễ về phía nó và cành vươn về hướng nó để được nó tưới nước. 8 Cây nho được trồng nơi đất tốt gần chỗ nhiều nước để mau nứt tược ra trái, và trở nên cây nho tốt.’

9 Hãy nói với họ: ‘Chúa Giê-hô-va phán: Cây nho sẽ lớn lên xanh tốt sao? Chim ưng kia không nhổ bật rễ, hái trái và làm khô héo những lá non mới nứt của nó sao? Không cần có cánh tay mạnh mẽ hay nhiều người mới làm trốc rễ nó. 10 Kìa khi nó được trồng, nó có xanh tốt chăng? Khi gió đông đụng đến nó, nó không khô héo cả sao? Vâng, nó sẽ khô héo ngay trên luống đất mà nó đã lớn lên.’”

SUY GẪM:

C. 3-6 Con chim ưng thứ nhất là Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn; ông đã dẫn theo một đạo quân lớn và xâm chiếm Giu-đa. Li-ban trong câu 3 nói về Giu-đa. Ông đã bẻ ngọn cây bá hương đi, cái nhành non bị con chim ưng bẻ gãy đó chính là Giê-hô-gia-kin (c.12). Ông này trở thành vua sau khi cha của ông là Giê-hô-gia-kim qua đời và cai trị ba tháng trước khi ông đầu hàng. Ông đã bị dẫn qua Ba-by-lôn là vùng đất thương mại. Người kế ngôi trong xứ đó là Sê-đê-kia, một người Ba-by-lôn đã thay thế Giê-hô-gia-kin (c.13, II Các Vua 24:17). Sê-đê-kia được lớn lên trong xứ đất màu mỡ của Giê-ru-sa-lem nhưng chỉ là một cây nho bù nhìn. Ông ta luôn phụ thuộc và chịu sự cai trị hoàn toàn từ con chim ưng kia là vua Ba-by-lôn. Khi dân sự của Đức Chúa Trời trở nên bại hoại thì Ngài sẽ kỷ luật họ qua những quốc gia khác.

C. 7-10 Con chim ưng thứ hai được ví với Pha-ra-ôn của Ai Cập. Sê-đê-kia cố vượt ra khỏi luật lệ của Ba-by-lôn nên ông đã cầu hỏi Ai Cập để được sự trợ giúp và nổi loạn. Hành động chính trị này của Sê-đê-kia là sự phản nghịch lại ý muốn của Chúa (c.19). Thời kỳ lưu đày của Y-sơ-ra-ên tại Ba-by-lôn là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để phục hồi họ. Nhưng Y-sơ-ra-ên đã không vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời và cố thoát khỏi tình trạng phu tù bằng việc nương cậy vào Ai Cập. Những hành động của Sê-đê-kia sẽ không thành công; đúng ra đó sẽ là một cơn gió từ hướng đông dẫn đến sự sụp đổ của Ba-by-lôn. Hậu quả của việc khước từ Lời Chúa là cây nho sẽ bị vặt trụi hết cành lá và nhổ bật rễ.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin hãy giúp con không nương cậy vào điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like