Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Sự Phục Hồi Giê-ru-sa-lem

Ngày 26 – Sự Phục Hồi Giê-ru-sa-lem

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 16:53-63

53 Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Sô-đôm và các con gái nó trở về, đem những người bị lưu đày của Sa-ma-ri và các con gái nó trở về, và cũng đem những người bị lưu đày của ngươi ở giữa chúng trở về nữa, 54 để ngươi phải bị nhuốc nhơ, sỉ nhục về mọi điều ngươi đã làm, và như thế ngươi trở thành niềm an ủi cho chúng. 55 Chị em ngươi là Sô-đôm và con gái nó sẽ được phục hồi như xưa; Sa-ma-ri cùng con gái nó cũng được phục hồi như xưa, và ngươi cùng con gái ngươi cũng sẽ được phục hồi như xưa. 56 Trong ngày kiêu hãnh, miệng ngươi chẳng nhắc đến tên Sô-đôm, em ngươi. 57 Lúc ấy sự độc ác của ngươi chưa lộ ra, ngươi chưa trở thành đề tài chế giễu của con gái A-ram, của tất cả láng giềng, và các con gái Phi-li-tin ở chung quanh đều khinh bỉ ngươi. 58 Ngươi phải rước lấy hậu quả của tội tà dâm và những điều ghê tởm của ngươi,’” Đức Giê-hô-va phán vậy.

59 Vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: “Ngươi đã khinh thường lời thề mà phá hủy giao ước Ta, nên Ta sẽ đối xử với ngươi xứng với điều ngươi đã làm. 60 Tuy nhiên, Ta sẽ nhớ lại giao ước mà chính Ta đã lập với ngươi trong những ngày ngươi còn trẻ, và Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời. 61 Khi tiếp nhận các chị và em ngươi, ngươi sẽ nhớ lại đường lối mình mà hổ thẹn. Bấy giờ, Ta sẽ trao chúng cho ngươi làm con gái nhưng không dựa trên giao ước với ngươi. 62 Ta sẽ lập giao ước Ta với ngươi, và ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va. 63 Ngươi sẽ nhớ lại mà xấu hổ, và vì quá xấu hổ nên ngươi không còn mở miệng nói điều gì nữa khi Ta tha thứ mọi điều ngươi đã làm,” Chúa Giê-hô-va phán vậy.

SUY GẪM:

C. 53-58 Ngạc nhiên hơn những tội lỗi khủng khiếp của Giê-ru-sa-lem là Đức Chúa Trời sẽ phục hồi thành tội lỗi này. Lí do mà Giê-ru-sa-lem trở về từ cuộc lưu đày sau Sô-đôm và Sa-ma-ri là để Giê-ru-sa-lem thấy họ sẽ bị nhục nhã hơn, mặc dù họ cho rằng mình đã tốt hơn trước. Cơ đốc nhân phải quăng xa những quan điểm cho là mình tốt hơn người khác, và ăn năn về việc họ không sống một đời sống tách biệt với thế gian.

C. 60-63 Đức Chúa Trời phục hồi mối quan hệ đã có với dân sự Ngài và làm mọi sự trở nên mới. Nhưng sự đoán xét sẽ là điều tiên quyết trước khi có sự phục hồi này. Sự đoán xét phải đến trước thì sự phục hồi mới có thể xảy đến. Đức Chúa Trời phán rằng sau khi bị đoán xét vì tội lỗi thì một giao ước mới được thiết lập và họ sẽ được phục hồi. Vì thế, Chúa đang khiến mọi người nhớ rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ làm họ cảm thấy xấu hổ về tội lỗi của mình.

C. 63 Giê-ru-sa-lem phải được tha thứ và nhận một giao ước mới để thấy rõ sự đồi trụy, xấu xa trong tội lỗi của họ là thể nào. Khi chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ và tình yêu thương từ thập tự giá, chúng ta có thể nhận ra sự nghiêm trọng của tội lỗi và ăn năn. Không phải bởi sự chỉ trích hay nghi lễ tẩy rửa, nhưng bởi tình yêu thương trên thập tự giá ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta trở nên tỉnh thức với tội lỗi và xây bỏ khỏi chúng. Nếu thật sự khó để tha thứ cho ai đó, hãy nhớ đến tình yêu thương của Chúa Jêsus – Đấng đã tha thứ mọi tội của chúng ta để tha thứ cho người đó.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp con suy gẫm về tình yêu thương của Ngài và quay trở lại với Ngài một cách khiêm nhường.

Bình Luận:

You may also like