Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Trách Nhiệm Của Giao Ước

Ngày 28 – Trách Nhiệm Của Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 17:11-24

11 Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 12 “Hãy nói với nhà nổi loạn ấy rằng: ‘Các ngươi không biết điều đó có nghĩa gì sao?’ Hãy bảo họ: ‘Kìa, vua Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem, bắt vua và các nhà quý tộc đem qua Ba-by-lôn với mình. 13 Vua Ba-by-lôn đã chọn một người trong dòng dõi hoàng tộc và lập giao ước với người ấy, bắt người ấy thề. Vua cũng bắt những người có thế lực trong xứ đem đi 14 để cho vương quốc phải suy tàn, không tự dấy lên được nữa; nhưng nhờ giữ giao ước ấy mà vương quốc được tồn tại. 15 Tuy nhiên, vua ấy đã nổi loạn chống lại vua Ba-by-lôn bằng cách sai sứ giả đến Ai Cập để xin cấp ngựa chiến và một đạo quân đông đảo. Vua ấy có thành công chăng? Người đã làm những việc như thế sẽ thoát nạn được sao? Người hủy bỏ giao ước làm sao chạy thoát được!’ 16 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, vua ấy sẽ chết tại Ba-by-lôn, trong đất của vua đã tôn người lên ngôi, mà người đã coi thường lời thề và hủy bỏ giao ước. 17 Pha-ra-ôn sẽ không đem một đạo binh lớn và những toán lính đông đến giao tranh cứu viện khi người ta đắp lũy dựng đồn để hủy diệt nhiều người. 18 Thật vậy, Sê-đê-kia đã coi thường lời thề, hủy bỏ giao ước. Vì người đã trao tay giao kết rồi mà còn làm những việc ấy nên chắc chắn không thoát nạn!’

19 Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: ‘Thật như Ta hằng sống, nó đã khinh thường lời thề Ta, hủy bỏ giao ước Ta nên Ta sẽ đổ lại tất cả trên đầu nó. 20 Ta sẽ giăng lưới Ta trên nó, và nó sẽ mắc vào lưới Ta. Ta sẽ đem nó qua Ba-by-lôn, tại đó, Ta sẽ phán xét nó về tội bất trung với Ta. 21 Tất cả quân lính của nó chạy trốn sẽ ngã dưới lưỡi gươm; những kẻ còn sót lại sẽ bị tan lạc theo mọi hướng gió. Bấy giờ, các ngươi sẽ biết chính Ta, là Đức Giê-hô-va, đã phán vậy.’

22 Chúa Giê-hô-va phán: ‘Chính Ta cũng sẽ lấy ngọn cây bá hương cao và Ta sẽ trồng. Ở nơi tận cùng những nhánh nó, Ta sẽ bẻ một chồi non và chính Ta sẽ trồng nó trên hòn núi cao chót vót. 23 Thật, Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Y-sơ-ra-ên; nó sẽ nứt nhánh, ra trái và sẽ trở nên cây bá hương xinh tốt. Mọi loài chim sẽ đến núp dưới nó và tất cả những giống có cánh sẽ núp dưới bóng các cành của nó. 24 Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên. Ta đã làm khô héo cây xanh và làm cho cây khô xanh tốt. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và làm thành điều đó.’”

SUY GẪM:

C. 22-24 Ngài hứa một niềm hy vọng cho tương lai. Chồi của cây bá hương là một thứ bị khinh miệt, nhưng ở đây nó là đối tượng được phục hồi và vinh dự. Một chồi non nơi tận cùng những cành cây bá hương đại diện cho một người trong dòng dõi vua Đa-vít và đó chính là Đấng Christ. Điều này báo hiệu vương quốc của Đa-vít sẽ được phục hồi. Có phải sự trọn vẹn của nước Đức Chúa Trời qua Đấng Christ là niềm hy vọng duy nhất trong chúng ta hay không? Chúa sẽ hạ những cây cao xuống và làm những cây non khô héo. Ngài sẽ dấy người khiêm nhường lên và hạ những kẻ kiêu ngạo – những người sống theo ý riêng của họ xuống. Đức Chúa Trời phán rằng, Ngài sẽ dùng chính tay Ngài chứ không phải tay của loài người để cứu dân Y-sơ-ra-ên. Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời – Đấng đã tiếp nhận một cái cây khô héo như chúng ta và làm cho trở nên xanh tươi.

C. 15-18 Sê-đê-kia không giữ lời mà ông đã hứa với vua Nê-bu-cát-nết-sa, là vua của Ba-by-lôn và cầu hỏi sự giúp đỡ từ Ai Cập. Đời sống của Sê-đê-kia đã kết thúc với cái chết thảm hại. Giu-đa không chỉ phá vỡ giao ước với Ba-by-lôn mà còn phá vỡ giao ước đã lập với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, lí do mà Ai Cập không thể giúp đỡ nhà Giu-đa trong lúc cấp bách đó là để cho thấy rằng bằng quyền lực chính trị, họ không thể liên minh và tin cậy những người đó. Có thể thấy, trong những lúc thuận lợi thì họ duy trì mối quan hệ đó, còn khi gặp trở ngại thì họ lại quay lưng bỏ những người Giu-đa. Đừng nương cậy nơi loài người, là loài không có sức lực để giúp chúng ta mà chỉ nương cậy vào Đức Chúa Trời, là Vua và là nơi trú ẩn an toàn của chúng ta.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin hãy ban cho con một tấm lòng yêu thương để con có thể hi sinh những nhu cầu của con cho người khác.

Bình Luận:

You may also like