Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Sự Trừng Phạt Y-sơ-ra-ên

Ngày 06 – Sự Trừng Phạt Y-sơ-ra-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 4:1-17

1 “Hỡi con người, hãy lấy một viên gạch đặt nó trước mặt con và vẽ thành Giê-ru-sa-lem trên đó. 2 Con hãy vây hãm nó, dựng đồn, đắp lũy nghịch với nó; đóng quân bao vây và đặt máy phá thành chung quanh chống lại nó. 3 Rồi hãy lấy một chảo sắt làm bức tường sắt ngăn giữa con với thành, rồi xây mặt lại với nó. Nó sẽ bị vây và con sẽ vây nó. Đó sẽ là một điềm cho nhà Y-sơ-ra-ên.

4 Kế đó, con nằm nghiêng bên trái và đặt tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên trên con. Con nằm như vậy bao nhiêu ngày thì sẽ mang lấy tội lỗi của họ cũng bấy nhiêu. 5 Vì Ta đã định cho con, số ngày bằng với số năm tội lỗi của họ, tức là ba trăm chín mươi ngày. Con sẽ mang lấy tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên như vậy. 6 Khi những ngày ấy kết thúc, con sẽ nằm nghiêng bên phải và mang lấy tội lỗi của nhà Giu-đa suốt bốn mươi ngày mà Ta định cho con, một ngày thay cho một năm. 7 Con hãy quay mặt về thành Giê-ru-sa-lem đang bị vây hãm, và đưa cánh tay trần ra để nói tiên tri chống lại nó. 8 Nầy, Ta dùng dây trói con lại và con sẽ chẳng xoay qua xoay lại được cho đến khi những ngày bao vây thành kết thúc.

9 Con cũng hãy lấy lúa mì, lúa mạch, đậu, đậu lăng, kê và đại mạch để vào cái bình dùng làm bánh cho mình. Con nằm nghiêng bao nhiêu ngày thì con sẽ ăn bánh đó bấy nhiêu ngày, tức là ba trăm chín mươi ngày. 10 Đồ ăn mà con sẽ ăn mỗi ngày nặng khoảng hai trăm gam;(a) và con sẽ ăn theo giờ quy định. 11 Nước mà con uống cũng sẽ lường khoảng hơn nửa lít(b) và uống theo giờ quy định. 12 Con sẽ ăn bánh ấy như ăn bánh mạch nha, và con phải dùng phân người để nướng bánh trước mắt họ.” 13 Đức Giê-hô-va lại phán: “Con cái Y-sơ-ra-ên sẽ ăn bánh ô uế như vậy trong các nước mà Ta sẽ đuổi họ đến.”

14 Tôi nói: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va, linh hồn con chẳng hề bị ô uế. Từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, con chẳng hề ăn con vật tự nhiên chết hoặc bị thú rừng cắn xé, và chẳng có thịt gì bất khiết vào trong miệng con.” 15 Ngài phán: “Được, Ta cho phép con lấy phân bò thay phân người để nướng bánh.”

16 Rồi Ngài lại phán: “Hỡi con người, nầy Ta sẽ cắt đứt nguồn lương thực(c) ở Giê-ru-sa-lem, họ sẽ cân bánh mà ăn trong cơn sợ hãi, lường nước mà uống trong nỗi kinh hoàng. 17 Vì thiếu bánh và nước, họ nhìn nhau kinh hoàng và bị tiêu hao do tội lỗi mình.”


SUY GẪM:

C. 1-3 Với nhiều hành động tượng trưng, Chúa cho thấy thành tội lỗi này sẽ bị trừng phạt. Ngài bảo ông dựng lên quang cảnh chiến tranh để mô tả tình trạng hiểm nguy mà họ sẽ phải đối mặt và thành sẽ bị phá hủy. Việc đặt một chiếc chảo sắt làm bức tường ngăn Ê-xê-chi-ên với mô hình thành Giê-ru-sa-lem tượng trưng cho sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và Giê-ru-sa-lem. Chúa sẽ xây mặt lại với dân sự tội lỗi của Ngài.

C. 4-8 390 ngày tượng trưng cho quãng thời gian từ khi cuộc mưu phản của Giê-rô-bô-am xảy ra (931 TCN) cho đến khi họ thoát khỏi sự cai trị của vua Si-ru (538 TCN); 40 ngày tượng trưng cho quãng thời gian họ được vua Si-ru cho phép trở về (538 TCN). Câu 7-8 cho biết về quãng thời gian mà Giê-ru-sa-lem bị vây hãm và dân sự sẽ hăm hở tham gia chiến trận, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được gì và thua trận.

C. 9-17 Lí do Đức Chúa Trời bảo Ê-xê-chi-ên ăn uống kham khổ là biểu tượng về chiến tranh và nạn đói kém của Giê-ru-sa-lem. Những gì xảy đến còn khủng khiếp hơn khi phải nấu đồ ăn bằng phân khô. Điều này cho thấy Y-sơ-ra-ên sẽ bị hạ xuống và phải ăn thực phẩm ô uế. Đây là một ví dụ về nạn đói kém nghiêm trọng sẽ xảy đến cho dân sự, những kẻ đã phá vỡ giao ước với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Lạy Chúa, xin giúp những Hội thánh của chúng con trên đất này không gặp phải cơn đói kém thuộc linh. 

Bình Luận:

You may also like