Home Dưỡng Linh Làm Thế Nào Chúa Có Thể Quên Bạn Được?

Làm Thế Nào Chúa Có Thể Quên Bạn Được?

by Rick Warren
30 đọc

“Đức Chúa Jesus ngước mắt lên gọi tên người, ‘Hỡi Xa-chê!’.” (Lu-ca 19:5)

Cả cuộc đời Xa-chê đã từng bị người ta chế giễu và ghét bỏ, trước hết là vì ngoại hình của ông, rồi kế là cuộc sống tội lỗi của ông. Nhưng Chúa Jesus đã không chỉ nhìn ông ta; Chúa còn tỏ ra rằng Ngài đã biết ông ấy bằng cách gọi chính tên Xa-chê.  Hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của Xa-chê! Làm sao Chúa Jesus biết tên mình?

Chúa không những biết bạn ở đâu; Ngài còn biết bạn là ai. Ngài biết bạn đang trải qua những kinh nghiệm gì, tại sao bạn phải chịu những điều đó, và bạn đang cảm thấy thế nào. Ngài biết bạn rõ hơn chính bạn biết mình. Ngài quan tâm đến cá nhân bạn.

Tên Xa-chê có nghĩa là “người trong sạch”. Một viên chức tham nhũng trong chính quyền mà có tên như vậy thì thật mỉa mai, không ai tin. Bao nhiêu tội lỗi mà trong sạch sao được. Nhưng khi Chúa Jesus gọi chính tên “Xa-chê”, Ngài ngụ ý, “Này, con người trong sạch kia, hôm nay Ta sẽ đến nhà ngươi.” Chúa Jesus khẳng định điều Ngài đã thấy trong Xa-chê, không phải như người ta thấy ông.

Có thể bạn sợ đến gần Chúa Jesus vì nghĩ rằng Ngài sẽ quở trách bạn về những sai lầm bạn đã vi phạm. Nhưng Chúa Jesus muốn đoan chắc với bạn rằng Chúa yêu bạn lắm.

“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, Ta cũng chẳng quên ngươi.  Nầy Ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay Ta.” (Ê-sai 49:15-16a)

Khi Chúa Jesus chết trên cây thập tự, giang tay Ngài ra, rồi quân lính đóng đinh vào tay Ngài, thì tên bạn cũng được khắc vào đó. Khi bạn lên đến Thiên đàng, sẽ không thấy ai có dấu đinh, ngoại trừ Chúa Jesus. Ngài mang những vết sẹo đó mãi mãi để nhắc chúng ta biết Ngài yêu chúng ta biết bao, để nói, “Con tưởng Ta quên con sao? Không bao giờ. Con có ý nghĩa với Ta biết bao.”

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like