Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Đức Chúa Trời Muốn Tấm Lòng Trung Thành

Ngày 04 – Đức Chúa Trời Muốn Tấm Lòng Trung Thành

by Ban Biên Tập
30 đọc


Ê-xê-chi-ên 3:1-15

1 Chúa phán với tôi rằng: “Hỡi con người, hãy ăn vật mà con thấy; hãy ăn cuộn sách nầy rồi đi và nói với nhà Y-sơ-ra-ên.” 2 Tôi mở miệng ra và Ngài khiến tôi ăn cuộn sách ấy. 3 Ngài phán: “Hỡi con người, hãy lấy cuộn sách Ta cho mà ăn cho no dạ, làm cho đầy bụng.” Vậy tôi ăn vào và thấy trong miệng ngọt như mật.

4 Ngài lại phán: “Hỡi con người, hãy đi đến nhà Y-sơ-ra-ên và truyền những lời Ta cho họ. 5 Ta không sai con đến với một dân ngoại nói tiếng khó hiểu mà đến với nhà Y-sơ-ra-ên. 6 Cũng không sai con đến với nhiều dân tộc nói tiếng khó hiểu, giọng khó nghe, khiến con không thể hiểu được. Mà giá như Ta sai con đến với họ thì chắc họ sẽ nghe con thôi. 7 Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe con vì họ không muốn nghe Ta. Vì cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng. 8 Nầy Ta sẽ làm cho mặt của con chai cứng để đối mặt với họ, và trán của con chai cứng để chạm trán với họ. 9 Ta làm cho trán con cứng như kim cương, rắn hơn đá lửa. Đừng sợ hãi họ, cũng đừng run rẩy vì bộ mặt của họ vì họ là nhà nổi loạn.”

10 Rồi Ngài phán với tôi rằng: “Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời Ta sẽ phán với con. 11 Hãy đi đến với những người bị lưu đày, đến với đồng bào con và nói với họ rằng ‘Chúa Giê-hô-va phán như vậy,’ cho dù họ có nghe hay không.”

12 Bấy giờ Thần cất tôi lên và tôi nghe có tiếng động rất lớn ở đằng sau tôi rằng: “Đáng chúc tụng vinh quang của Đức Giê-hô-va từ nơi Ngài đang ngự!” 13 Tôi cũng nghe tiếng động do cánh của các sinh vật đập vào nhau, tiếng của những bánh xe bên cạnh các sinh vật ấy và tiếng động rất lớn. 14 Thần cất tôi lên và đem tôi đi; tôi đi mà lòng đầy cay đắng, giận dữ. Tay Đức Giê-hô-va đặt trên tôi một cách mạnh mẽ. 15 Tôi đến với những người bị lưu đày ở Tên A-bíp, bên bờ sông Kê-ba. Tôi dừng lại nơi họ đang sinh sống và lưu lại đó với họ trong bảy ngày, lòng đầy buồn rầu.


SUY GẪM:

C. 8-11 Đức Chúa Trời khích lệ tôi tớ của Ngài khiến họ có thể vâng theo mạng lệnh mà Ngài giao phó. Đức Chúa Trời ban cho Ê-xê-chi-ên sức mạnh để ông có thể đứng lên nghịch lại Y-sơ-ra-ên nổi loạn. Khi bạn làm công việc của Đức Chúa Trời và thấy rằng mình không thể làm được gì bằng sức riêng của mình, đừng từ bỏ hay thất vọng vì Chúa sẽ vùa giúp chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời, Đấng ban cho sức mạnh khi chúng ta ở trong những thời điểm khó khăn và cảm thấy khó vượt qua.

C. 1-3 Có những thời điểm khi mạng lệnh của Đức Chúa Trời bề ngoài dường như rất khó khăn, nhưng khi thuận phục và tuân theo mạng lệnh Ngài, chúng ta sẽ nhận được niềm an ủi và hạnh phúc lớn lao. Khi Ê-xê-chi-ên vâng phục mạng lệnh Chúa nuốt cuộn sách đầy đau thương và than khóc (2:10), nó trở nên ngọt như mật trong miệng ông (Khải Huyền 10:8-10). Thậm chí có những điều dường như mệt mỏi và khó khăn tột cùng nhưng chúng ta phải nhớ rằng luôn có hạnh phúc vui thỏa trong sự vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

C. 12-15 Ê-xê-chi-ên quan tâm đến những khốn khổ của dân sự và cam kết sự trung tín của mình trước Chúa. Ông trở lại với những người bị lưu đày đang sống bên bờ sông Kê-ba và cảm thấy giận dữ, cay đắng bởi tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, những người đã chối bỏ tình yêu và tấm lòng khoan dung của Đức Chúa Trời. Bạn vẫn đang cam kết sự trung tín của mình trước Đức Chúa Trời trong những lúc khó khăn, hoạn nạn không?

Cầu nguyện  Ngay cả trong những thời điểm khó khăn hoạn nạn, xin giúp con vững vàng tận hiến cho Ngài.

Bình Luận:

You may also like