Home Dưỡng Linh Làm Sao Tôi Có Thể Hòa Thuận Với Đức Chúa Trời?

Làm Sao Tôi Có Thể Hòa Thuận Với Đức Chúa Trời?

by Rick Warren
30 đọc

“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:9-10)

Rô-ma 1:17 chép: “vì trong Tin lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin”.

Làm cách nào Đức Chúa Trời khiến chúng ta được hòa thuận lại với Ngài? Điều này được gọi là Phúc Âm, gồm ba điểm.

Thứ nhất, chúng ta không thể tự làm cho mình nên công bình.
Thiên đàng là một nơi hoàn hảo.  Không tội lỗi, không buồn phiền, không gian ác, không bất công. Nhưng đây là vấn đề: chúng ta không hoàn hảo, và Đức Chúa Trời không thể để người có tội bước vào thiên đàng vì như vậy nơi đó cũng sẽ đầy tội lỗi.

Rô-ma 3:20 chép: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.”

Những người duy nhất nghĩ rằng họ có thể tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời là những người không biết họ, vì luật pháp của Đức Chúa Trời sự hoàn hảo, và không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Chúng ta không thể tự làm cho mình trở nên công bình. Vì vậy Đức Chúa Trời đã phải đưa ra một kế hoạch.

Thứ hai, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jesus đến để trả thay cho tội tỗi chúng ta để chúng ta được tuyên bố là công bình.
Khi bạn vi phạm luật pháp của con người, bạn phải trả tiền phạt của con người. Khi bạn vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, bạn phải trả hình phạt của Đức Chúa Trời, là sự vĩnh cữu trong địa ngục. Ai đó phải phải trả giá cho tất cả những điều bạn đã làm trong đời sống mình mà đã gây tổn thương cho người khác, cho chính bạn, và cho Đức Chúa Trời.  Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ sai Con Ta, là Chúa Jesus trả xong nợ tội. Ngài sẽ gánh tội thay cho con nên con không phải chịu hình phạt đời đời nơi địa ngục. Con sẽ ở với Ta đời đời.”

Bạn có hiểu vì sao Phúc Âm được gọi là Tin Mừng (Tin Lành) không? Vì tất cả những điều sai trái mà bạn từng làm, và sẽ làm trong đời sống mình đã được trả bằng sự chết của Chúa Jesus trên thập tự giá.  Bạn đã được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

“Không phải [Đức Chúa Trời] cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài” (Tít 3:5a)

Thứ ba, chúng ta phải chấp nhận bởi đức tin mọi điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta.
Để được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, chỉ tin và chấp nhận bởi đức tin rằng những gì Chúa Jesus làm trên thập tự giá để trả hết món nợ tội lỗi cho bạn. Bởi đó, bạn được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn có thể sống theo đường lối Chúa ngay bây giờ và sau đó đi đến Thiên Đàng vĩnh cữu. Đó là sự công bình.

Rô-ma 10:9-10 chép: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”

Ha-lê-lu-gia! Tất cả chúng ta đều được cứu, bất kể chúng ta như thế nào, chúng ta đã làm gì, hoặc là chúng ta đã làm như vậy bao lâu.

Hôm nay là ngày để giải quyết vấn đề này. Nếu bạn không chắc bạn sẽ lên Thiên đàng khi bạn qua đời, xin hãy cầu nguyện những lời này: “Lạy Đức Chúa Trời, cám ơn Ngài đã dựng nên con, có một chương trình và mục đích cho đời sống con, và cho con được biết Ngài. Cám ơn Ngài cho con cơ hội để chọn lựa tiếp nhận, hay từ chối sự cứu rỗi Ngài ban.  Hôm nay con cúi đầu cầu xin Ngài cứu con – không phải dựa trên những gì con đã làm, mà là trên những gì Chúa Jesus đã làm cho con.  Con không hiểu hết, nhưng con muốn đặt niềm tin nơi Con của Ngài. Lạy Chúa, con muốn được biết Ngài.  Con muốn học yêu mến Ngài. Con khao khát được trở nên công bình cả quãng đời còn lại của con. Con tin nơi ân điển và sự tha thứ của Ngài. Con muốn Ngài là Chúa của đời sống con.  Amen.”

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like