Home Chuyên Đề Sẽ Thế Nào Nếu Chúa Giê-xu Đã Chẳng Phục Sinh

Sẽ Thế Nào Nếu Chúa Giê-xu Đã Chẳng Phục Sinh

by Sưu Tầm
30 đọc

Nếu người chết thật sự không sống lại thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời; vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại…Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình… Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.” (1 Cô-rinh-tô 15:15,17,19)

Bạn có bao giờ nghĩ sẽ thế nào nếu Chúa Giê-xu không sống lại? Trong các câu trên, Sứ-đồ Phao-lô nói rằng nếu không có sự phục sinh của Chúa Giê-xu, thì lời rao giảng và đức tin của chúng ta sẽ ra vô ích. Nếu Cơ-đốc nhân chỉ có hy vọng nơi Đấng Christ trong đời này, mà không phải là trong cõi đời đời, chúng ta sẽ là những người thảm hại hơn hết. Điều này có nghĩa là mọi sự đều phụ thuộc vào một lẽ thật quan trọng duy nhất: Đấng Christ đã sống lại. Sự phục sinh của Đấng Christ vô cùng quan trọng cho mọi điều chúng ta tin cậy và hy vọng. Đó là nền móng cho sự cứu rỗi của Cơ-đốc nhân.

Nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì không lời tuyên bố và phán dạy nào sau của Chúa Giê-xu được ứng nghiệm:

  • “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” (Giăng 2:19).
  • “Vì như Giô-na ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng vậy, Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm” (Ma-thi-ơ 12:40)
  • “Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta.” (Giăng 10:17-18)

Trên thực tế, nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thì công tác cứu chuộc của Ngài sẽ không được làm trọn. Sau 3 năm rao giảng công khai, Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, một môn đồ của Chúa đã phản Ngài, và một người khác chối Ngài. Cuối cùng, Sứ-đồ Mác nói với chúng ta, “Tất cả đều bỏ Ngài chạy trốn” (Mác 14:50). Nếu Chúa Giê-xu đã chết và không sống lại, thì làm sao có sự chuộc tội? Ngài sẽ không thể, qua Đức Thánh Linh, ngự vào lòng mọi tín hữu và ban cho họ quyền năng siêu nhiên để sống mỗi ngày trên đất cho Ngài. Những người tin nhận Chúa Giê-xu chia sẻ sự sống của Ngài, và sự sống đó sẽ biến đổi họ để phá vỡ xiềng xích của tội lỗi, và giải phóng họ khỏi mọi sự phạm tội. Nói cách khác, nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì sự rao giảng về Ngài sẽ chỉ là những lời sáo rỗng, đức tin của chúng ta sẽ ra vô ích, chúng ta vẫn ở trong tội lỗi của mình, và bị tội lỗi điều khiển. Nếu Chúa Giê-xu thực sự đã không sống lại, thì sự chết của Ngài chỉ là một cái chết bình thường, tự nhiên khác, và sự dạy dỗ về việc được xưng công bình sẽ chỉ là viễn vông—một trò hề lớn.

Thực Tế Khủng Khiếp Nếu Không Có Sự Phục Sinh

Vì một số người ở thành Cô-rinh-tô không tin vào sự sống lại của người chết, nên Sứ-đồ Phao-lô đã giải thích tầm quan trọng của sự phục sinh của Đấng Christ trong 1 Cô-rinh-tô 15 và chỉ ra cho chúng ta một vài thực tế khủng khiếp nếu không có sự phục sinh:

1. Việc giảng dạy về Đấng Christ sẽ là vô nghĩa, và đức tin nơi Chúa Giê-xu sẽ ra vô ích:

“Và nếu Đấng Christ đã không sống lại thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích.” (1 Cô-rinh-tô 15:14)

2. Tất cả những ai làm chứng và mọi người giảng về sự phục sinh đều là những kẻ nói dối:

“Nếu người chết thật sự không sống lại thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời; vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại.” (1 Cô-rinh-tô 15:15)

3. Chẳng ai được cứu chuộc khỏi tội lỗi:

“Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình.” (1 Cô-rinh-tô 15:17)

4. Tất cả những người tin Chúa trước đây đều bị hư mất:

“Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất.” (1 Cô-rinh-tô 15:18)

5. Những ai tin Đấng Christ sẽ là những người thảm hại hơn cả:

“Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.” (1 Cô-rinh-tô 15:18)

Những Bằng Chứng Chúa Giê-xu Thực Sự Đã Sống Lại

“Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (1 Cô-rinh-tô 15:20), lời Kinh Thánhđảm bảo rằng chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. “Đức Chúa Trời đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng của Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 6:14) Thật là một lẽ thật kỳ diệu và vinh hiển! Bằng chứng đầu tiên của sự phục sinh là lời chứng của các môn đồ đã thấy Ngài trong nhiều lần Ngài hiện ra với họ. “Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh; và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, rồi cho nhóm mười hai sứ đồ. Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em; phần lớn trong số nầy hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi” (1 Cô-rinh-tô 15:4-6).

Dù trước đó họ chẳng tin, nhưng giờ họ giảng về Ngài và chết cho Ngài. Lời chứng của chính Sứ-đồ Phao-lô là một bằng chứng mạnh mẽ, và tất cả những người chỉ trích đạo của Chúa ngày nay không thể giải thích điều gì đã biến ông từ một kẻ bắt bớ hội thánh trở thành một nhà truyền giáo. Phao-lô đã nhìn thấy Chúa Giê-xu và nghe tiếng Ngài từ trời và Người mà ông nghĩ rằng đã chết, giờ ông thấy là còn sống. Kết quả là ông đã dâng trọn đời mình cho Chúa Giê-xu Christ bằng việc giảng Phúc Âm và cuối cùng chết cho Ngài. Phao-lô tin và dạy rằng “Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Giê-xu là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta?” (Rô-ma 8:34).

Kết quả của việc rao giảng về Đấng Christ phục sinh là nhiều người kinh nghiệm được sự tha thứ, bình an, ơn cứu rỗi, và quyền năng siêu nhiên. Dòng bằng chứng cuối cùng về sự sống lại từ cõi chết là Hội-thánh, một nhóm những người nam, người nữ, và con trẻ, nhóm nhau lại từ tất cả các nước. Trước khi Đấng Christ phục sinh, Đức Thánh Linh chỉ đến với những cá nhân ở một số thời điểm vì một số lý do cụ thể. Nhưng giờ đây, sau sự phục sinh, qua Đức Thánh Linh, Đấng Christ ngự vào lòng mọi tín hữu và ban cho họ quyền năng siêu nhiên để sống mỗi ngày trên đất cho Ngài. Những người tin nhận Chúa Giê-xu chia sẻ sự sống của Ngài, và sự sống đó biến đổi họ.

Nếu không có sự phục sinh, chúng ta thường chỉ muốn thỏa mãn những thú vui của mình ngay bây giờ, tránh rủi ro, tránh nguy hiểm, tránh khó khăn, tránh đau đớn… Còn nếu Đấng Christ thật sự đã sống lại, và chúng ta sẽ được sống lại với Ngài, thì đời này chỉ là sự chuẩn bị cho sự sống đời đời với Đấng Christ và phước hạnh tuôn tràn trong Ngài. Và nếu đó là sự thật thì Phao-lô cũng như những người đã sống và chết cho Chúa không phải là những kẻ tin đạo cuồng tín. Đời sống hy sinh của họ không có gì phải tiếc nuối.

Dịch & biên tập: Richard Huynh

Nguồn: aspiritualnotefromthebible.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like