Home Dưỡng Linh 7 Điều Có Thể Nói Khi Cầu Nguyện Theo Kinh Thánh

7 Điều Có Thể Nói Khi Cầu Nguyện Theo Kinh Thánh

by Richard Huỳnh
30 đọc

Khi nghĩ đến cầu nguyện, ta thường nghĩ đến việc cầu xin Đức Chúa Trời cái gì đó. Việc này cũng đúng nhưng không đủ. Sách Thi Thiên gồm 150 bài thi ca, mỗi bài là một lời cầu nguyện mẫu của Kinh Thánh. Chúng dạy cho ta nhiều lẽ thật về Chúa và sự cầu nguyện. Sau đây là 7 điều ta có thể nói khi cầu nguyện theo sách Thi Thiên:

1. Suy ngẫm về những lẽ thật về Chúa, các lời dạy và lời hứa của Ngài

“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác,
Chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng…”
Thi Thiên 1:1-3

Mở đầu sách Thi Thiên là những lời cầu nguyện không cầu xin gì ở Chúa, mà chỉ đơn giản suy ngẫm những lẽ thật, lời dạy, và lời hứa của Ngài. Ta thường ít thấy điều này trong các buổi cầu nguyện chung khi mục tiêu chính là cầu xin các nan đề, nhưng nó là phần không thể thiếu khi ta cầu nguyện cá nhân với Chúa. Suy ngẫm lẽ thật về Chúa khi cầu nguyện giúp ta ca ngợi sự tốt lành và thành tín của Ngài, và nhắc nhở chính lòng ta về điều đó.

2. Nhắc lại mối quan hệ của mình với Chúa và những việc lành Chúa đã làm cho mình

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài…”
Thi Thiên 23:1-3

Cầu nguyện là sự tương giao với Chúa, vậy nên trước hết ta cần nhắc lại mối quan hệ đặc biệt giữa ta và Chúa và cảm ơn những việc lành Ngài đã làm cho mình. Nó giúp chuẩn bị tấm lòng và thái độ ta cho việc cầu nguyện, bước vào mối tương giao cá nhân với Ngài.

3. Ăn năn xưng tội với Chúa

“Đức Chúa Trời ôi! Xin thương xót con theo lòng nhân từ của Chúa;
Xin xóa các sự vi phạm con theo đức bác ái của Chúa.
Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh tẩy tội lỗi con.
Vì con nhận biết các sự vi phạm con, và tội lỗi con hằng ở trước mặt con…”
– Thi Thiên 51:1-3

Đức Chúa Trời không nghe lời kẻ có tội, và chúng ta hẳn đã phạm tội gì đó trong đời sống mình. Vậy nên khi đi vào mối tương giao với Chúa, ta cần dò xét lòng mình ăn năn xưng tội trước Chúa, để ta được xóa sạch tội lỗi mà trở nên trong sạch khi tương giao với Ngài.

4. Tâm sự với Chúa về những ưu tư lo lắng trong đời sống mình

“Đức Chúa Trời của con ôi! Đức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài từ bỏ con?
Sao Ngài đứng xa không giúp đỡ con và chẳng nghe lời rên xiết của con?
Đức Chúa Trời của con ôi! Ban ngày con kêu cầu nhưng Chúa không đáp lại,
Ban đêm cũng vậy, nhưng con nào được yên nghỉ đâu…”
 
– Thi Thiên 22:1-2

Khi có nan đề, ta đừng chỉ cầu xin Chúa làm này làm kia, mà trước hết hãy tâm sự trải lòng mình với Chúa. Việc trút những ưu tư lo lắng của mình ra cho Chúa, biết Ngài đang lắng nghe ta và Ngài là Cha Trên Trời từ ái, sẽ giúp ta thấy lòng nhẹ nhàng bình an trong khi đợi Chúa đáp lời.

5. Dâng trình những nan đề và lời cầu xin lên Chúa

“Đức Giê-hô-va ôi! Xin lắng nghe và xét lẽ công chính cho con;
để ý đến tiếng kêu cầu của con;
Xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của con từ đôi môi không giả dối.
Nguyện Chúa bênh vực công lý cho con;
xin mắt Ngài xem xét điều ngay thẳng…”

Thi Thiên 17:1-2

Đây là việc mọi người hay nghĩ tới khi cầu nguyện, nhưng ta cần nhớ rằng cầu nguyện không chỉ có cầu xin. Cầu nguyện là ta đến tâm sự nói chuyện với Chúa Cha Thiên Thượng của mình. Sẽ không hay nếu lúc nào con cái tìm đến Cha mình cũng chỉ để cầu xin.

6. Hứa nguyện những điều sẽ làm cho Chúa

“Con sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em con
và ca ngợi Chúa giữa hội chúng.
Sự ca ngợi của con ở giữa hội lớn phát xuất từ Chúa;
Con sẽ trả xong sự hứa nguyện của con trước mặt những người kính sợ Ngài…”
– Thi Thiên 22:22,25

Ngoài cầu xin, khi cầu nguyện ta còn có thể hứa nguyện với Chúa, như An-ne hứa nguyện sẽ hiến dâng con mình cho Chúa nếu Ngài ban cho bà một con trai (1 Sa-mu-ên 1:11), hay Gia-cốp hứa sẽ tin nhận Chúa là Chúa mình nếu Ngài giúp đỡ (Sáng Thế Ký 28:20). Khi được Chúa đáp lời cầu nguyện và giữ lời hứa nguyện với Ngài, ta sẽ trở nên gắn bó với Ngài hơn.

7. Ca ngợi Chúa

“Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va,
chớ quên các ân huệ của Ngài…”

– Thi Thiên 103:1-2

Một việc quan trọng ta có thể làm khi cầu nguyện là ca ngợi Chúa. Ca ngợi Chúa vì Ngài là đấng yêu thương nhân từ. Ca ngợi Chúa vì những việc vĩ đại Ngài làm. Ca ngợi Chúa vì những ân huệ việc lành Ngài đã ban cho ta. Càng ca ngợi Chúa, ta càng thấy vui trong Ngài, càng thấy Ngài là lớn và những khó khăn nan đề của mình là nhỏ.

Tất nhiên, không phải lời cầu nguyện nào cũng cần có đủ 7 yếu tố trên, như

  • Thi Thiên 1, 2 chỉ có (1)
  • Thi Thiên 22 có (4, 5, 6).
  • Thi Thiên 23 chỉ có hay (2)
  • Thi Thiên 51 có (3, 4, 5, 6)
  • Thi Thiên 150 chỉ có (7)

Điều thú vị là nhiều lời cầu nguyện trong Thi Thiên không có sự cầu xin (5). Vậy nên ta hãy cầu nguyện luôn luôn trong Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:18), nói với Chúa các lẽ thật về Ngài và lời Ngài, nhắc lại mối quan hệ giữa ta với Ngài, ăn năn xưng tội với Ngài, tâm sự với Ngài, hứa nguyện với Ngài, và ca ngợi Ngài. Nói gì cũng được, miễn là đến với Ngài như con đến với Cha từ ái.

Hi vọng việc học sách Thi Thiên sẽ giúp chúng ta có những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, giúp ta trút bầu tâm sự với Chúa, trở nên gần gũi với Chúa hơn, và trải nghiệm sự lắng nghe, an ủi và đáp lời cầu nguyện của Ngài.

Richard Huynh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like