Home Dưỡng Linh Bạn Chất Chứa Của Cải Nơi Đâu Nhiều Nhất

Bạn Chất Chứa Của Cải Nơi Đâu Nhiều Nhất

by Rick Warren
30 đọc

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:19-21)

Đức Chúa Trời dùng tiền bạc để thử bạn. Ngài không tự động ban phước cho bất cứ một người nào; Ngài thử bạn trước để xem bạn có trách nhiệm hay không? Nếu Ngài có thể tin tưởng bạn đối với của cải vật chất bạn có, thì Ngài có thể tin tưởng bạn với năng lực thuộc linh. Nhưng nếu bạn không quản lý tiền bạc tốt, thì có lý do nào để Ngài ban cho bạn những thứ thật sự quan trọng?

Công cụ Chúa thích dùng để thử bạn là tiền bạc và của cải của bạn. Ngài dùng tiền bạc để thử bạn nhiều điều.

Tiền bạc cho thấy cái bạn yêu nhất.

Nếu bạn thật sự muốn biết điều gì quan trọng nhất đối với bạn, hãy nhìn vào lịch và tài khoản tín dụng của bạn, vì cách bạn sử dụng thì giờ và tiền bạc cho mọi người biết bạn yêu thích điều gì nhất.

Ma-thi-ơ 6:19-21 chép: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, … phải chứa của cải ở trên trời, … Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”  Bạn muốn lòng mình ở đâu, hãy để tiền bạc ở đó, và bạn sẽ chú tâm vào đó.

Tiền bạc cho thấy điều bạn thật sự tin tưởng nhất.

Bạn tin tưởng tiền bạc là vật đảm bảo cho bạn? Hay bạn tin cậy Chúa? Bạn tin tưởng nơi hạnh phúc của bạn hay tin cậy Chúa cho hạnh phúc của bạn? Bạn tin rằng tiền bạc làm cho bạn thấy an tâm về chính mình, hay bạn tin Chúa khiến bạn an tâm về chính mình. Tiền bạc là một hình thức để thử acid của đức tin.

Kinh Thánh chép: “Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; Còn người công bình được xanh tươi như lá cây” (Châm ngôn 11:28).

Tiền bạc cho thấy nếu Chúa có thể tin tưởng bạn hay không.

Tiền bạc không chỉ cho thấy bạn tin cậy Chúa hay không; nó cũng cho thấy Chúa có thể tin tưởng bạn hay không. Lu-ca 16:11-12 chép: “Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình?”

Cách bạn sử dụng tiền bạc quyết định phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống bạn. Khi hiểu rằng việc quản lý tiền bạc liên quan đến phước hạnh Chúa ban, bạn sẽ được khích động để sử dụng tiền bạc một cách hợp lý để từ đó Chúa sẽ ban phước cho bạn với năng lực thuộc linh.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like