Home Chuyên Đề Chúa Giê-xu Có Nhà Để Ở Hay Không?

Chúa Giê-xu Có Nhà Để Ở Hay Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Sách Lu-ca cho chúng ta biết khi Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ thì Ngài khoảng ba mươi tuổi (Lu-ca 3:23). Trong thời gian thi hành chức vụ, Ngài có nói với môn đồ rằng “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” (Ma-thi-ơ 8:20).

Câu nói này liệu có nghĩa là Chúa Giê-xu không có nhà để ở hay chăng?

Tôi thì cho rằng, giống như mọi câu Kinh Thánh khác, câu này phải được đặt vào ngữ cảnh của nó. Khi nói câu này, Chúa Giê-xu đang trả lời một người thưa với Ngài rằng: “Lạy Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” Câu trả lời của Chúa không có ý nói với người đó và những người đang tụ tập là Ngài không có nhà để ở, mà Ngài muốn nói về những khó khăn trong những chuyến lưu giảng rày đây mai đó đang chờ đợi những người thực sự muốn đi theo Ngài.

Nhưng chúng ta hãy trở lại câu hỏi – liệu Chúa Giê-xu có nhà để ở hay không?

Có một số đoạn Kinh Thánh gợi ý khá rõ là Chúa có nhà. Một trong các câu Kinh Thánh đó là Ma-thi-ơ 13:36, “Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi vào nhà; môn đồ đến gần và hỏi Ngài rằng: Xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi.” Câu này có vẻ có nghĩa rằng Chúa Giê-xu đã vào nhà của mình và sau đó các môn đồ đến xin Ngài giải thích về một câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa đã kể cho họ.

Có một ví dụ khác có lẽ rõ hơn trong sách Mác. Phúc Âm Mác đoạn 2 được khởi đầu với câu chuyện về một người đau bại được đưa đến với Chúa Giê-xu – tuy nhiên đám đông đông đúc đến nỗi họ không thể lại gần Ngài được, nếu không giở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi dòng người đau bại trên chiếc sạp xuống.

Người chủ căn nhà này chắc hẳn cũng hơi xót khi mái nhà bị giở ra như vậy.

Nhưng ai là chủ căn nhà này?

Chúng ta hãy để ý cách câu chuyện này được bắt đầu:

Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. (Mác 2:1-3)

Xin lưu ý cụm từ, “… chúng nghe nói Ngài ở trong nhà…” Từ được dịch ra là  “nhà” ở đây được dịch từ bản Kinh Thánh tiếng Hy Lạp, trong đó từ gốc có nghĩa là “nhà” hoặc “nơi ở.” Đây cũng chính là từ chúng ta thấy trong Giăng 14:2, khi Chúa nói với môn đồ, “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở…” Từ “nhà” ở đây cũng ngụ ý về một nơi ở vật lý.

Tiến Sĩ Rick Jory

Nguồn: thuviencodoc.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like