Home Dưỡng Linh Sử Dụng Tiền Bạc Cách Khôn Ngoan Theo Kinh Thánh

Sử Dụng Tiền Bạc Cách Khôn Ngoan Theo Kinh Thánh

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.” (Lu-ca 12:25)

Kinh Thánh kể câu chuyện một người giàu có thuê một quản gia để trông coi của cải mình. Khi người quản gia bị cáo buộc không quản lý tốt tiền bạc của chủ, bị cách chức, ông ta bày ra một mưu kế. Ông biết rằng mình sẽ mất việc nên quyết định tìm một số “đồng minh” để giúp mình trong lúc nguy khốn. Ông cho gọi hết những con nợ của chủ rồi giảm nợ cho họ. Người nợ 800 gallons dầu, ông bảo giảm xuống chỉ còn 400 gallons.

Khi người chủ nghe kể lại những việc người quản gia làm, ông “khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời nầy trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng.” (Lu-ca 16:8)

Trong ẩn dụ này, Chúa Jesus không khen người quản gia bất trung, nhưng Ngài khen sự khôn khéo của ông. Sự khôn khéo đó là gì? Nghĩa là thông minh, có chiến lược, biết xoay sở. Bạn nhìn thấy vấn đề một cách rõ ràng, bạn biết những gì cần làm, và sau đó bạn tìm được cách giải quyết. Đức Chúa Trời muốn bạn học để biết sử dụng tiền bạn một cách khôn ngoan theo lời Kinh Thánh dạy trong suốt cuộc đời bạn.

Từ câu chuyện này, chúng ta có thể học được 4 điều chúng ta không nên làm đối với tiền bạc của mình.

1. Đừng phung phí tiền bạc.
Lu-ca 16:1 nói: “Người giàu kia có một quản gia, bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ.” Vì mọi điều bạn có đều thuộc về Chúa và là món quà Ngài ban – kể cả tiền bạc của bạn – nên bạn hãy cẩn thận, đừng phung phí những gì thuộc về chủ của mình.

2. Đừng yêu tiền bạc.
Bạn phải quyết định xem Chúa là ưu tiên hàng đầu trong đời sống bạn hay kiếm thật nhiều tiền sẽ là mục đích hàng đầu trong đời sống bạn. Bạn không thể làm tôi cho cả hai.

“Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Lu-ca 16:13)

3. Đừng quá tin cậy vào tiền bạc.
Tôi không cần biết bạn có bao nhiêu tiền – lúc nào bạn cũng có thể mất nó. Người quản gia học điều đó rất mau trong Lu-ca 16:3: “Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì?”

Nếu bạn muốn được bảo đảm, trung tâm cuộc đời bạn phải được xây dựng chung quanh điều gì bạn không thể mất. Và chỉ có một điều duy nhất bạn không bao giờ mất: tình yêu của Chúa dành cho bạn.

4. Đừng trông mong tiền bạc làm bạn thỏa mãn.
Nếu bạn nghĩ rằng khi có nhiều hơn bạn sẽ vui hơn, được đảm bảo hơn, hoặc có giá trị hơn, bạn đã sai lầm nghiêm trọng, vì tiền bạc sẽ không bao giờ làm bạn thỏa mãn: “Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không.” (Truyền đạo 5:10)

Chính vì vậy Chúa Jesus phán trong Lu-ca 12:15: “Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.”

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like