Home Chuyên Đề Người Đã Cho Tôi

Người Đã Cho Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, chiến tranh ly loạn. Rồi cha mẹ tin theo Chúa, khi người chị bị bệnh thương hàn rất nặng, gia đình tuyệt vọng, vì chị tôi cầm chắc là cái chết. Nhưng rồi, điều kỳ diệu là được ông Thầy giảng Tin lành lúc bấy giờ cứu chữa, chích thuốc và được sống. Từ đó, cả nhà tôi theo Chúa và gia nhập đạo Tin Lành sau biến cố Tết Mậu Thân 1968. Việc có một tôn giáo mới, không làm cho đời sống tôi trưởng thành, cuộc sống được sung mãn như điều Chúa muốn, cho đến khi tôi nhận biết mình không những nghèo khó về hoàn cảnh gia đình trong thời buổi đất nước chiến tranh, mà tôi mà cũng đang “Nghèo khó tâm linh” khi sống trong một đất hòa bình.

Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su được gọi là tuyên ngôn của nước Trời gồm có 8 phước lành, mà phước đầu tiên Chúa Giê-su dạy:

“Phước cho ai biết tâm linh mình nghèo khó vì sẽ hưởng nước trời”. Ma-thi-ơ 5:3(Bản Diễn ý). 

Tôi tự hỏi và được Thánh Linh soi dẫn để có được câu trả lời thích đáng:

Tâm linh nghèo khó là gì?

– Là một cuộc đời, sống mà không có Chúa vận hành, tôi đang tuyệt vọng, tôi đang nô lệ cho tội lỗi, cuộc đời tôi bị trói buộc trong dục vọng, bất an, và tôi cần được giải thoát.

– Tôi đang muốn được tự do, tôi đang bị buồn chán và cô đơn. Tôi thiếu tình yêu thật, tôi đang đau khổ, đang bị bệnh tật, tôi cần sự giải cứu sẻ chia.

– Tôi cần đến ánh sáng cho cuộc đời, vì phía trước tôi là cả một tương lai tối tăm mờ mịt, cuộc đời tôi trống rỗng và vô nghĩa.

– Tôi đang thiếu hạnh phúc, tâm hồn tôi là một khoảng trống vắng và buồn tênh!…

***

Bạn đang đi tìm hạnh phúc, nhưng bạn sẽ thất vọng, mặc dù bạn đang có học thức, kỷ luật, đạo đức, tự bỏ mình hy sinh cho cá nhân, sống trong sạch, biến cải xã hội, tất cả điều đó dĩ nhiên là tốt, vì cần thiết nhưng những điều đó không đáp ứng cho tâm linh đang nghèo khó của bạn.

Điều bạn cần đáp ứng ngay hôm nay, đó là ăn năn thật sự và tin nhận công ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus-Christ trên thập tự giá. Bạn hãy mở lòng ra tiếp nhận Tin mừng, tức là tiếp nhận tin tức tốt lành:

“Tin Mừng” hay “Tin lành” đó là Đức Chúa Jêsus-Christ. Nơi nào Tin lành nầy được giảng ra, đó là những nơi Chúa Giê-su vận hành những điều tốt đẹp. Kẻ mù được thấy, được chữa lành, kẻ nghèo, kẻ lưu lạc được tôn trọng. Những kẻ bại hoại, xấu xa như người Sa-ma-ri, kẻ thâu thuế như Xa-chê được nếm trải sự vui mừng. Bạn được Thánh Linh đóng ấn cứu chuộc và được sự cứu rỗi trọn vẹn, được hưởng sự sống đời đời.

Hôm nay bạn sẽ được ở trong nhà Chúa lâu dài, như cuộc đời tôi đã trải nghiệm qua Thánh vịnh mà vua David đã để lại:

“Quả thật, trọn đời tôi 

Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”.Thi Thiên 23:6 Bản Truyền thống 1926.

…và còn hơn thế nữa:

“Các người ấy sẽ sống lại và trị vì với Đấng Christ một ngàn năm”. Khải Huyền 20:4b

Cảm tạ Chúa!

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta địa vị vô cùng quan trọng, để trở lại làm A-đam nguyên thủy đã là phước hạnh rồi, mà là Thiên sứ, Chê-ru-bin… lại vô cùng sung sướng hơn, đằng nầy, Ngài đưa chúng ta lên ngang bậc của Ngài để đồng trị vì. Ôi! sung sướng và phước hạnh nào hơn, tội nhân đáng chết mất đời đời nơi hồ lửa địa ngục, mà giờ đây được hưởng ân sủng cứu độ của Ngài. Chỉ bởi lòng từ bi thương xót rất lớn và tình yêu vô hạn của Chúa, đã làm nên điều kỳ diệu tuyệt vời trong chúng ta, là những điều chúng ta không tưởng.

Quả thật!

Ơn Chúa quá kỳ hy, mà lòng này quá nhỏ nhoi hèn mọn, nên không hề nghĩ cho tới…

Đấng nhân từ hiện hữu trong con một lòng vọng ngưỡng, tin yêu và tín thác…

Thay lời muốn nói!

Được viết mấy lời chân thành trên đây, mà lòng tôi vui sướng đến nghẹn ngào, lòng những trào dâng nước mắt trong hạnh phúc bao phủ giữa thiên ngai. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho không xiết kể trong Con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus–Christ yêu dấu chúng ta!..

Hồ Galilê

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like