Home Dưỡng Linh Con Đường Trở Lại Cùng Chúa

Con Đường Trở Lại Cùng Chúa

by Rick Warren
30 đọc

“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13 BTT)

Tôi không biết hiện giờ bạn đang ở trong tình trạng nào. Có thể bạn đang xa cách Chúa. Có thể bạn đã không còn đi nhà thờ trong nhiều năm, hoặc có thể bạn mới trở nên nguội lạnh chừng một hai tháng nay. Có thể bạn từng có một trong những tuần lễ lúc mà bạn nghĩ rằng “Tôi thật sự không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong đời sống tôi.” Nhưng chúng ta hết thảy đều mong ước được gần gũi Chúa. Làm sao để bạn trở lại cùng Ngài?

Đây là con đường quay về với sự biến đổi tâm linh, ba điều bạn cần làm để trở lại với Chúa.

1. Chán ngán với đời sống của bạn.
Sẽ chẳng có gì xảy ra cho đời sống bạn cho đến khi bạn thấy không thỏa lòng với tình trạng hiện tại của mình, cho đến khi bạn có thể nói: “Tôi không thích sống như thế này nữa. Tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng thấy căng thẳng. Tôi mệt mỏi vì lúc nào cũng bực dọc. Tôi mệt mỏi vì luôn phải làm việc quá sức. Tôi mệt mỏi vì cảm thấy xa cách Chúa.”

Tại sao Đức Chúa Trời lại để bạn đến tình trạng này? Vì Ngài yêu con người thật sự của bạn, nhưng Ngài yêu bạn nhiều đến nỗi không thể để bạn cứ ở trong tình trạng đó. Ngài sẽ không để bạn lãng phí cuộc đời mình.

Giê-rê-mi 29:13 chép: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng” (BTT).

2. Xưng nhận tội lỗi của bạn.
Ê-sai 59:2 chép: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (BTT).

Có bao giờ bạn cầu nguyện và cảm thấy như Chúa ở cách xa ngàn dặm, hoặc như có một bức màn ngăn cách bạn với Chúa?

Điều đó đến từ đâu? Tội lỗi của bạn đã ngăn cách bạn với Chúa. Nhưng nếu bạn cảm thấy xa cách Chúa, hãy đoán xem ai là người đã rời đi?  Chúa luôn luôn ở đó. Ngài yêu bạn vô điều kiện, và Ngài mong đợi bạn xưng nhận tội lỗi để bạn có thể nối lại mối tương giao với Ngài.

3. Dâng mình cho Chúa.
2 Cô-rinh-tô 3:18 chép: “Chúng ta ai nấy đều bày tỏ vinh hiển của Chúa,và chúng ta đang được biến đổi để trở nên gống như Ngài. Sự biến đổi này ở trong chúng ta càng đem đến thêm nhiều vinh hiển, bởi Chúa, là Thánh Linh” (NCV).

Sự biến đổi thật sự xảy ra khi lòng bạn đi từ chỗ xem mình là trung tâm đến chỗ xem Chúa là trung tâm của đời mình. Bạn đã đạt đến chỗ đó chưa?

Sự biến đổi đó không xảy ra một sớm một chiều. Đức Chúa Trời sẽ làm việc trên bạn trong suốt cuộc đời của bạn. Nhưng phải có một quyết định để bắt đầu tiến trình này.

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1 BTT).

Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like