Home Chuyên Đề Ngày Của Ma-đi-an Trong Ê-sai 9

Ngày Của Ma-đi-an Trong Ê-sai 9

by Oneforisrael.org
30 đọc

Khi các Cơ-đốc nhân trên thế giới kỷ niệm Lễ Giáng Sinh, lời tiên tri tuyệt vời trong Ê-sai 9:6 một lần nữa lại được chú ý, “Sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, một Con Trai ban cho chúng ta.” 

Nhưng có lẽ ít quen thuộc hơn với nhiều người là kho báu chỉ có hai câu trước đó, Ê-sai 9:4, “Vì cái ách trên cổ họ, đòn gánh trên vai họ, và cây roi của kẻ áp bức họ đã bị Ngài bẻ gãy như trong ngày Ma-đi-an bị đánh bại.” (BD2011)

Các Cơ-đốc nhân rất dễ lướt qua những câu có liên quan đến chiến tranh, họ nghĩ điều này không phù hợp với chúng ta là những người đang sống ở thời hiện đại. Và những phân đoạn về chiến tranh có thể tàn bạo, nhưng Kinh Thánh luôn phù hợp với mọi thời đại. Lời Chúa trường tồn, chân thật và không thể bị phá vỡ. Và thường có những kho báu được chôn giấu ở những nơi ít người chú ý, nếu chúng ta kiên nhẫn đào sâu vào những phân đoạn có phần khó nghe, khó hiểu và có vẻ mâu thuẫn như thế này.

Hóa ra ngày của Ma-đi-an có liên quan đến sự đến và sự giáng sinh của Chúa Giê-xu! Thật đáng để xem lại câu đó trong bối cảnh Ê-sai 9:2-7 (BD2011):

Dân đi trong bóng tối sẽ thấy ánh sáng lớn; Ðối với những kẻ sống trong xứ của bóng tử thần, một vầng chân quang đã bừng lên chiếu sáng trên họ. Chúa đã làm cho đất nước nầy được tăng trưởng bội phần; Ngài đã cho niềm vui của họ gia tăng; họ vui mừng trước mặt Ngài, như vui trong mùa gặt, như vui khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách trên cổ họ, đòn gánh trên vai họ, và cây roi của kẻ áp bức họ đã bị Ngài bẻ gãy như trong ngày Ma-đi-an bị đánh bại. Vì mọi giày trận mang ra chiến trường, và mọi quân phục đẫm máu quân thù đều sẽ bị đem ra thiêu hủy như nhiên liệu được dùng để đốt. Vì sẽ có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, một Con Trai ban cho chúng ta; Quyền trị vì sẽ đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Mưu Luận Lạ Lùng, Ðức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Ðời Ðời, Chúa Bình An. Quyền trị vì của Ngài sẽ thêm mãi không ngừng, và hòa bình sẽ kéo dài vô tận trên ngai của Ða-vít và trong vương quốc của Ngài. Ngài sẽ thiết lập và duy trì quyền trị vì của Ngài bằng công lý và công chính, từ nay cho đến đời đời. Nguyện lòng nhiệt thành của CHÚA các đạo quân sẽ thực hiện điều ấy.

“Ngày của Ma-đi-an” có ý nghĩa gì ?

Dân Ma-đi-an có một quá khứ đầy sóng gió trong lịch sử Y-sơ-ra-ên, ban đầu là hậu duệ của Áp-ra-ham và là tổ tiên của Sê-phô-ra, vợ Môi-se, nhưng sau này lại trở nên thù nghịch với Y-sơ-ra-ên. Câu này đưa chúng ta trở lại với những phép lạ được tìm thấy trong sách Các Quan Xét 6-7 mà Đức Chúa Trời đã thực hiện qua Ghê-đê-ôn và đội quân chỉ có vỏn vẹn vài trăm người của ông. Ngày của Ma-đi-an là ngày mà Đức Chúa Trời đánh bại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên chỉ bằng một nhóm người được trang bị với bình đất sét, đuốc và kèn. Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Ngài trong ngày đó và phán rõ rằng đây không phải là một chiến thắng quân sự thông thường: mà đây là cánh tay Chúa đang hành động, Đấng có quyền năng cứu rỗi!

Ngày của sự cứu rỗi siêu nhiên

Ghê-đê-ôn hỏi Chúa trong Các Quan Xét 6:15, “Lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Y-sơ-ra-ên được? Nầy, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Ma-na-se, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình.” Và Chúa phán với ông trong câu 16, “Ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy.

Theo chỉ dẫn của Chúa, Ghê-đê-ôn chọn ra 300 người rồi phát cho mỗi người một chiếc kèn, một bình không, và một cây đuốc trong bình. Họ bao vây đội quân khổng lồ của người Ma-đi-an, và vào đúng thời điểm, họ “thổi kèn, đập vỡ bình, tay trái giơ cao ngọn đuốc, tay phải cầm kèn và thổi; xong họ la lớn, “Hãy tuốt gươm vì CHÚA và vì Ghê-đê-ôn!” Ai nấy cứ đứng y tại vị trí mình, quanh trại giặc. Bấy giờ cả trại quân đều vỡ chạy; chúng la hét và chạy trốn. Khi họ thổi ba trăm chiếc kèn, CHÚA khiến quân giặc rút gươm chém giết lẫn nhau, và cả đội quân tàn sát lẫn nhau.” (Các Quan Xét 7:20-22)

Thật là một chiến thắng siêu nhiên vang dội! Đây là ngày Ma-đi-an bị đánh bại – ngày của những tiếng kèn thổi, những chiếc bình vỡ và ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối. Chiến thắng thuộc về Chúa và dân Ngài, và kẻ thù của Ngài bị bối rối bởi những chiếc bình vỡ và ánh sáng rực rỡ.

Chiến thắng của ánh sáng và những bình bằng đất

Chủ đề này có thể gợi nhớ đến một số câu Kinh Thánh trong Tân Ước:

Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối,” đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 4:6-7)

 “Ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối chẳng áp đảo được ánh sáng.… Ðó là ánh sáng thật đã đến thế gian soi sáng mọi người… hễ ai tin nhận Ngài, tức những ai tin vào danh Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời. Ðó là những người được sinh ra không bởi huyết thống, không bởi dục vọng xác thịt, không bởi ý người, nhưng bởi Ðức Chúa Trời.” (Giăng 1:5, 9, 12-13)

Đúng vậy, Chúa Giê-xu đã đến thế giới sa ngã này trong hình hài của một hài nhi yếu ớt và dễ bị tổn thương, mang ánh sáng và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho tất cả những ai kêu cầu Ngài. Ngôi Lời nhập thể, Con Trai ban cho chúng ta, giống như trong ngày của Ma-đi-an, ngày mà Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta không thể tự cứu lấy mình. Ngài vui lòng cứu chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta khi chúng ta tin cậy và dựa vào Ngài để nhận được sự cứu rỗi.

Đức Giê-hô-va phán với Ghê-đê-ôn: “Số người đi theo con đông quá, Ta không phó dân Ma-đi-an vào tay họ đâu, kẻo Y-sơ-ra-ên khoe khoang tự phụ rằng: ‘Chính tay tôi đã giải cứu tôi.’” (Các Quan Xét 7:2)

Sự vinh hiển của Chúa bị coi thường khi chúng ta nghĩ chúng ta có thể tự mình làm được mọi việc. Việc đề cập đến ngày Ma-đi-an bị đánh bại trong phân đoạn tiên tri về sự giáng sinh của Đấng Mê-si là hoàn toàn phù hợp. Không có từ nào trong Kinh Thánh bị đặt sai chỗ. Khi chúng ta vui mừng trước phép lạ giáng sinh của Chúa Giê-xu, Ánh Sáng thật đã đến thế gian để cứu chúng ta, chúng ta cũng hãy nhớ đến ngày Ma-đi-an bị đánh bại khi Đức Chúa Trời chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên biết rõ rằng họ không thể tự cứu mình. Chúng ta đều cần một Cứu Chúa.

Ngợi khen Đức Chúa Trời  vì đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài là sự cứu rỗi của chúng ta.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: oneforisrael.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like