Home Chuyên Đề Một Năm Mới Không Sợ Hãi

Một Năm Mới Không Sợ Hãi

by Sưu Tầm
30 đọc

Lời Chúa mang đến cho chúng ta một lời hứa đầy an ủi, cùng với một mệnh lệnh sâu sắc khi chúng ta đối diện với một Năm Mới: “Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: “Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được?”” (Hê-bơ-rơ 13:5-6).

Bạn và tôi có thể đối diện với một năm mới sắp tới mà không sợ hãi nếu chúng ta áp dụng bốn lẽ thật vô cùng tuyệt vời sau đây vào đời sống và khắc ghi những lẽ thật này vào trong tấm lòng mình.

Thỏa lòng với sự chu cấp của Ngài

Sự thỏa lòng không phải là đạt được những gì bạn muốn mà là chấp nhận và trân quý những gì bạn đang có. 1 Ti-mô-thê 6:6-8 nói, “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được; vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng.” Nếu bạn biết Chúa Giê-xu Christ, bạn có sự thỏa lòng. Nếu bạn có đủ ăn, đủ mặc và lòng bạn có Chúa thì bạn đã là người giàu có rồi!

Bạn có biết tại sao chúng ta lại sợ hãi không? Bởi vì chúng ta nghĩ nhu cầu của mình hoặc nhu cầu của người mình yêu thương sẽ không được đáp ứng. Hoặc chúng ta sợ rằng những thứ mà chúng ta nghĩ là đáp ứng được nhu cầu của mình sẽ bị lấy đi. Nhu cầu sâu xa nhất của tấm lòng bạn chỉ có thể được đáp ứng nơi Chúa Giê-xu Christ.

Sự hiện diện của Chúa luôn đồng hành

Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì vào năm tới. Nhưng có một điều tôi biết, Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Bạn có phải là con cái Chúa không? Nếu bạn là con cái Ngài thì Ngài cũng sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Điều đó không tuyệt vời sao!

Còn lý do nào khác khiến chúng ta lo sợ trong năm tới? Bởi vì chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì đó mà mình không thể lường trước được, và chúng ta sẽ phải đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn một mình.

Khi Lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bạn hay bỏ bạn, điều đó có nghĩa là Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Ngài sẽ không từ bỏ bạn. Chúng ta cần thực hành việc ở trong sự sự hiện diện của Chúa trong năm mới. Khi ma quỷ đến và gõ cửa tấm lòng bạn, bạn chỉ cần nói, “Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy ra mở cửa.”

Tự tin nơi lời hứa của Ngài

Chúng ta sẽ tập trung vào một cụm từ nhỏ trong Hê-bơ-rơ 13:5, “vì chính Đức Chúa Trời có phán”. Một lời hứa có trọng lượng bởi người nói ra lời đó. Ai đã phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu”? Ấy chính Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại. Đây là điểm khiến chúng ta có thể tự tin nơi lời hứa của Ngài.

Trong năm mới sắp tới, khi bạn nói, “Chúa ơi, con kiệt sức rồi”. Đức Chúa Trời toàn năng sẽ đáp lời, “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu”. Khi bạn nói, “Chúa ơi, con sợ khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra.” Đức Chúa Trời toàn tại phán, “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu”. Và khi bạn nói, “Chúa ơi, con không biết phải làm gì tiếp theo.” Đức Chúa Trời toàn tri sẽ đáp, “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu”. Chính Ngài đã phán những lời đó.

Được ủi an trong sự bảo vệ của Ngài

Hê-bơ-rơ 13:6, “Như vậy, chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: ‘Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ. Người đời làm gì tôi được?’

Như tôi đã nói trước đó, tôi không biết bạn sẽ phải trải qua điều gì trong năm tới. Nhưng tôi biết bạn có thể mạnh dạn nói: “Chúa là Đấng giúp đỡ tôi, nên tôi sẽ không sợ người ta sẽ làm gì với tôi”. Khi bạn tìm thấy sự thỏa lòng, sự đồng hành và sự tự tin nơi Chúa Giê-xu, bạn sẽ tìm thấy niềm an ủi và lòng can đảm trong Chúa Giê-xu.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like