Home Chuyên Đề Sự Sáng Thật Của Mùa Giáng Sinh

Sự Sáng Thật Của Mùa Giáng Sinh

by Crosswalk.com
30 đọc

Giăng 1:1-5

Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.

Trong Giăng 1:1-5, chúng ta đọc thấy Chúa Giê-xu đã đến như Sự Sáng của thế gian. Không có gì ngạc nhiên khi một ngôi sao sáng đã dẫn đường cho những nhà thông thái tìm đến nơi Đấng Mê-si giáng sinh.

Thật tuyệt khi có rất nhiều ánh đèn màu chiếu sáng rực rỡ trong mùa Giáng Sinh. Chúng là lời nhắc nhở trong một thế giới tăm tối, ảm đạm rằng Sự Sáng thật đã đến và chiếu sáng trên toàn thể nhân loại. Ngài đến để soi sáng trong nơi tối tămnhưng sự tối tăm chẳng hề nhận lấy Ngài. Chỉ khi chúng ta mở lòng mình ra với Ngài thì ánh sáng chân lý, niềm vui và sự bình an mới có thể chiếu vào đời sống chúng ta.

Một cậu bé nghèo từng nghe giáo viên Trường Chúa Nhật của mình nói rằng Chúa Giê-xu là ánh sáng của thế gian. Cậu hiểu lời nói của cô giáo theo đúng nghĩa đen. Sau giờ học, cậu bé nói với cô, “Nếu Chúa Giê-xu thực sự là ánh sáng của thế gian, em ước gì Ngài đến chơi trong ngõ nhà em. Nơi em sống tối tăm khủng khiếp.” Quả thực, chúng ta có thể đồng ý với cậu bé đó rằng ngày nay mọi con đường trên thế giới này đều tối tăm khủng khiếp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã ghé qua những ngõ ngách tăm tối của thế giới tội lỗi này. Đó chính là ý nghĩa của Lễ Giáng Sinh. Chúa Giê-xu đã đến vì chúng ta ở trong bóng tối.

Đó là một đêm tối tăm trong một thế giới tối tăm về nhiều mặt—chính trị, kinh tế, đạo đức và tôn giáo—khi Đức Chúa Trời treo một ngôi sao trên vùng trời phía đông để thông báo sự giáng sinh của Con Ngài. Nhưng đó là bóng tối trước bình minh. Chúa Giê-xu đã đến, và kể từ đó thế giới đã không còn như xưa nữa.

Chúng ta hãy nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh dưới đây và lưu ý đến bối cảnh dẫn đến lời tuyên bố này của Chúa chúng ta.

Giăng 8:12-21

Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng họ [người Pha-ri-si ] rằng: ‘Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.’ Người Pha-ri-si bèn nói rằng: ‘Thầy tự làm chứng về mình, thì lời chứng thầy không đáng tin.’ Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ‘Dẫu Ta tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng Ta là đáng tin, vì Ta biết mình đã từ đâu mà đến và đi đâu; song các ngươi không biết Ta từ đâu mà đến, cũng chẳng hay Ta đi đâu. Các ngươi xét đoán theo xác thịt; Ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu Ta xét đoán ai, sự xét đoán của Ta đúng với lẽ thật; vì Ta không ở một mình, nhưng Cha là Đấng đã sai Ta đến vẫn ở cùng Ta. Vả, có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin: Ta tự làm chứng cho Ta, và Cha là Đấng đã sai Ta đến cũng làm chứng cho Ta.’ Họ thưa cùng Ngài rằng: ‘Cha của thầy ở đâu?’ Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ‘Các ngươi chẳng biết Ta, và cũng chẳng biết Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta, thì cũng biết Cha Ta nữa.’ Đức Chúa Giê-xu phán mọi lời đó tại nơi Kho [nơi đặt các thùng tiền dâng], đương khi dạy dỗ trong đền thờ; và không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Ngài lại phán cùng họ rằng: ‘Ta đi, các ngươi sẽ tìm Ta; và các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình. Các ngươi không thể đến được nơi Ta đi.’ 

Rõ ràng Chúa Giê-xu đang ở trong khu vực Đền-thờ, nơi có nhiều người nhóm hiệp và Ngài đã tuyên bố những lời này với họ, “Ta là sự sáng của thế gian”. Người Pha-ri-si phản đối nói rằng Ngài không có quyền đưa ra lời tuyên bố như vậy vì Ngài cần phải có người làm chứng để chứng minh cho lời tuyên bố của mình. Ý họ là Chúa Giê-xu cần phải có ít nhất hai nhân chứng. Đây là một phần trong truyền thống của họ. Họ coi trọng truyền thống hơn Lời Chúa.

Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu

Chưa có ai từng tuyên bố, “Ta là sự sáng của thế gian” trước Chúa Giê-xu. Quả thật, khi Chúa giáng sinh, phía trên Ngài có một ngôi sao lớn chiếu sáng rực rỡ. Tuy nhiên, Sự Sáng trong máng cỏ rực rỡ hơn nhiều so với ánh sáng của ngôi sao phía trên kia. Ngôi sao chỉ là một biểu tượng đơn thuần của Sự Sáng thật đã đến thế gian để xua tan bóng tối. Thật hợp lý biết bao khi Ngài được sinh ra vào ban đêm.

Si-mê-ôn, một người công bình đạo đức, đã dành cả đời để chờ đợi Đấng Mê-si. Khi ông nhìn thấy Chúa Giê-xu, ông đã nói những lời này, “Mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, và là vinh quang của Y-sơ-ra-ên, tức dân Ngài” (Lu-ca 2:30-32).

Trên Núi Hóa Hình, Chúa Giê-xu hiện ra như một luồng ánh sáng rực rỡ. Kinh Thánh viết, “Sáu ngày sau, Đức Chúa Giê-xu đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ, đi với Ngài lên một ngọn núi cao. Ngài hóa hình trước mặt họ: mặt Ngài chói sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng” (Ma-thi-ơ 17:1-2)

Giăng trên đảo Pát-mô cũng ghi lại điều này trong Khải-huyền 21:23-25, “Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành, và Chiên Con là đèn của thành. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành; các vua trên đất sẽ đem vinh quang mình vào đó. Những cửa thành suốt ngày không đóng, vì tại đó không có ban đêm.

Ngôi mộ hẳn là nơi tối tăm nhất trên đất này. Bị niêm phong với cơ thể bất động nằm bên trong, đó là một nơi hoàn toàn tối tăm, không có ánh sáng nào có thể xâm nhập được. Nhưng Chúa Giê-xu, Sự Sáng của thế gian, đã phá vỡ rào cản và mang ánh sáng đến nơi này, nơi tối tăm nhất trên đất vào buổi sáng phục sinh ấy. Ánh Sáng đã chiếu vào trong nơi tối và xua tan bóng tối mãi mãi!

Các nhà lãnh đạo tôn giáo phản đối lời tuyên bố của Chúa Giê-xu

Những lời đầu tiên của Đức Chúa Trời được ghi lại là, “Phải có sự sáng”. Bóng tối đã chiếm ưu thế trên tạo vật ban đầu cho đến khi Chúa mang sự sáng đến và xua tan bóng tối. Đây là hình ảnh của linh hồn con người. Con người đang chìm trong bóng tối tội lỗi, nhưng Chúa Giê-xu xua tan bóng tối khi Ngài đến sống trong những ai tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của họ. Mặc dù Chúa Giê-xu là Sự Sáng của thế gian, nhưng lúc đầu thế gian không chấp nhận sự thật đó.

Giăng Báp-tít là tiếng nói được kính trọng nhất trong dân chúng trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ công khai của Ngài trên đất. Giăng Báp-tít làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Sự Sáng. Sứ-đồ Giăng ghi lại những lời này trong Giăng 1:6-9, “Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.

Chúa Giê-xu đã chứng minh Ngài là Sự Sáng của thế gian bằng thẩm quyền trong sự giảng dạy của Ngài. Người ta đã nói rõ rằng chưa từng có ai dạy dỗ như Chúa Giê-xu. Hơn nữa, các phép lạ của Ngài đã bày tỏ lẽ thật trong lời tuyên bố của Ngài về chính mình Ngài. Vậy tại sao có nhiều người vẫn không tin Ngài? Bởi vì họ đang ở trong bóng tối! Họ chưa nhìn thấy Ánh Sáng!

Những người này bị mù lòa, họ không tin Chúa Giê-xu và họ không thể nhìn thấy lẽ thật vì họ quyết định ở lại trong bóng tối. Một triết gia đã từng nói thế này, “Chúng ta có thể thông cảm cho một đứa trẻ sợ bóng tối, nhưng chỉ nên thương hại người lớn nào sợ hãi khi bước ra ánh sáng.” Những nhà lãnh đạo tôn giáo trong câu chuyện này thật đáng thương, họ là những người sợ Ánh Sáng đang đứng ngay trước mặt họ. Giống như những con cá sống ở vùng nước sâu dưới đáy đại dương bị mất đi thị lực hoàn toàn, những người này đã quá quen thuộc với tình trạng tối tăm của mình đến nỗi không nhận ra Con Đức Chúa Trời đang ở ngay trước mặt họ.

Phao-lô nói với chúng ta trong Rô-ma 1:21 rằng nhiều người bị hư mất trong tình trạng đó vì lòng ngu dốt của họ đầy những sự tối tăm! Những người này đã chọn cách không biết gì về Ánh Sáng cho dù có người nói cho họ.

Hãy lắng nghe thật kỹ, một lý do khiến người ta không thể nhìn thấy chân lý là do lòng kiêu ngạo quá lớn. Giống như những người từ chối Ngài trên đất, họ là những người học rộng biết nhiều. Họ nghĩ rằng họ biết tất cả mọi thứ. Họ có tâm trí khép kín. Điều này khiến nhiều người chối bỏ Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể thấy điều này trong câu hỏi ngạo mạn mà họ hỏi Chúa, “Cha của thầy ở đâu?” Câu hỏi này nhằm mục đích làm tổn thương Chúa Giê-xu, vì có tin đồn rằng Chúa Giê-xu là con hoang trước khi kết hôn của một người nữ tên Ma-ri. Những kẻ chống đối Chúa Giê-xu đang tìm cách làm Chúa bẽ mặt và chế nhạo Ngài. Họ hành động với sự kiêu ngạo, thù hằn và những ý định xấu xa. Những ai nhạo báng Chúa không thể là bạn của Chúa.

Tôi sẽ chia sẻ nhanh một số điều mà ánh sáng mang lại cho những ai bước đi trong sự sáng. Chúng ta hãy áp dụng những điều này cho đời sống thuộc linh của mình.

Ánh sáng mang đến sự bảo vệ

Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm” (1 Giăng 2:9-10).

Giăng nói với chúng ta rằng sự sáng không chỉ tiết lộ những sai lầm mà còn chỉ ra con đường đúng đắn để bước đi. Sự sáng cho chúng ta thấy những gì ở phía trước, để chúng ta có thể bước đi một cách an toàn.

Khi chúng ta chọn bước đi trong tình yêu của Chúa, chúng ta không có lý do gì để sợ hãi. Ánh sáng của Chúa soi đường cho chúng ta sẽ giúp chúng ta được an toàn và không bị tổn hại. Tội lỗi và quyền lực của nó sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta được vì chúng ta ở trong sự sáng. Những người sống mẫu mực theo sự thánh thiện và tình yêu của Chúa thì không có gì phải sợ.

Ánh sáng mang đến sự mặc khải

Nhiều lần chúng ta sử dụng thành ngữ “Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy ánh sáng”, nghĩa là cuối cùng chúng ta đã nhận ra vấn đề. Ánh sáng theo nghĩa chiếu sáng tâm trí, cho phép chúng ta hiểu những gì chúng ta cần biết để tìm ra mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống.

Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 4:4).

Phao-lô cảnh báo rằng Sa-tan sẽ làm mọi điều có thể để ngăn cản con người nhận biết Chúa Giê-xu. Sa-tan muốn chúng ta ở trong bóng tối. Hắn không muốn tâm trí con người được soi sáng, hắn muốn tâm trí chúng ta bị khép kín và tối tăm. “Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ” (2 Cô-rinh-tô  4:6).

Ánh sáng mang lại sinh khí

Chúng ta biết từ khoa học rằng sự sống cần có ánh sáng. Ánh sáng là nguồn gốc của sự sống. Chúa Giê-xu là nguồn sống thiêng liêng. Không có Ngài thì không có sự sống nào được biết đến. Những người không có Ngài được cho là đã chết trong tội lỗi của họ. Những người ở trong Ngài có sự sống đời đời. Chúa Giê-xu là Sự Sáng thật, nguồn sống của vũ trụ.

Ánh sáng mang lại sự hồi sinh

Trong đêm tối, bệnh tật dường như trở nên tồi tệ hơn, nỗi đau buồn cũng ảm đạm hơn, nhiều sự rối rắm hơn, nhưng khi mặt trời ló dạng và những tia sáng phá tan màng đêm u tối, sự đổi mới, sự hồi sinh thuộc linh của chúng ta sẽ đến. Hầu như mọi thứ đều dễ dàng giải quyết hơn trong ánh sáng.

Chúa Giê-xu là Ánh Sáng chiếu nào nơi tối tăm. Ngài ban sự an ủi, bình an, tha thứ, hy vọng, niềm vui và sự bảo đảm cho những ai yêu mến Ngài. Hôm nay nếu có ai đó đang mò mẫm trong bóng tối, có thể bạn là Cơ-đốc nhân, nhưng có một vài tội lỗi giấu kín, một số nan đề, những nỗi sợ hãi, những điểm yếu, nỗi thất vọng đã khiến cho Ánh Sáng của tình yêu và ân điển Chúa bị che khuất đối với bạn; hãy từ bỏ tất cả những sự đó ngày hôm nay. Hãy để Mặt Trời Công Chính mọc lên với đôi cánh của Ngài chữa lành cho bạn ngay hôm nay!

Tôi có đôi lời nhắc nhở các anh chị em Cơ-đốc rằng Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng 9:5, “Đương khi Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng của thế gian.” Nhưng bây giờ Ngài không còn ở đây trên đất, vậy Sự Sáng có mất đi không? KHÔNG! Bạn và tôi là sự sáng. Ngài đã nói chúng ta là sự sáng của thế gian. Chúng ta phải phản ánh vinh quang của Ngài trong đời sống của mình. Chúng ta với Đấng Christ cũng như mặt trăng với mặt trời, chúng ta không có ánh sáng của riêng mình, nhưng chúng ta nhận sự phản chiếu từ ánh sáng của Ngài và chiếu sáng lại cho thế giới tối tăm này.

Nguyện cho mọi tín hữu hôm nay được đổi mới trong Sự Sáng Ngài, và nguyện cho mọi người hư mất tìm đến với Sự Sáng thật để nhận được sự sống đời đời. Trong mùa Giáng Sinh này chúng ta hãy là những chân đèn tỏa sáng rực rỡ hơn những ánh đèn mà chúng ta trang trí trên cây thông Nô-en hoặc bên ngoài ngôi nhà của mình. Hãy để Chúa Giê-xu phản chiếu sự sáng của Ngài qua bạn!

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: pastorlife.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like