Home Dưỡng Linh Tha Thứ: Cách Cầu Xin Đúng Và Sai

Tha Thứ: Cách Cầu Xin Đúng Và Sai

by Rick Warren
30 đọc

“Nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,” (Rô-ma 3:24)

Khi bạn xưng tội với Đức Chúa Trời, Ngài không nhắc đi nhắc lại; Ngài bôi xóa hết!

Nhưng, cầu xin sự tha thứ cũng có cách đúng và sai. Tôi sẽ chỉ bạn thấy sai như thế nào.

Thứ nhất, đừng van nài. Đức Chúa Trời muốn tha thứ cho bạn hơn cả bạn muốn xin được tha thứ. Không phải bạn mong chờ Chúa, mà là Chúa chờ bạn.

Thứ nhì, đừng mặc cả. “Lạy Chúa, nếu Ngài tha thứ cho con, con sẽ không bao giờ làm nữa!” Nếu đó là điểm yếu của bạn, bạn sẽ lại lại phạm tội đó trong vòng vài tiếng hoặc vài ngày. Đừng mặc cả với Đức Chúa Trời và nói: “Con sẽ không bao giờ tái phạm”, vì bạn chắc sẽ làm.

Thứ ba, đừng hối lộ: “Lạy Chúa, nếu Ngài tha cho con tội này, con sẽ…” Bạn sẽ đi nhà thờ mỗi tuần. Bạn sẽ đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Bạn dâng hiến 15… 20 phần trăm! Nhưng Đức Chúa Trời không muốn và cũng không cần của hối lộ.

Vậy thì bạn làm gì?

Bạn đừng van nài, mặc cả, hoặc hối lộ.  Bạn chỉ tin mà thôi.

Bạn tin vào nhiều lời hứa từ Đức Chúa Trời rằng nếu bạn xưng tội, Ngài sẽ tha thứ.  Vậy thôi.

Rô-ma 3:24 là một lời hứa nữa trong Kinh Thánh: “Nhờ ân điển Ngài mà chúng ta được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

Tôi biết một số bạn nghĩ rằng: “Mục sư Rick, ông không biết tôi đã làm gì đâu.” Bạn nói đúng. Tôi không biết bạn đã làm gì.  Tôi không cần biết bạn đã làm gì. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng: “Không quan trọng là bạn đã làm gì”.

Sự tha thứ dành cho bạn không tùy thuộc bạn phạm tội nhiều hay ít. Không quan trọng là bạn đã làm gì. Điều quan trọng là những gì Chúa Jesus đã làm cho bạn. Đó là ý nghĩa của thập tự giá! Khi Chúa Jesus nói: “Mọi sự đã được trọn”, Ngài thực sự xác nhận như vậy. Xong rồi. Đã thanh toán xong cái giá phải trả. Bạn có thể được tha thứ ngay hôm nay.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like