Home Dưỡng Linh Đứng Vững Trên Lời Chúa

Đứng Vững Trên Lời Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Những lúc chúng ta quá yếu đuối và vô vọng, chúng ta cần nhiều hơn những lời lẽ tích cực. Chúng ta cần lẽ thật vững chắc từ Lời Chúa.

Sức mạnh của lời nói đến từ người nói ra lời đó. Chúng ta biết rằng khi một người có thẩm quyền nói ra điều gì đó thì lời đó có một trọng lượng nhất định.

Ví dụ: nhà tuyển dụng của bạn có thể nói “Bạn đã được nhận vào làm tại công ty của chúng tôi”, đó không chỉ là thông tin mà bạn muốn nghe mà còn là điều gì đó ảnh hưởng đến bạn vì những lời đó có nghĩa là bạn đã chính thức được nhận vào làm việc. Bất cứ ai cũng có thể nói điều đó (cha mẹ bạn có thể nói, “Con sẽ đậu phỏng vấn”, bạn bè của bạn có thể nói, “Đừng lo, bạn sẽ được nhận…”), nhưng chỉ người mà bạn nộp đơn (người có thẩm quyền để tuyển dụng bạn) mới có thể nói ra lời có uy tín và có quyền thực hiện những gì mình đã nói – bạn sẽ được nhận vào làm việc, người đó sẽ trả lương cho bạn… kiểu như vậy.

Lời Kinh Thánh có quyền năng là vì những lời đó được chính Đức Chúa Trời phán ra. Lời đó thật đáng tin và vững chắc vì chúng ta biết rằng Đấng đã tuyên bố điều đó không nói dối, Ngài là Đấng thành tín, và chúng ta có thể tìm thấy trong Kinh Thánh rất nhiều bằng chứng về việc Ngài đã làm những gì Ngài phán.

Mặc dù những lời khẳng định tích cực và suy nghĩ tích cực không có gì sai, nhưng mục tiêu của chúng ta là đứng vững trên Lời Chúa.

Bởi vì cho đến cuối cùng, những gì Chúa phán mới là những lời có thẩm quyền tối thượng. Cho dù chúng ta cố xây dựng cuộc sống của mình dựa trên suy nghĩ tích cực đến mức nào đi nữa, cũng sẽ không có sức mạnh như Lời Chúa – là Lời có thể bẻ trách, sửa trị, thánh hóa và mang lại sự cứu rỗi cho chúng ta.

Lời của Ngài không chỉ là những điều chúng ta muốn nghe mà còn là những điều chúng ta cần nghe – vì Lời Chúa chỉ cho chúng ta biết Chúa Giê-xu và nhu cầu cần được cứu rỗi của mình.

Si-môn Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Chúng con đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.”” (Giăng 6:68-69)

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like