Home Dưỡng Linh Làm Thế Nào Để Củng Cố Đức Tin Bạn Hữu?

Làm Thế Nào Để Củng Cố Đức Tin Bạn Hữu?

by Rick Warren
30 đọc

“Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!” (Thi thiên 27:13)

Một cuộc ly dị hay bất cứ khủng hoảng nặng nề nào khác trong đời sống sẽ làm lung lay đức tin bạn. Nhưng đức tin và lòng nương cậy nơi Đấng Christ là điều sẽ giúp bạn vượt qua được. Đa-vít, sau khi chịu đựng mất mát lớn lao, bao gồm cả việc mất đứa con, đã viết trong Thi thiên 27:3: “Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!” Ông có lẽ đã bỏ cuộc nếu như ông không tin vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời.

Ngay trong những hoàn cảnh tệ hại và có vẻ đen tối của cuộc sống, hãy tin rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhân từ.  Ngay khi mọi thứ trong đời sống bạn đều sai trật, hãy tin vào lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cái có thể đưa bạn vượt qua.  Hãy tin rằng chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn lớn lao hơn những nan đề bạn đang trải qua. Sau đó, bạn có thể chia sẻ đức tin nơi lòng nhân từ của Chúa với bạn bè mình khi họ trải qua khủng hoảng. Bạn bè nâng đỡ đức tin cho nhau.

Làm sao để bạn có loại đức tin đó?

Kinh Thánh cho chúng ta biết chỉ có một nơi để làm cho đức tin bạn mạnh mẽ. Đức tin đến từ việc hiểu biết Lời của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn hiểu biết Kinh Thánh một cách sâu nhiệm, bạn sẽ có đức tin lớn. Nếu bạn ít hiểu biết Lời Chúa, đức tin của bạn sẽ kém cỏi. Nếu bạn không biết gì về Lời Đức Chúa Trời, bạn sẽ chẳng có chút đức tin nào.

Bạn có biết là trong Kinh Thánh có hơn 7.000 lời hứa dành cho bạn không? Nhưng bạn sẽ không nhận lãnh được nếu bạn không biết những lời hứa đó. Nếu bạn muốn đức tin mình lớn mạnh để bạn có thể đương đầu với những bão táp trong đời sống, bạn phải biết Kinh Thánh bằng cách học hỏi, suy gẫm và ghi nhớ.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like