Home Chuyên Đề Tôi Có Thể Sống Thử Trước Khi Kết Hôn Không?

Tôi Có Thể Sống Thử Trước Khi Kết Hôn Không?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi quyết định sẽ chuyển đến ở với bạn trai. Tôi biết có thể mục sư sẽ nói, như vậy là sai rồi, nhưng nếu chúng tôi kết hôn, tôi thực sự muốn hôn nhân này kéo dài. Làm thế nào tôi có thể biết hôn nhân này sẽ bền nếu chúng tôi không thử sống với nhau? Chúa cũng muốn cuộc hôn nhân của tôi kéo dài mà.

Trả lời:

Chúa đã ban hôn nhân cho chúng ta, và Ngài muốn hôn nhân của bạn bền lâu. Như Chúa Giê-xu nói, “Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (Ma-thi-ơ 19:6).

Nhưng đây là lý do tại sao Chúa không muốn bạn dính líu vào kiểu quan hệ này. Nói một cách đơn giản, bạn sẽ mất đi cơ hội để hôn nhân theo cách này. Bạn thấy đó, một cuộc hôn nhân bền vững và an toàn phải bao gồm hai yếu tố: cam kết và đức tin. Và đây chính xác là những gì còn thiếu trong mối quan hệ của bạn, và chúng sẽ không có cơ hội để tăng trưởng và phát triển trong kiểu quan hệ này.

Lời cầu nguyện của tôi là bạn hãy tìm kiếm ý Chúa cho cuộc sống của mình, kể cả người phối ngẫu tương lai của bạn. Chúa đã tạo nên bạn và Ngài biết tất cả về bạn. Hơn thế nữa, Ngài yêu bạn và Ngài muốn dẫn bạn đến với người mà Ngài đã chọn cho bạn. Và khi Ngài thực hiện, bạn sẽ nhận ra rằng con đường của Ngài luôn tốt nhất. Kinh thánh nói, “Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn” (Thi thiên 18:30).

Bạn hãy bắt đầu bằng cách giao phó nhu cầu của mình cho Chúa và sau đó dâng cuộc sống mình cho Chúa Giê-xu Christ. Ngài muốn tha thứ cho bạn bởi tội lỗi của bạn và sau đó Ngài sẽ dẫn lối con đường tương lai cho bạn. Đừng để bị lừa dối bởi những gì có vẻ tốt nhất đối với bạn, nhưng hãy tin cậy Đấng Christ dẫn tôi vào con đường hoàn hảo của Ngài.

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like