Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 215: Giá Trả Cho Sự Phản Bội

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 215: Giá Trả Cho Sự Phản Bội

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 27:3-10

3 Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, 4 mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi. 5 Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ. 6 Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh,vì là giá của huyết. 7 Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. 8 Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là “ruộng huyết.” 9 Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Đấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên, 10 và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.

 Lời ngỏ

Khi nói đến Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có lẽ ai cũng biết, đó là kẻ phản bội Chúa Giê-xu, là kẻ bán đứng thầy mình. Khi nghĩ đến Giu-đa, người ta nghĩ ngay đến một người mặc đồ đen từ bên ngoài đến bên trong tâm hồn, tưởng tượng Giu-đa với cặp mắt dữ tợn, gương mặt của một tên lưu manh. Nhưng khi bàn luận về Giu-đa thì có nhiều thắc mắc được nêu lên: Giu-đa là kẻ có công hay có tội? Là bậc ái quốc trượng phu hay là kẻ phản bội tiểu nhân? Có người đã đồng hoá Giu-đa với Sa-tan, nhưng ngược lại có người đã nâng ông ta lên hàng thánh nhân vì cho rằng Giu-đa là điều kiện không thể thiếu trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Dù người ta lên án hay ủng hộ Giu-đa, phản đối hay đồng cảm với ông ta thì chúng ta biết rằng con người của Giu-đa cũng mang bản chất tội lỗi như bất kì ai trong thế gian này. Có một điều chúng ta biết chắc, đó là Giu-đa không phải là kẻ mất trí mà là một con người bình thường và cần sự cứu rỗi của Chúa . Bởi nghi ngờ điều này là nghi ngờ sự khôn ngoan và ý chỉ của Chúa Giê-xu khi chọn Giu-đa, vì cả bốn sách Phúc Âm đều bảo Giu-đa là một trong 12 môn đồ của Đấng Christ.

Theo ký thuật của sứ đồ Ma-thi-ơ thì cho rằng hành động của Giu-đa vì lòng tham lam. Chỉ có sách Ma-thi-ơ tường thuật lại âm mưu phản bội của Giu-đa và cho biết cái giá phải trả cho sự phản bội của ông ta.  

Phần Kinh Thánh hôm nay cho biết sự kiện Giu-đa mang gói bạc trả lại cho các thầy tế lễ vì ông “thấy Ngài bị án, thì ăn năn” (câu 3). Ăn năn trong câu này mang ý hối hận, nói đến một sự thay đổi trong cảm xúc chứ không phải ăn năn trong ý thức là muốn thật sự thay đổi. Thật ra Giu-đa chỉ ân hận về việc phản Chúa, ông buồn rầu về việc bán Chúa, dẫn người đi bắt Chúa chứ ông không thể hiện sự ăn năn thật. Nếu Giu-đa ăn năn thì ông phải trở lại với Chúa Giê-xu và xin Ngài tha thứ. Cùng với lòng hối hận đó, Giu-đa đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão với hàm ý là quy lỗi về cho họ. Hành động trả lại như vậy chứng tỏ ông đã không hành động vì ba mươi miếng bạc đó và ông đã thú nhận rằng “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội!” (câu 4). Nộp nghĩa là “phản nộp,” mang ý nghĩa bội phản. Cảm nhận của Giu-đa lúc đó là mình đã nộp huyết vô tội. Huyết nói đến sự sống. Giu-đa nhìn nhận tội của mình là đã gây cái chết cho Đấng vô tội là Chúa Giê-xu. Đây không phải là lời xưng tội của sự ăn năn thật, mà là lời xưng tội của sự sợ hãi. Ông không xưng nhận tội lỗi với Chúa Giê-xu và nài xin sự thương xót của Ngài, mà lại đi xưng với các thầy tế lễ cả, là những kẻ đồng mưu và đang e sợ sự quả báo. Nhưng họ đã phũ phàng đáp trả với ông “Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi.” (câu 4). Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão là những người lãnh đạo tôn giáo, lẽ ra phải có lời an ủi hay lời khuyên cho một linh hồn tội lỗi đang hối hận, nhưng họ lại đáp trả cách vô trách nhiệm như thế này “Giu-đa, ngươi đã làm xong công việc. Chúng tôi đã bắt được Giê-xu là người mà chúng tôi cần, chúng tôi đã trả tiền sòng phẳng cho ngươi và bây giờ thì chúng tôi không cần ngươi nữa.”

Quá thất vọng và hoàn toàn đơn độc với tội lỗi của mình, “Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.” (câu 5). Có lẽ Giu-đa nghĩ cái chết sẽ chuộc được tội lỗi của mình. Công Vụ các Sứ Đồ 1:18 thêm phần giải thích sâu sắc hơn: “Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi thì nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết.” Rõ ràng Giu-đa đã treo cổ mình. Một là sợi dây bị đứt hay là nhánh cây bị gãy, cả thân thể ông ta rơi xuống trên mấy hòn đá nhọn khiến vỡ bụng và ruột đổ ra hết.

Sách Công Vụ cho biết cái giá của tội ác Giu-đa, người ta dùng để mua một đám ruộng. Còn Ma-thi-ơ cho biết các thầy tế lễ đã lấy số bạc mà Giu-đa bán Chúa đã vứt vào đền thờ, họ phải nhặt lại số bạc đó và mua một đám ruộng. Đối với họ, Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết. Thật đau xót thay, họ chẳng có chút băn khoăn nào khi lấy số tiền từ kho của đền thờ để đút lót cho Giu-đa, còn giờ đây họ thấy bối rối về việc đưa số tiền “giá của huyết” kia trở lại kho. Điều này như là một sự tố cáo về tình trạng giả hình của những lãnh đạo tôn giáo này đã tự xưng công bình cho mình. Trong câu 8 cũng cho biết rằng: ruộng ấy đến nay còn gọi là “ruộng huyết“. Ngay chính bản thân cái tên người ta đặt cho đám ruộng này đã chứng tỏ tình trạng vô tội của Chúa Giê-xu. Rồi sứ đồ Ma-thi-ơ kết luận phần này bằng cách đề cập tới lời tiên tri đã được tiên tri Giê-rê-mi nói ra và được Xa-cha-ri đề cập trong 11:2-13. Lời tiên tri này nhấn mạnh một lần nữa sự toàn tri của Đức Chúa Trời. Không một điều gì do tình cờ mà xảy ra cả. Chúa đã nói trước từng chi tiết, ngay cả việc mua ruộng của thợ gốm cũng được ứng nghiệm hoàn toàn. Dù là điều gì xảy ra, chương trình của Đức Chúa Trời bao giờ cũng sẽ được hoàn thành như đã được tiên báo trước qua các đấng tiên tri. Điều này thêm cho chúng ta lòng tin vào tính cách xác thực muôn đời của Kinh Thánh.

Bài học ứng dụng

Cái chết của Giu-đa bày tỏ một sự thật là điều ác và điều thiện có thể tồn tại trong một con người. Nếu con người để điều ác chiếm ngự và cai quản thì con người sẽ luôn sa ngã và cái giá của nó là sự chết đời đời. Còn nếu con người nhận biết sự bất toàn của mình trong việc chế ngự điều ác thì dầu có sa ngã vẫn có cơ hội trỗi dậy. Như trường hợp của Giu-đa, ông vẫn có thể được tha thứ nếu thật sự ăn năn. Tuy nhiên, ông chỉ cảm thấy hối hận trong việc làm sai trái của mình thì không đủ, mà phải biết quay trở lại với Chúa, xưng nhận tội và dứt khoát từ bỏ nó thì chắc chắn ông đã được Chúa phục hồi, như Ngài đã phục hồi Phi-e-rơ dù đã ba lần chối Chúa. Những giọt nước mắt ăn năn của Phi-e-rơ khác với sự hối hận của Giu-đa, một bên là nỗi buồn đau thật sự giúp phục hồi đời sống tâm linh; một bên là sự buồn bực theo xác thịt của thế gian thì chỉ đem lại cái chết mà thôi. Điều này chứng tỏ hậu quả kinh khiếp của tội lỗi và giá phải trả cho sự phản bội Đấng Cứu Thế mà không thực sự ăn năn. Quyết định cuối cùng của Giu-đa đã dẫn ông ta bước vào địa ngục với kẻ mà ông chịu làm nô lệ là Sa-tan.

Bạn thân mến, trong mỗi chúng ta cũng đang có bóng dáng của Giu-đa trong đó. Đã bao lần chúng ta đã phạm tội, lầm lỗi nhưng điều đó không có nghĩa là hết đường cho chúng ta. Có câu nói ví von như thế này: “hãy nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ ở sau lưng bạn”. Vậy thì, trở về với Chúa là một quyết định khôn ngoan và sáng suốt. Cho dù bạn vấp ngã nhiều đến đâu mà biết trỗi dậy để trở về trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời và xưng nhận tội lỗi mình thì cũng không bao giờ là quá trễ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

Cảm tạ Chúa vì Ngài không đoán xét chúng con theo tội lỗi mà chúng con đã phạm, nhưng Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay yêu thương và tha thứ chúng con khi chúng con biết ăn năn quay trở về với Ngài. Con nhận biết con người yếu đuối, bất toàn của mình và con cũng đã nhiều lần phản bội Chúa. Xin Ngài tha thứ cho con và thêm ơn cho để con biết từ bỏ tội lỗi và đi trong đường lối Ngài. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like