Home Chuyên Đề Một Quan Điểm Sai Lầm Phổ Biến Về Chúa Giê-Xu

Một Quan Điểm Sai Lầm Phổ Biến Về Chúa Giê-Xu

by Sưu Tầm
30 đọc

Những người chưa tin Chúa thường nghĩ về Chúa Giê-xu như một con người dễ gần, luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái về bản thân, không bao giờ nặng lời với tội nhân, luôn dễ chịu và chấp nhận mọi yêu cầu của người khác.

Nhưng tội lỗi và sự ăn năn là trọng tâm trong chức vụ của Đấng Christ. Ngài đã phán những lời sau đây:

Các ngươi hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần.” (Ma-thi-ơ 4:17)

Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn.” (Lu-ca 5:32)

“…nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.” (Lu-ca 13:3)

Nhiều người ghét sự thẳng thắn của Chúa khi Ngài nhấn mạnh tội lỗi. “Ngay cả các em Ngài cũng không tin Ngài” (Giăng 7:5)

Các em của Đức Chúa Giê-xu nói với Ngài rằng: ‘Anh hãy rời nơi nầy và đi qua miền Giu-đê để các môn đồ của anh được thấy công việc anh làm, vì không ai muốn được mọi người biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc ấy thì hãy bày tỏ chính mình cho thiên hạ biết đi.’… Đức Chúa Giê-xu nói với họ: ‘…Thế gian không thể ghét các em nhưng ghét anh, vì anh đã chứng minh cho thế gian biết rằng công việc của họ là xấu xa.” (Giăng 7:3-4; 7). 

Ngoài ra, Chúa Giê-xu giải thích rõ nhiệm vụ của chúng ta là nói với mọi người rằng họ sẽ chết trong tội lỗi nếu họ không tiếp nhận sự tha thứ của Ngài.

“…người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội...” (Lu-ca 24:47)

Nếu chúng ta vâng lời Đấng Christ, chúng ta sẽ chỉ ra tội tội của người ta và kêu gọi họ ăn năn; chính vì như vậy mà chúng ta không được thế gian ưa thích. Và mặc dù chúng ta nói điều đó trong tình yêu thương nhưng vẫn không tránh khỏi bị một số người ghét bỏ.

Kinh Thánh giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hành động giống như Chúa Giê-xu:

Giăng 15:18-21, “Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết Đấng đã sai Ta đến.

Mác 13:13, “Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh Ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu.” 

Giăng Báp-tít cũng rao giảng về sự ăn năn và ông đã bị sát hại vì dám nói lên lẽ thật.

Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, sứ điệp của Phi-e-rơ không hề nhẹ nhàng và dễ chịu đối với một số người. Những lời của ông khiến cho nhiều người “lòng đau như cắt” vì họ nhận thức được tội lỗi của mình nghiêm trọng như thế nào trước mặt Chúa (Công-vụ 2:37-38).

Khi Phao-lô rao giảng cho những người A-thên, ông nói, “Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ ngu dại đó; nhưng bây giờ, Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn.” (Công-vụ 17:30)

Nếu chúng ta vì sợ mất lòng, mất người, sợ người ta nói mình không có tình yêu thương, mà cố gắng ve vuốt dân sự và làm cho họ cảm thấy thoải mái trong tội lỗi của mình, thì chúng ta đang hành động giống như Sa-tan, không phải Chúa Giê-xu. Và chúng ta sẽ bỏ lỡ một lẽ thật vô cùng quan trọng là “các thiên sứ trước mặt Đức Chúa Trời sẽ vui mừng vì một tội nhân ăn năn.” (Lu-ca 15:10)

Yêu thương không có nghĩa là luôn đồng ý với những gì người khác làm.

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: biblelovenotes.blogspot

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like