Home Dưỡng Linh SỐNG CHO CHÚA

SỐNG CHO CHÚA

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Kính thưa độc giả kính mến

Kinh Thánh chép:
“Tuy nhiên, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết, vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.” (Rô-ma 14:7-8)”.

Chúa muốn con dân Chúa ở trên mặt đất sống có kết quả cho Chúa, đem nhiều người khác chưa biết Chúa đến với tình thương của Ngài; Chúng ta ở trên đất để tôn vinh Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày ;làm việc chung với Chúa trong mọi công tác Chúa muốn thực hiện trong nhân loại; kinh nghiệm được tình thương của Chúa và chứng kiến nhiều việc huyền nhiệm mà ngay thiên sứ cũng mong được biết.

Đời sống trần gian là thời gian Chúa định cho chúng ta sống. Hơn nữa sự sống vĩnh hằng bắt đầu từ khi ta tin nhận Chúa vì thế đã khởi đầu từ trong trần gian rồi.luôn luôn phải tâm niệm rằng: “Dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả.”

Ngày nay có bao nhiêu con dân Chúa hiểu và vâng theo mạng lịnh này? Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê-bơ-rơ 13:8), mà sao Hội Thánh của Chúa ngày nay không có năng lực như thuở ban đầu? Phải chăng, câu trả lời chính là: “bàn tay ta làm nên tất cả”; bởi vì thế ngày nay không có bao nhiêu con dân Chúa hiểu và thi hành mệnh lệnh: “Sống là sống cho Chúa, chứ không phải vì chính mình mà sống?”

Hãy tự tra xét lòng mình vì chính bạn và tôi ngay hôm nay Chúa sẽ phán hỏi chúng ta: “Sao ngươi gọi Ta, Chúa! Chúa! Mà không làm theo lời Ta phán” (Lu-ca 6:46)?

Tóm lại chúng ta luôn luôn tạ ơn Chúa vì chúng ta được làm con cái Chúa qua ánh sáng Lời Chúa:“Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Thiên Chúa. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, để cho không ai khoe mình.” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Vậy nên là con dân Chúa tôi và các bạn hãy thực hành Lời Chúa dạy ngay sau khi đọc xong bài viết này:“Sống cho Chúa” để tôi và bạn tự nguyện đặt mình làm nô lệ cho Chúa để Ngài dùng chúng ta theo ý muốn của Ngài. Trong mọi nơi, trong mọi lúc, tôi và bạn hãy hứa với Chúa: “Con sẽ hết lòng, hết sức để làm tròn bất cứ điều gì Ngài muốn chúng con làm”. Chúng con tin Chúa luôn đồng hành qua ánh sáng Lời Chúa: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. (Phi-lip 4:14)”

A-men

Bình Luận:

You may also like