Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Chúa Sử Dụng Người Ngay Thẳng

Ngày 30 – Chúa Sử Dụng Người Ngay Thẳng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 7:17-36

17 Gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời thực thi lời hứa với Áp-ra-ham, dân số chúng ta tại Ai-cập gia tăng rất nhiều. 18 Rồi một vua khác lên ngôi trị vì Ai-cập, chẳng biết gì đến Giô-sép. 19 Vua này thi hành chính sách quỷ quyệt đối với đồng bào ta, bạc đãi các tổ phụ ta bằng cách buộc họ phải vứt bỏ các trẻ sơ sinh cho chết.

20 Đến thời điểm ấy, Môi-se sinh ra, xinh đẹp trước mặt Đức Chúa Trời, được nuôi ba tháng trong nhà cha mình 21 đến khi phải bị vứt bỏ, Môi-se được công chúa Ai-cập đem về nuôi dưỡng như con ruột. 22 Người được giáo dục trong mọi ngành tri thức Ai-cập, lại có khả năng trong lời nói và việc làm.

23 Nhưng được bốn mươi tuổi, lòng nảy ra ý định thăm viếng anh em đồng bào là dòng dõi Y-sơ-ra-ên, 24 chợt thấy một đồng bào bị hà hiếp, ông liền bênh vực và báo thù bằng cách giết người Ai-cập. 25 Ông tưởng đồng bào hiểu rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng mình giải cứu họ nhưng họ không hiểu. 26 Hôm sau, Môi-se bắt gặp mấy người đang đánh nhau, liền thử giải hòa hai bên: ‘Các ông ơi, đã là anh em, sao nỡ hại nhau?’

27 Nhưng người đang ức hiếp anh em lại xô Môi-se ra mà bảo: ‘Ai cử anh làm lãnh tụ và thẩm phán cho chúng tôi? 28 Hay anh muốn giết tôi như giết người Ai-cập hôm qua?’

XuXh 2:14

29 Nghe lời ấy, Môi-se bỏ trốn qua xứ Ma-đi-an mà kiều ngụ. Tại đó, ông có hai con trai.

30 Bốn mươi năm trôi qua, Môi-se gặp một thiên sứ hiện ra trong một ngọn lửa, giữa bụi gai cháy phừng tại đồng hoang gần núi Si-nai. 31 Môi-se thấy khải tượng ấy, ngạc nhiên lại gần để xem, bỗng nghe tiếng Chúa phán dạy: 32 ‘Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp!’ Nhưng Môi-se run sợ, không dám nhìn.

33 Chúa bảo: ‘Con hãy cởi dép ra vì nơi con đứng là đất thánh. 34 Thật Ta đã thấy rõ sự áp bức dân Ta tại Ai-cập. Ta đã nghe tiếng rên la của họ, và xuống giải cứu họ. Bây giờ, lại đây Ta sẽ sai con vào Ai-cập.’
35 Chính Môi-se này mà đồng bào khước từ: ‘Ai cử anh làm lãnh tụ và thẩm phán?’ thì nay Đức Chúa Trời sai làm lãnh tụ và cứu tinh, do thiên sứ đã hiện ra với người trong bụi gai. 36 Chính người đã đem dân ta ra, làm những phép mầu và dấu lạ trong đất Ai-cập, trên Hồng Hải và trong đồng hoang suốt bốn mươi năm.

SUY GẪM:

C. 17-19  Đức Chúa Trời có thời điểm hoàn hảo. Khi thời điểm để Đức Chúa Trời làm trọn lời hứa với Áp-ra-ham đã đến, dân số Y-sơ-ra-ên tại Ai-cập gia tăng cùng với sự bách hại khốc liệt của vua. Ngay khi lời hứa sắp ứng nghiệm, mức độ bắt bớ cũng lên đỉnh điểm. Dầu vậy, dân sự Đức Chúa Trời cũng không hư mất trong sự bách hại vì họ có sự đảm bảo của niềm vinh quang sau sự chịu khổ. Liệu lời hứa của Đức Chúa Trời có thành tựu trong đời sống tôi hay sự đau khổ vẫn lớn hơn? Trong đức tin, hãy đứng vững trên Lời hứa của Chúa rằng kỳ hứa hẹn đã gần.

C. 20-22  Đức Chúa Trời dấy lên người giải cứu Y-sơ-ra-ên từ trong cung điện Pha-ra-ôn vua Ai-cập, là người đã giết hại các bé trai Y-sơ-ra-ên. Đó chính là phương cách cứu chuộc kỳ diệu của Đức Chúa Trời để hoàn thành lời hứa đã lập với tổ phụ Áp-ra-ham. Hãy tin cậy nơi phương cách của Chúa làm thành sự cứu rỗi chúng ta trong những hoàn cảnh chúng ta không thể hiểu thấu.

Cầu nguyện  Xin giúp con tin tưởng vào sự lo liệu của Chúa rằng Ngài sắm sẵn điều gì đó tốt đẹp hơn ngay giữa nghịch cảnh.

Bình Luận:

You may also like