Home Dưỡng Linh Lời Đức Chúa Trời Mở Ra Tiềm Năng Của Bạn

Lời Đức Chúa Trời Mở Ra Tiềm Năng Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (Giăng 8:31b-32)

Thành thật mà nói, ngay cả bạn cũng không thể biết được tiềm năng đầy đủ của bạn. Chỉ có Đấng tạo ra bạn mới có thể biết.  Chỉ có Chúa, Đấng dựng nên bạn, biết hết những khả năng của bạn. Cha mẹ của bạn, vợ/chồng của bạn, bạn bè của bạn, ông chủ của bạn —  họ chỉ có một cái nhìn thoáng qua về tiềm năng của bạn.

Chỉ một mình Chúa biết khả năng thật sự của bạn.

Bạn chỉ mới sử dụng một phần rất nhỏ của bộ não mình. Bạn không cần thêm trí thông minh. Bạn cần phải sử dụng trí thông minh mà bạn đã có nhiều hơn nữa!

Hầu hết mọi người muốn sống sao cho được lòng người khác. Họ dành hết thì giờ của họ lo lắng về những gì người khác nghĩ gì về họ. Cuộc sống của bạn bị giới hạn bởi nghe đi nghe lại những cuộn băng về những lời dối trá mà người ta đã gieo vào trong đầu của bạn. Ngay cả họ có thể không có ý nói dối bạn, nhưng họ vẫn làm. Họ đã nói với bạn rằng bạn không thể làm điều gì đó hoặc bạn thậm chí không nên bận tâm đến điều đó bởi vì dầu gì đi nữa bạn cũng chẳng ra gì.

Bạn đã nghe đi nghe lại những cuộn băng này trong tâm trí của bạn. Nhưng những điều đó là dối trá! Những người nói những lời nhận xét đó về bạn đã không biết gì về tiềm năng của bạn. Bạn phải nói với Đấng sáng tạo ra bạn về chuyện đó.

Chỉ một mình Ngài biết những gì Ngài có thể làm qua đời sống của bạn. Và chỉ một mình Ngài có thể mở khóa tiềm năng đó.  Ngài làm điều đó như thế nào?

Chúa giải phóng chúng ta thông qua Lời Ngài.  Chúa Jesus nói trong Giăng 8:31-32“Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”  Lời Chúa sẽ mở khóa tất cả những gì mà bạn được tạo dựng ra để làm và để là chính bạn.  Qua Lời Chúa, bạn sẽ có thể làm những điều mà bạn đã không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm.

Bạn làm điều đó như thế nào?

  1. Học Lời Chúa. Chúa sẽ không mở khóa tiềm năng của bạn cho tới khi bạn thật sự mở Kinh Thánh ra học. Bạn sẽ không mở khóa tiềm năng bằng sự thẩm thấu. Bạn sẽ bắt đầu làm điều đó bởi học những gì Kinh Thánh nói.
  1. Chấp nhận Lời Chúa. Kinh Thánh phải là thẩm quyền trong đời sống của bạn. Bạn có thể không thích những gì bạn đọc, nhưng — nếu bạn muốn điều tốt nhất của Chúa dành cho đời sống của bạn — bạn cần chấp nhận những gì Kinh Thánh nói như thẩm quyền tối cao cho cách sống của bạn.
  1. Vâng theo Lời Chúa. Bạn không thể chỉ học và chấp nhận Lời Chúa. Bạn phải làm theo những gì Kinh Thánh dạy. Bạn không được phước vì những phần Kinh Thánh bạn biết. Bạn được phước bởi những phần Kinh Thánh bạn làm.  

Bạn được dựng nên cho nhiều điều hơn mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng ra. Kinh Thánh cho biết: “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 2:9)

Vậy thì hãy mở Lời Chúa, và chuẩn bị sẵn sàng để làm những gì mà chỉ có Chúa có thể tưởng tượng.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like