Home Chuyên Đề Có Phải Chúa Mệt Mỏi Với Chúng Ta Quá Đến Nỗi Ngài Quyết Định Bỏ Chúng Ta?

Có Phải Chúa Mệt Mỏi Với Chúng Ta Quá Đến Nỗi Ngài Quyết Định Bỏ Chúng Ta?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Có bao giờ Chúa mệt mỏi với chúng ta đến nỗi Ngài quyết định rời bỏ chúng ta không? Đôi khi chúng ta vẫn làm vậy với người khác, vì vậy tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nếu Chúa làm điều đó với chúng ta. Tôi sẽ không lên án Ngài nếu Ngài làm như vậy.

Trả lời:

Đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời như quý vị nghĩ, với lý do là vì Kinh Thánh cho thấy Chúa từ bỏ và không từ bỏ chúng ta! Tôi xin giải thích như sau.

Một mặt, có lúc Chúa dường như Chúa từ bỏ chúng ta và để chúng ta một mình, cho phép chúng ta đi trên con đường của riêng mình và Ngài không ngăn cản chúng ta, thậm chí cả khi chúng ta đang đi đến chỗ thảm họa. Kinh Thánh nói, điều này xảy ra như sau, khi tội lỗi và sự bướng bỉnh của chúng ta lớn đến mức chúng ta không chịu lắng nghe Ngài, cho dù Chúa thường xuyên cảnh báo chúng ta đi chăng nữa. Kinh Thánh nói, cuối cùng chúng ta phải trả giá cho tội lỗi của mình và Chúa cho phép điều đó xảy ra. Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời đã phó họ” (Rô-ma 1:26).

Nhưng mặt khác, Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta và cứu chúng ta, bất kể chúng ta đã rời xa Ngài bao xa. Chúng ta có thể quay lưng lại với ai đó đã xúc phạm chúng ta và từ chối không liên quan gì đến họ nữa – nhưng Chúa không bao giờ làm thế. Cho dù chúng ta ngã bao xa, Chúa vẫn yêu thương chúng ta và khao khát chúng ta được ở với Ngài trên thiên đàng mãi mãi.

Quý vị đừng mạo hiểm linh hồn mình; cũng đừng quay lưng lại với Chúa. Thay vào đó, quý vị hãy cảm tạ Chúa vì đã ban Con Một của Ngài, Chúa Giê-xu Christ, vào thế gian để cứu quý vị và quý vị hãy cầu nguyện mời Ngài bước vào đời sống của quý vị ngày hôm nay. Kinh Thánh nói: Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” (Giăng 3:17).

Có phải quý vị cần thời gian để quay về với Chúa không? Xin quý vị đừng chần chừ nữa, mà hãy bắt đầu quay về với Chúa hôm nay nhé.

 Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like