Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 202: Giao Ước Trong Huyết

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 202: Giao Ước Trong Huyết

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 26:26-29

26 Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. 27 Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; 28 vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29 Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta.

Lời ngỏ

Giao Ước là một mối quan hệ được lựa chọn, trong đó hai bên tự nguyện đưa ra các lời hứa ràng buộc lẫn nhau. Có thể nói, hôn nhân là một minh hoạ tốt cho giao ước, đó là việc người nam và người nữ quyết định thiết lập một mối quan hệ với nhau và hứa nguyện cùng nhau. Chính vì thế, giao ước mang đặc tính là một thoả ước hoàn toàn tự do trong tình yêu.

Trong Kinh Thánh, “giao ước” là một từ ngữ rất quen thuộc dùng để chỉ mối tương quan giữa Đức Chúa Trời và con dân của Ngài. Tuy nhiên, giao ước theo đúng nghĩa là sự giao kết thiết lập giữa hai bên ngang hàng với nhau. Vì thế, không thể có giao ước giữa Đức Chúa Trời và con người được. Nhưng vì tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã hạ mình xuống ngang hàng với con người để thiết lập giao ước với con người.

Lễ Vượt Qua là một giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với dân Do Thái thông qua huyết của con chiên bôi trên cửa, bởi dấu hiệu của huyết trên mỗi nhà mà thiên sứ của Chúa «vượt qua» không hủy diệt nhà đó. Huyết của con chiên lễ Vượt Qua đã giữ cho nhà đó được bình an, vô sự. Lễ này đã được tưởng niệm gần 1500 năm rồi. Đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu dự lễ Vượt qua với các môn đồ và Ngài thiết lập lễ tiệc thánh, đánh dấu sự kết thúc của Giao ước Cũ và khởi đầu của Giao ước Mới.

Câu 26 nói “khi đương ăn”, nghĩa là bữa tiệc còn dang dở thì Chúa thiết lập lễ Tiệc Thánh, Ngài «lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta.» Chúa gọi bánh là thân thể của Chúa. Đây là câu nói có lẽ đã khiến các môn đồ phải giật mình, câu nói này rất giống với câu nói mà Ngài đã phán ở Giăng 6:53: “Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời “. Tiếp theo, Ma-thi-ơ cho biết «Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội» khi Chúa Giê-xu đưa chén rượu nho cho các môn đồ và nói đó là huyết của Ngài thì thật là điều khó hiểu cho họ. Nhưng tất cả môn đệ đã nhận bánh, chén rượu và ăn, uống.

Tại đây, Chúa Giê-xu nói huyết Ngài là huyết của giao ước, điều này có nghĩa gì? Thông thường, đối với những giao ước quan trọng thì luôn phải được phê chuẩn bằng huyết và giao ước là tương quan giữa hai người, nhưng giao ước Chúa Giê-xu nói đây là giao ước giữa Đức Chúa Trời với loài người. Vì thế khi Chúa Giê-xu nói «huyết của giao ước» là Ngài muốn nói: «bởi sự chết đổ huyết của Ngài tạo nên một mối tương quan mới giữa Đức Chúa Trời và loài người»  Rõ ràng là ngay lúc này, khi Chúa Giê-xu lập giao ước mới, Ngài vẫn đang ngồi với các môn đồ của Ngài, nên bánh và rượu nho không thể là thân thể thật hoặc máu thật của Chúa nhưng Ngài dùng bánh và rượu để biểu trưng cho thân và huyết của Ngài. Cho đến khi biết thầy của mình sắp bị phản nộp và chịu thống khổ như một sinh tế, chịu chết và sống lại thì họ mới hiểu được ý nghĩa của giao ước trong huyết mà Chúa nói tại đây. Ngày nay con cái Chúa mỗi khi dự tiệc thánh với bánh và nước nho là biểu tượng cho thân Chúa Giê-xu đã tan nát và huyết của Chúa đã thật sự đổ ra vì nhân loại. Sự hy sinh đền tội của Chúa cho chúng ta là thật, vì thế chúng ta được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi và nhận lấy hồng ân cứu rỗi là thật.

Sau đó, Ngài phán với họ: “Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha ta“. Qua lời này, Chúa muốn cho các môn đồ biết rằng Ngài sẽ không dự tiệc với họ cho đến khi sẽ cùng họ dự tiệc trong Nước Thiên Đàng. Mặc dù Chúa sắp đi đến Ghết-sê-ma-nê, sắp chịu thử thách trước tòa Công Luận, sắp lên thập tự giá nhưng Chúa vẫn hướng mục tiêu đến nước thiên đàng. Đối với Chúa Giê-xu, thập tự giá không phải là thất bại, đó là con đường dẫn đến vinh quang. Chúa Giê-xu đang trên đường đến Gô-gô-tha nhưng Ngài cũng đang trên đường lên ngôi của nước Đức Chúa Trời. Chúa muốn các môn đệ phải nhận biết rằng sự chết của Ngài là sự thật, và họ còn phải biết sự tái lâm của Ngài là chắc chắn.

Kết luận

Vì thế, giao ước là dấu ấn chứng minh tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Bởi tình yêu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và cho chúng ta dự phần trong sự sống của thánh linh Ngài. Và cũng bởi tình yêu ấy, Đức Chúa Trời đã không chấp nhận để con người ở dưới sự kìm hãm bởi sức mạnh của tội lỗi. Tuy con người luôn phản bội giao ước với Ngài nhưng Đức Chúa Trời vẫn có chương trình cứu rỗi qua giao ước mới, đó là giao ước trong huyết của Chúa Giê-xu. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã thiết lập giao ước mới của Đức Chúa Trời với tuyển dân thuộc linh của Ngài. Nhờ những gì Chúa Giê-xu đã làm, sự chết, hy sinh và đổ huyết của Ngài đã mở ra cho nhân loại một con đường mới để bước vào mối tương quan yêu thương với Đức Chúa Trời. Đây là một Giao ước thánh quan trọng cho tất cả chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-xu. Giao ước này được kết lại với lời hứa vững chắc của Chúa Giê-xu liên quan đến Lễ Cưới Chiên Con tại Thiên quốc. Đó là lúc Ngài hoàn tất sứ mạng cứu rỗi cho toàn nhân loại.

Bạn thân mến, qua việc thiết lập giao ước mới trong huyết của Ngài, Chúa Giê-xu muốn nói rằng Ngài là Chúa Cứu Thế, Ngài đến để cứu vớt bạn và tôi ra khỏi tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi. Ngài đến để ban cho chúng ta sự bình an trên đất và trên trời, sự bình an trong cõi đời này và cả cõi đời đời nữa. Vậy thì, điều chúng ta cần làm là có lòng biết ơn Chúa, trân trọng thân và huyết của Chúa đã đổ ra vì cớ tội lỗi của chúng ta. Ngay giờ này, chính tôi và bạn cần xét lòng, ăn năn những sai phạm, xin sự tha thứ của Chúa và nhờ sức Chúa ban để sống cho Đấng đã chết vì mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

Con cảm ơn Ngài đã thiết lập giao ước mới với chúng con, là giao ước đời đời trong huyết của Ngài. Xin giúp con luôn sống với lòng biết ơn và kính mến Ngài cũng như rao truyền về tình yêu rất lớn của Ngài cho những ai chưa biết Chúa. Hầu cho đến ngày Chúa trở lại thì hết thảy chúng con vui mừng vì được gặp lại Chúa trên thiên quốc. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like