Home Dưỡng Linh Điều Mọi Người Nhớ Về Bạn

Điều Mọi Người Nhớ Về Bạn

by Sưu Tầm
30 đọc

Tôi đã từng tham dự rất nhiều đám tang và trong những khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi… Tôi muốn mọi người nhớ đến mình như thế nào khi tôi ra đi?

Chúng ta muốn mọi người nhớ đến mình vì điều gì?

Chúng ta có muốn được nhớ đến giống như những gì chúng ta thường viết trong sơ yếu lý lịch của mình không?

Người ta sẽ nhớ những kỹ năng của chúng ta? Những thành tựu của chúng ta? Những danh hiệu mà chúng ta đạt được?

Hay là chúng ta muốn được nhớ đến qua cách chúng ta yêu mến Chúa và những người xung quanh; với tư cách là môn đồ của Chúa Giê-xu?

Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.” (Giăng 13:35)

Những anh hùng đức tin trong trong Kinh Thánh đã để lại những di sản khác nhau (và chúng ta nhớ đến họ cho đến tận bây giờ). Đa-vít được miêu tả là người theo lòng Đức Chúa Trời, Môi-se là tôi tớ của Đức Chúa Trời, Giăng là môn đồ được Chúa yêu và nhiều người đáng chú ý khác.

Những người này cũng chỉ là những con người bình thường và “nhân vô thập toàn”, họ cũng không hoàn hảo giống như chúng ta; Nhưng Đức Chúa Trời hoàn hảo của chúng ta đã thực hiện những mục đích phi thường trong đời sống của họ. Một điểm chung mà tất cả những người này đều có là đức tin của họ nơi Ngài và cách họ đã noi gương Chúa trong suốt thời gian họ sống trên đất.

Lời cầu nguyện của tôi là tất cả chúng ta đều sẽ được nhớ đến bởi tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài qua việc trở thành những người noi gương Chúa Giê-xu. Và danh hiệu sẽ gây được tiếng vang lớn nhất đối với nhiều người là danh hiệu “con cái của Đức Chúa Trời.”

Vì cho đến cuối cùng thì lời công nhận dưới đây mới là những lời thực sự quan trọng:

Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.” (Ma-thi-ơ 25:23)

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/thelettererph

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like