Home Chuyên Đề “Chúng sẽ trở về từ xứ của kẻ thù.”

“Chúng sẽ trở về từ xứ của kẻ thù.”

by Hong An
30 đọc

(Giê-rê-mi 31:16)

Về cơ bản, những ‘vùng đất’ và ‘quốc gia’ mà người Do Thái đang từ đó trở về Đất Hứa trong hơn một trăm năm qua, chính là: vùng đất của kẻ thù. Sâu thẳm bên trong, các nước, các quốc gia đều ghét người Do Thái và Israel. Không có “sự trung lập” nào cả mà đều là “kẻ thù”. Hết lần này đến lần khác sự ghen ghét này thổi bùng lên, cả bằng lời nói lẫn hành động. Nơi an toàn duy nhất cho người Do Thái chính là Israel. Và ngợi khen Chúa – “Baruch Hashem” – cuối cùng cũng đến lúc họ có thể ‘trở về’ Vùng đất của Israel.

Ai là chủ sở hữu Vùng đất của Israel? Người Israel sao? Không. Thiên Chúa là chủ sở hữu của Vùng đất này. Lê-vi-ký 25:23 chép “Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về Ta, các ngươi ở cùng Ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ”. Chính Chúa sở hữu Vùng đất này, và chỉ có Ngài mới có quyền ban đất hoặc cho người khác thuê nó. Ngay cả Israel cũng không có quyền đem cho Vùng đất này, hay bán đi toàn bộ hoặc một phần của nó – vì bất cứ lý do gì – mãi mãi là thế, vì họ không sở hữu Đất. Chúa mới là Chủ-Đất, Người chủ sở hữu hợp pháp, còn Israel thì được phép sống trên đó vì Ngài đã quyết định trao nó cho họ ở, dưới tư cách là ‘khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ’.

Ngài đã ban đất này cho Israel. Thi-thiên 105:8-11 chép “Ngài nhớ đến sự giao ước Ngài luôn luôn, Hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn đời, Tức là giao ước Ngà đã lập với Áp-ra-ham, Đã thề cùng Y-sác, Định cho Gia-cốp làm luật lệ, Và lập cho Y-sơ-ra-ên làm giao ước đời đời, Mà rằng: Ta sẽ ban cho ngươi xứ Ca-na-an, Là phần sản nghiệp các người,”.

Kể từ khi vua David chọn Jerusalem thủ đô của Israel đã 3.000 năm trước, người dân Israel đã sống trong thành phố mà không bị chia cắt. Ngay cả khi các đế chế nước ngoài chinh phục thành phố, vẫn luôn có người Do Thái ở Jerusalem, và những người kiều bào sống ở nước ngoài vẫn luôn hướng lòng về ngôi nhà lịch sử của họ, chưa bao giờ ngừng mơ ước được trở về và tuyên bố một cách mạnh mẽ: “năm tới tại Jerusallem”.

Giấc mơ đó giờ đây đã trở thành hiện thực – Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu, cái nôi và Isrsel là ngôi nhà của người Do Thái.

Từ Israel, chúng tôi chúc bạn bè của chúng tôi một Shabbat Shalom. Cầu chúc cho chúng ta nhận lãnh sự yên nghỉ và bình an💙

Biên tập Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Nguồn ảnh: Israel en Español

https://www.facebook.com/108022747211273/photos/a.120082816005266/701643027849239/

Bình Luận:

You may also like