Home Dưỡng Linh Chúa Thật Tốt Lành

Chúa Thật Tốt Lành

by Mymy
30 đọc

Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người theo hình ảnh và ảnh tượng của Ngài. Ngài tạo dựng nên A-đam, đặt ông là người quản trị và đặt tên cho các con vật Ngài sáng tạo. Ngài thấu hiểu rõ nỗi cô đơn của A-đam nên sắm sẵn một người giúp đỡ thích hợp cho ông gọi là người nữ.

Họ có quyền ăn tất cả các trái cây trong vườn, trừ trái cây có tên là cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn. Ngài cho họ được tự do trong tình yêu thương của Chúa. Ngài mặc cho họ sự thánh khiết và trong sạch, họ chẳng hề hổ thẹn.

Một ngày nọ, con rắn tìm đến với Ê-va, nó muốn hủy phá chương trình tốt đẹp của Chúa sáng tạo là con người. Ê-va không hiểu rõ ý Chúa nên bà đã mềm lòng và ăn trái cấm và trao cho chồng bà cùng ăn nữa.

Mắt họ mở ra.

Họ đánh đổi sự công bình Chúa khoác cho họ và mặc lấy một chiếc áo tự tạo bằng lá cây vả.

Họ đã tự mở cánh cửa rủa sả sập đến trên cuộc đời và dòng dõi họ.

Họ đổ lỗi cho nhau, tự giảm nhẹ tội lỗi theo mắt mình, họ không biết sự nghiêm trọng của sự không vâng lời.

Họ đã đánh mất lòng kính trọng với Chúa, đánh mất địa vị tốt đẹp Chúa tạo dựng cho họ.

Họ buộc mình vào sự rủa sả.

Đất vì A-đam mà bị rủa sả, sanh ra chông gai và cây tật lê, ông phải đổ mồ hôi trán mới có được đồ ăn.

Ê-va thêm đau đớn cực khổ bội phần trong thai ghén, sự dục vọng bà phải hướng về chồng, từ một người giúp đỡ thích hợp bà bị chồng cai trị.

Tội lỗi đã kéo họ ra xa Chúa, nhưng không vì thế mà Chúa bỏ họ hoàn toàn.

Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ, yêu thương họ và cho họ một ánh sáng hy vọng để kết nối lại với sự tương giao với Đức Chúa Trời.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài đối với loài người chúng con. Vì Ngài là Đấng nhân từ luôn giàu lòng thương xót. Xin Chúa cho chúng con nhận biết được mức độ nghiêm trọng của tội lỗi để chúng con chọn cách sống đẹp ý Ngài và vâng lời Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu Christ con cầu nguyện. Amen!

Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like