Home Dưỡng Linh Điều Lòng Người Ao Ước

Điều Lòng Người Ao Ước

by Sưu Tầm
30 đọc

Bạn nói, “Tôi có quyền làm mọi sự” — Lời Chúa nói, “nhưng không phải mọi sự đều có ích.
Bạn nói, “Tôi có quyền làm mọi sự”— Kinh Thánh nói, “nhưng không phải mọi sự đều xây dựng”.
(xem 1 Cô-rinh-tô 10:23)

Đôi khi, điều mà bạn cho là trái tim mách bảo có thể chỉ là những điều mà bạn muốn nghe chứ không phải những điều mà Chúa muốn bạn làm.

Tấm lòng con người dối trá hơn mọi vật (Giê-rê-mi 17:9), do đó, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của bạn, vì các nguồn sự sống từ đó mà ra (Châm-ngôn 4:23).

Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:2).

Hãy tiếp tục tìm kiếm Chúa và vâng lời Ngài. Một ngày nào đó, bạn sẽ kinh ngạc vì bạn đã đặt Ngài lên hàng đầu, nên tất cả những điều mà bạn mong muốn trong lòng cũng được biến đổi để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi đó những lời cầu nguyện của bạn sẽ không còn ích kỷ hoặc theo tư dục mình, và Ngài sẽ ban cho bạn điều mà lòng bạn ao ước vì đó cũng là điều mà lòng Ngài muốn cho bạn.

Hãy vui thỏa trong Chúa, rồi Ngài sẽ ban cho bạn mọi điều lòng bạn ao ước. (xem Thi-thiên 37:4)

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/thelettererph

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like