Home Văn Nghệ Chớ Khoe Khoang

Chớ Khoe Khoang

by Thanh Hữu
30 đọc

“Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9: 23, 24).

Trần gian lắm kẻ khoe khoang,
Tỏ mình thông thái giàu sang hơn người.
Khoe mình học thức hơn đời,
Cho mình tài sắc tuyệt vời kém ai?

Tận dụng công nghệ “A-I”,
Phô trương nhà cửa, mặt mày xinh tươi.
Tàu xe đắt giá rạng ngời,
Bằng cấp, chức tước cho người nể nang.

Lời Chúa khuyên dạy nhân gian:
Người khôn chớ có khoe khôn ngoan mình. (1)
Ai giàu mạnh, lắm phồn vinh,
Đừng khoe tài sản của mình với ai.

Chỉ khoe Thiên Chúa quyền oai,
Yêu thương chính trực của Ngài lớn lao. (2)
Khoe công bình Chúa dồi dào,
Đất trời vũ trụ nơi nao tràn đầy.

Con người yếu đuối lắm thay,
Với bao sai phạm đời này chóng qua.
Chỉ nhờ tình Chúa bao la,
Giáng trần, chịu chết, thứ tha tội tình.

Cho ta nhận lãnh Thánh Linh, (3)
Cùng bước với Chúa hành trình trần gian.
Cho ta uy lực thiên đàng,
Đắc thắng ma quỷ dẹp tan quân thù. (4)

Cảm ơn tình Chúa muôn thu,
Cảm ơn thương xót Giê-xu tuyệt trần.
Xin khoe quyền phép hồng ân,
Xin khoe nước Chúa thiên tầng vinh quang. (5)

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

____________________

  1. Giê-rê-mi 9: 23
  2. Giê-rê-mi 9: 24
  3. Công-vụ các Sứ-đồ 19:6
  4. 1 Giăng 3:8 
  5. Thi-thiên 57:11
Bình Luận:

You may also like