Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Bí Quyết Đánh Bại Mô-áp

Ngày 06 – Bí Quyết Đánh Bại Mô-áp

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 3:13-27

13 Ê-li-sê nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Tôi với vua có can hệ gì chăng? Hãy đi cầu vấn các tiên tri của cha vua hoặc các tiên tri của mẹ vua.” Nhưng vua của Y-sơ-ra-ên đáp: “Không đâu. Vì CHÚA đã gọi chúng tôi, cả ba vua đến, chỉ để nộp cho dân Mô-áp đó thôi.”
14 Ê-li-sê đáp: “Nguyện CHÚA Toàn Năng hằng sống, là Đấng tôi phục vụ, làm chứng. Nếu tôi không kính trọng Giê-hô-sa-phát, vua của Giu-đa, thì tôi chẳng coi vua ra gì và cũng không tiếp vua nữa. 15  Hãy đem cho tôi một người khảy đàn hạc.”

Đang khi người ấy khảy đàn hạc thì tay CHÚA giáng trên Ê-li-sê, 16 và ông nói: “CHÚA phán như vầy: ‘Ta sẽ làm cho thung lũng nầy đầy những hố nước.’ Ctd: Hãy đào những rãnh chứa nước trong thung lũng này

17 Bởi CHÚA phán như vầy: ‘Các ngươi sẽ không thấy gió hay mưa, nhưng thung lũng sẽ đầy nước, để các ngươi sẽ uống. Các ngươi, bò lừa và súc vật các ngươi sẽ uống. 18 Nhưng đây chỉ là việc nhỏ trước mặt CHÚA. Vì Ngài sẽ trao Mô-áp vào trong tay các ngươi. 19 Các ngươi sẽ đánh hạ các thành kiên cố và các đô thị quan trọng. Các ngươi sẽ đốn hạ những cây tốt, lấp ngăn mọi suối nước, rải đá phá hoại tất cả những cánh đồng phì nhiêu.’ ”

20 Ngày hôm sau, vào lúc dâng của lễ buổi sáng, thình lình nước từ hướng Ê-đôm đổ xuống, cho đến khi cả xứ tràn đầy nước.
21 Lúc ấy, khi toàn dân Mô-áp nghe rằng các vua đã kéo đến để tấn công họ, thì tất cả những ai có khả năng chiến đấu, từ người trẻ nhất đến người già nhất, đều được triệu tập, trang bị vũ khí và đưa ra trấn đóng ở biên thùy. 22 Sáng sớm họ thức dậy, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt nước, người Mô-áp thấy nước trước mặt họ trông đỏ như máu. 23 Họ nói với nhau: “Ấy là máu đó. Các vua kia chắc đã đánh nhau và giết nhau chết rồi. Bây giờ, hỡi người Mô-áp, hãy đi cướp của!”

24 Nhưng khi họ đến trại quân Y-sơ-ra-ên, quân Y-sơ-ra-ên chỗi dậy tấn công quân Mô-áp. Người Mô-áp bỏ chạy trước mặt người Y-sơ-ra-ên. Quân Y-sơ-ra-ên đuổi theo vào xứ Mô-áp, tiếp tục truy kích và đánh giết họ. 25 Đại quân của Y-sơ-ra-ên đánh hạ các thành, những cánh đồng phì nhiêu đều bị những cánh quân đi qua mỗi người ném vào một cục đá cho đến khi lấp đầy, mọi suối nước đều bị lấp ngăn, và mọi cây tốt đều bị đốn ngã. Chỉ có ở Kiệt Ha-rê-sết thì các vách thành bằng đá là còn lại cho đến khi đội quân bắn đá đến bao vây và tấn công nó.

26 Khi vua của Mô-áp thấy mình bị thất trận, thì vua dẫn một đạo quân gồm bảy trăm người cầm gươm, mở đường máu xông đến vua Ê-đôm, nhưng họ xông đến không nổi. 27 Vua liền bắt lấy đứa con trai đầu lòng, là con sẽ nối ngôi mình, đem lên trên tường thành và dâng làm của lễ thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống trên Y-sơ-ra-ên, Ctd: Y-sơ-ra-ên cảm thấy ghê rợn

nên họ rút lui khỏi vua Mô-áp mà trở về xứ mình.

SUY GẪM:

C. 15  Đức Chúa Trời giáng trên Ê-li-sê và chỉ cho ông cách giúp Y-sơ-ra-ên chiến thắng. Chiếc đàn hạc không có quyền năng, nhưng là một công cụ hữu hiệu khiến cho Ê-li-sê hướng lòng mình về Chúa. Vì là Đấng khôn ngoan trọn vẹn, Đức Chúa Trời biết phương cách tốt đẹp nhất cho đời sống của tôi và dẫn tôi vào con đường không có sai lầm và thất bại. Tôi có hướng lòng về Chúa để có được sự hướng dẫn của Ngài không?

C.17,20  Đức Chúa Trời lấp đầy thung lũng bằng nước dù không có gió hay mưa. Đức Chúa Trời là Đấng Toàn năng. Ngài có thể giúp đỡ dân sự Ngài trong mọi hoàn cảnh. Đừng quên rằng, Ngài bày tỏ lòng nhân từ cho những ai tìm cầu sự giúp đỡ trong mọi thời điểm khó khăn, và cung ứng phương cách giải quyết.

C.21-25  Dân Mô-áp, nghe được tin tức trận chiến, đã chuẩn bị nghinh chiến. Họ kêu gọi tất cả những ai có khả năng chiến đấu, trang bị vũ khí và đóng quân ở biên giới. Nhưng họ bị đại bại vì đã chống nghịch Chúa. Tất cả mọi điều kiện thuận lợi của họ đều chẳng giúp ích được gì. Nếu Đức Chúa Trời ở bên cạnh chúng ta, điều đó là đủ.

Cầu nguyện  Con xưng nhận rằng, nếu không có Đức Chúa Trời, đời sống của con sẽ trở nên vô nghĩa và chẳng ra gì.

Bình Luận:

You may also like