Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời

Ngày 07 – Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 4:1-17

Ê-li-sê Giúp Một Góa Phụ Được Nhiều Dầu

1 Lúc ấy có một thiếu phụ là vợ của một tiên tri trong nhóm các tiên tri đến khóc than với Ê-li-sê rằng: “Tôi tớ của thầy là chồng con đã qua đời, và thầy biết tôi tớ của thầy là người kính sợ CHÚA. Bây giờ chủ nợ muốn đến bắt hai con trai của con đi làm nô lệ để trừ nợ.” 2 Ê-li-sê nói với bà: “Tôi có thể giúp chị được gì không? Xin chị nói cho tôi biết, trong nhà chị còn thứ gì không?” Bà ấy đáp: “Thưa, tôi tớ của thầy chẳng còn gì trong nhà cả, ngoại trừ một bình dầu.” 3 Ê-li-sê nói: “Chị hãy đi, đến các bà con xóm giềng mượn những bình không, nhớ đừng mượn ít. 4 Xong rồi, chị và các con chị vào nhà, đóng cửa lại, đổ dầu vào những bình không đó, hễ bình nào đầy thì để riêng ra.” 5 Bà ra về, bà và các con trai bà đóng cửa lại. Các con bà mang các bình không đến cho bà đổ dầu vào. 6 Khi các bình đã đầy, bà nói với con: “Mang đến cho mẹ một bình nữa.” Nhưng con bà đáp: “Dạ hết bình rồi.” Dầu liền ngưng chảy. 7 Bà đến trình với người của Đức Chúa Trời. Ông bảo: “Chị hãy đi bán các dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại thì mẹ con chị hãy dùng mà sinh sống.”

Ê-li-sê Khiến Con Trai Của Người Đàn Bà Su-nem Sống Lại
8 Một ngày nọ Ê-li-sê đi ngang qua Su-nem. Nơi đó có một người đàn bà giàu có cư ngụ. Bà ấy nài mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó, mỗi khi đi ngang qua đó, ông ghé lại nhà bà nầy dùng bữa. 9 Bà ấy nói với chồng bà: “Mình à, tôi biết người hay đi ngang qua nhà chúng ta đây, là người thánh của Đức Chúa Trời. 10 Chúng ta hãy xây một căn phòng trên sân thượng, có tường vách hẳn hoi, rồi để trong đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cái đèn, để mỗi khi người ấy đến với chúng ta thì sẽ ở trong phòng ấy.” 11 Một ngày kia, khi Ê-li-sê đi qua đó, ông lên căn phòng ấy và nằm xuống nghỉ. 12 Ông nói với Ghê-ha-xi, đầy tớ mình: “Hãy đi gọi người đàn bà Su-nem đó.” Người đầy tớ đi gọi và bà đến đứng trước mặt ông. 13 Ông bảo người đầy tớ: “Hãy nói với bà ấy: Kìa, bà đã cực nhọc lo cho chúng tôi mọi thứ nầy. Bây giờ chúng tôi phải làm gì cho bà đây? Bà có muốn chúng tôi nói với vua hay với quan Tổng Tư Lệnh quân đội điều gì giúp bà chăng?” Bà đáp: “Tôi vẫn sống an lành giữa dân tộc tôi.” 14 Ông lại nói: “Nếu vậy thì chúng ta phải làm gì cho bà ấy đây?” Ghê-ha-xi đáp: “Con thấy bà ấy không có con trai mà chồng thì đã già rồi.” 15 Ê-li-sê bảo: “Hãy gọi bà ấy lại.” Người đầy tớ đi gọi, bà đến đứng ngoài cửa. 16 Ê-li-sê nói: “Cũng vào mùa nầy, vào độ nầy sang năm, bà sẽ bồng một đứa con trai.” Bà đáp: “Đừng, thưa chúa của tôi, người của Đức Chúa Trời, xin ngài đừng gạt đứa tớ gái của ngài.”

17 Người đàn bà thụ thai và năm sau, sanh một con trai đúng vào kỳ, vào độ mà Ê-li-sê đã bảo trước cho bà.

SUY GẪM:

C.1-7  Ngài làm thành mọi nhu cầu của chúng ta cách dư dật. Khi những đứa con trai của người đàn bà góa sắp bị bán đi làm nô lệ (Lê-vi ký 25:39), bà đã khóc than cầu xin Ê-li-sê giúp đỡ. Để trả món nợ, Ê-li-sê làm một phép lạ với lượng dầu ít ỏi còn lại trong nhà bà. Đức Chúa Trời cung ứng cách kỳ diệu cho chúng ta với những gì chúng ta có. Khi người đàn bà vâng lời vị tiên tri, bà được đổ đầy với lượng dầu cần thiết. Ngày hôm nay, tôi cần mang gì đến trước Chúa, Đấng bày tỏ lòng thương xót cho người đàn bà qua Ê-li-sê?

C.13-16  Đức Chúa Trời đáp ứng cả những nhu cầu thiết thực nhất, cho dù không được nói ra. Người đàn bà này có đầy đủ vật chất, nhưng không có con trai. Đức Chúa Trời đã cung ứng nhu cầu của người đàn bà góa nghèo khó và cũng cung ứng cho cả người đàn bà giàu có, không làm ngơ trước bất kỳ tổn thương nào của họ.

C.8-13  Người đàn bà Su-nem chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Ê-li-sê và người đầy tớ của ông. “Lo mọi thứ nầy” (c.13) nghĩa là bà đã chăm sóc đến cả những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi có phải là người cung cấp mọi nhu cầu của người khác và chăm sóc họ cẩn thận, hầu việc họ cách tốt nhất?

Cầu nguyện  Lạy Chúa, cảm tạ Ngài bởi Ngài đã mang lấy gánh nặng của con mỗi ngày.

Bình Luận:

You may also like