Home Dưỡng Linh Lịch Cầu Nguyện Tháng 02/2023: Cầu Nguyện Là Một Tặng Phẩm

Lịch Cầu Nguyện Tháng 02/2023: Cầu Nguyện Là Một Tặng Phẩm

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời (Phi líp 4:6)

Cầu nguyện là một tặng phẩm – một lời mời gọi của Cha Thiên thượng để chúng ta đến với Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cầu nguyện cũng là sự đáp ứng của chúng ta với Ngài, khẳng định đức tin của chúng ta nơi Ngài, quyền năng và sự tốt lành của Ngài. Ngài mời gọi chúng ta bước vào một mối quan hệ hầu qua đó chúng ta có thể học biết Ngài một cách thật mật thiết.

1. Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin làm cho vững mạnh và phát triển mục vụ Phụ nữ Hy vọng, đài phát thanh Tin Lành Xuyên thế giới ở Bonaire. Xin Ngài chu cấp cho nhóm mục vụ này sự khôn ngoan trong vai trò của họ và trong việc dẫn dắt mọi người đến với Chúa Giêsu. (Thi thiên 37:5)

2. Xin Cha sai con cái của Ngài đến an ủi và động viên những người già ở Uruguay đang phải đối mặt với sự cô đơn và trầm cảm. (Thi thiên 71:9, 18)

3. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho các lãnh đạo ở Brazil sẽ chăm sóc sức khỏe tốt cho những phụ nữ cần được điều trị về y tế và sức khoẻ. (1 Ti-mô-thê 2:1-2)

4. Cảm ơn Chúa vì đã cho những phụ nữ trong các nhà tù ở Paraguay được hưởng một phần sự tự do đến các văn phòng Phụ nữ Hy vọng, đài PTTL Xuyên thế giới để tham gia các buổi học và huấn luyện về Kinh thánh (Thi thiên 90:17).

5. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan và ơn Ngài trên các mối quan hệ đối tác mục vụ mới của Canada sẽ ra mắt vào năm 2023. Cầu xin Chúa cho mục vụ thật kết quả trong việc chia sẻ về cuộc sống của phụ nữ trên khắp thế giới và khiến nhiều chị em được biết đến Ngài (Ê-sai 52:7).

6. Cảm ơn Chúa vì phụ nữ Uruguay tìm thấy thông tin, sự khích lệ và sự cứu rỗi thông qua các chương trình sức khoẻ (Giăng 3:16).

7. Lạy Chúa, xin cho nhóm mục vụ Hoa Kỳ tìm kiếm Chúa trước trong tình yêu và sự vâng phục. Khi họ làm như vậy, xin Ngài hướng dẫn và điều hướng các bước hoạt động của họ trong mục vụ. (Rô-ma 12:2)

8. Lạy Cha, xin ban sức mạnh, sự khích lệ và các việc làm tốt cho các bà mẹ đơn thân ở các nước Châu Mỹ La Tinh đang phải vật lộn hàng ngày để chăm sóc gia đình. (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2)

9. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những phụ nữ người Brazil của chúng con biết khao khát Ngài, chạy đến với Ngài. (Thi. 42:1-2)

10. Lạy Chúa, xin mở đường cho nhóm của chúng con ở Paraguay mở rộng phạm vi tham gia lịch cầu nguyện của họ bằng cách sử dụng các công nghệ mới. Cảm ơn Ngài vì các nhóm cầu nguyện tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức đã sử dụng lịch cầu nguyện này hàng ngày để cầu thay. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18)

11. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho hàng ngàn công nhân nhập cư đến Uruguay nhằm tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, sẽ tìm đến Cha là Đấng đáp ứng nhu cầu của họ. (Phi-líp 4:19)

12. Lạy Cha thánh toàn năng, xin cho các thiếu nữ và phụ nữ Guatemala biết đến Chúa, tìm thấy danh tính của họ nơi Chúa và biết rằng chỉ trong Ngài, họ được yêu thương, tha thứ và trân quý. (Ga-la-ti 3:26-28)

13. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con xin Cha ban sức mạnh cho mọi phụ nữ ở Bonaire – những người đang cảm thấy mỏi mệt, sờn lòng. (Ê-sai 40:29)

14. Chúa ơi, Ngài muốn mọi chị em phụ nữ của mọi thế hệ biết và bước theo Ngài. Xin nâng đỡ và khích lệ các nhà lãnh đạo và tình nguyện viên thế hệ tiếp theo làm việc với từng nhóm toàn cầu của chúng tôi. (Giô-ên 1:3)

15. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho các thiếu nữ ở Argentina có một mối liên hệ gần gũi, đầy ý nghĩa với Chúa Giê-xu. Xin dùng con dân của Ngài ở khắp nơi tiếp cận với họ để chia sẻ cho họ về Phúc âm. (Giăng 10:10)

16. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Ngài vì tài liệu Tĩnh nguyện “Những Cuộc Gặp Gỡ Hy Vọng” đang được sử dụng giữa vòng nhiều nhóm phụ nữ ở Brazil. Xin Chúa cho nhiều Hội thánh cũng sẽ sử dụng tài liệu này. (Thi thiên 119:105)

17. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen Chúa vì nhóm Paraguay của chúng con đã tăng 25% trong việc tiếp cận những phụ nữ mới và chúng con có thể mang Tin mừng về Chúa Giê-xu cho họ. (1 Giăng 5:4)

18. Lạy Chúa, xin giải thoát những thiếu nữ ở Uruguay khỏi sự tàn phá của tội lỗi và tội ác của việc tham gia sử dụng và buôn bán ma túy. (Thi thiên 68:20)

19. Cha ôi, chúng con cầu nguyện cho nhóm Phụ nữ Hy vọng ở Paraguay trở nên một nhóm gồm những phụ nữ khôn ngoan, đầy tình yêu thương dành cho các chị em sau khi mãn hạn tù có cơ hội tham dự vào và được quan tâm, khích lệ trong đức tin. (1 Cô-rinh-tô 3:9)

20. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan, óc sáng tạo và sự hướng dẫn từ Thánh Linh của Ngài cho nhóm Uruguay khi họ viết kịch bản cho chương trình Phụ nữ Hy vọng. (Ga-la-ti 5:25)

21. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho có thêm nhiều nơi trú ẩn cơ đốc hơn ở Brazil cho phụ nữ và các gia đình bị bạo hành và lạm dụng trong gia đình. Xin cho đây sẽ là những nơi an toàn cho họ tìm đến để biết Chúa Giê-xu. (Thi thiên 27:5)

22. Xin Chúa ban sự khôn ngoan và sáng tạo cho nhóm khu vực Hoa Kỳ khi họ mong muốn tiếp cận thế hệ phụ nữ tiếp theo với niềm hy vọng nơi Chúa Giê-xu. (Thi thiên 78:4)

23. Lạy Chúa, xin dấy lên những phụ nữ tin kính ở Châu Mỹ Latinh và Ca-ri-bê để lãnh đạo mục vụ Phụ nữ Hy vọng của đài phát thanh Tin Lành Xuyên thế giới. (Ma-thi-ơ 9:37)

24. Thưa Cha, xin cho nhóm Phụ nữ Hy vọng ở Bonaire được tràn đầy Thánh Linh của Cha để họ mang lại lẽ thật và sự khích lệ cho những người phụ nữ xung quanh họ. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11)

25. Chúa ơi, khi Venezuela đối mặt với tình trạng bất ổn kinh tế, xin giúp phụ nữ ở đó cân đối chi tiêu để có thể mua thức ăn cho gia đình. (Thi thiên 32:8)

26. Lạy Chúa, lời cầu xin từ đáy lòng của từng thành viên trong nhóm mục vụ Paraguay là được lớn lên trong sự khôn ngoan, kiên nhẫn, yêu thương và phục vụ Chúa và trở nên những công cụ hữu ích trong tay Chúa. (Rô-ma 12:11)

27. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen, cảm tạ Ngài vì những người trung tín ở Canada đã cầu nguyện mỗi tháng cho các nhu cầu trong lịch cầu nguyện. (Cô-lô-se 4:2)

28. Cha ơi, trong thời kỳ chia rẽ chính trị, thù địch và kiêu ngạo ở Brazil, chúng con kêu gọi sự hiệp nhất trong Ngài. Xin Chúa Giê-xu là Đấng giải hoà ngự trị trong tấm lòng của chúng con. (Ma-thi-ơ 5:9)

Mục vụ Phụ Nữ & Hy Vọng
Email: radiomanavn@gmail.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like