Home Thánh Kinh Hàng Ngày Phấn Hưng Đến Bởi Ăn Năn Và Từ Bỏ Đời Sống Cũ

Phấn Hưng Đến Bởi Ăn Năn Và Từ Bỏ Đời Sống Cũ

by Debbie Thủy
30 đọc

1 Sa-mu-ên 5, 6, 7

Phi-li-tin đem hòm giao ước của Chúa về đặt trong đền thờ thần Đa-gôn,
Đức Chúa Trời giáng tai hoạ cách dữ tợn và kinh khiếp trên họ đến nỗi họ nói rằng hòm giao ước của Chúa ở đây thì sự đoán phạt hành hạ lớn của Chúa cũng ở đây, tiếng kêu la lớn cũng ở đây. Ngài khiến thần Đa-gôn của họ ngã sấp xuống, đầu và hai tay rụng rơi ra…

Đức Giê-hô-va là Đấng công chính và thánh khiết, Ngài yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi. Ngài không thể dung túng cho tội lỗi, Ngài đoán phạt Phi-li-tin vì sự ô uế, bất khiết của họ.

Bẩy tháng hòm giao ước ở tại Phi-li-tin là bẩy tháng của sự kinh khiếp bởi những tai hoạ không ngừng giáng trên họ.

Y-sơ-ra-ên nhận ra sự trống rỗng, cô đơn, khốn khó trong tấm lòng bởi thiếu Ngài. Là dân tuyển của Chúa nhưng Y-sơ-ra-ên luôn phải sống trong sự sợ hãi sự tấn công của kẻ thù là dân Phi-li-tin.

Sa-mu-ên cáo trách tội lỗi của họ, Y-sơ-ra-ên cùng nhóm hiệp nhau lại hạ mình kiêng ăn cầu nguyện, ăn năn tội lỗi mình trước mặt Chúa, từ bỏ mọi hình tượng, cùng mọi tà thần trong dân tộc mình. Đức Giê-hô-va nghe tiếng họ Ngài giải cứu họ khỏi tai hoạ.

Chúa khiến sấm sét nổ vang trên Phi-li-tin, khiến chúng thua vỡ chạy trước mặt Y-sơ-ra-ên. Y-sơ-ra-ên đuổi đánh chúng, chúng bị bắt phục và không dám xâm lấn địa phận của Y-sơ-ra-ên nữa. Không những vậy chúng còn trả lại cho Y-sơ-ra-ên các thành mà chúng đã chiếm của Y-sơ-ra-ên nhiều năm qua.

Sự ăn năn đem đến sự phấn hưng, sự hoà bình, sự phục hồi đất nước. Sự ăn năn giải cứu chúng ta khỏi sự sợ hãi bởi những sự đe doạ của kẻ thù xâm lược.

Chúa ơi! Chúng con đã phạm tội với Ngài. Tội lỗi đã khiến những tai vạ không ngừng trên dân tộc của chúng con, đói nghèo, mưa lũ triền miên không dứt…

Sự bất khiết khiến chúng con không đủ tiêu chuẩn để đứng trước mặt Ngài Giê Hô Va Đức Chúa Trời chí thánh.

Xin hãy tha thứ cho chúng con, chúng con thật lòng muốn trở lại cùng Ngài. Chúng con ăn năn tội lỗi của chúng con. Chúng con sẽ dẹp bỏ những thần tượng trong lòng mình là những điều chúng con đã tôn nó cao hơn Ngài như tiền bạc, địa vị, danh vọng, quyền lực. Chúng con cũng dẹp bỏ những thần lạ là những thần có mắt không nhìn, có tai không nghe và có miệng không nói được… chúng con chỉ tôn thờ một mình Ngài thôi.

Xin hãy giải cứu chúng con khỏi kẻ thù của chúng con. Xin hãy phục hồi lại cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng con, một đất nước của rừng vàng, biển bạc. Một đất nước của sự giầu có và trù phú.

Rồi đây môi và linh hồn chúng con lại tiếp tục ngợi khen Ngài không thôi vì Ngài đã làm ơn trên chúng con.

Xin hãy phấn hưng dân tộc này là dân tộc đang hạ mình ăn năn trước mặt Ngài Chúa ơi!

Debbie Thuỷ 

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like