Home Chuyên Đề Vương Quốc

Vương Quốc

by Hong An
30 đọc

Một lần nữa, lịch sử đã cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cố gắng thành lập vương quốc của riêng mình. ‘Tự do, bình đẳng, tình huynh đệ ‘ là khẩu hiệu của Cách mạng Pháp, nhưng máu đã chảy và cuộc cách mạng đã nuốt chửng những con người đó. Cuộc cách mạng cộng sản do Karl Marx chủ trương được cho là chắc chắn sẽ dẫn đến một xã hội phi giai cấp không tưởng. Hậu quả là hàng chục triệu người thương vong ở Nga và Trung Quốc, và một xã hội vô cùng nghèo khó và tồi tệ. Hitler có ý định xây dựng Đệ tam Đế chế, một vương quốc hòa bình. Nhưng chưa bao giờ châu Âu, và cuối cùng là toàn thế giới, lại trải qua một đêm đen tối như vậy. Vô số người đã mất mạng, nhưng sự căm ghét nhắm vào người Do Thái và những người theo đạo Cơ Đốc, những người có tên trong sổ sự sống. Sự căm ghét không đến trên người theo đạo Hồi, ngay cả khi một số cũng coi họ có tên trong sổ sự sống. Ngược lại: thế giới Ả Rập đứng ngay sau Đức và hy vọng Hitler sẽ thành công với vụ Endlösung của hắn, giết chết tất cả người Do Thái trên thế giới.

Không, Nước Trời, Vương quốc Hòa bình, sẽ chỉ đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Ngài sẽ trở lại Giê-ru-sa-lem, vì Chúa Giê-su nói trong Ma-thi-ơ 5:35: “đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn.” Sự kiện vĩ đại này sẽ tới sau khi những cơn hoạn nạn và sự đoán xét thảm khốc, mà Giăng đã được mặc khải trong sách Khải Huyền. Khi các thế lực tối tăm như đang kiểm soát hoàn toàn và dường như thống trị toàn thế giới, thì Ngài sẽ đến và làm cho tất cả mọi sự trở nên mới. Ngài sẽ hoàn thành tất cả những lời hứa đã phán cho dân Israel, cũng như những lời hứa mà Ngài đã dành cho Hội Thánh con dân Ngài.

Một điều chắc chắn là: Hội Thánh không đem tới Vương quốc. Nhưng một điều khác cũng chắc chắn: Chúa sẽ mang Nước Trời tới! Chúa Giê-xu sẽ mang Vương Quốc đến, và điều đó có lẽ rất sớm! Sự trở về của dân Do Thái với Israel của họ trong thời đại của chúng ta cho chúng ta biết rằng Israel đang trở lại, và Chúa Giêsu đang đến. Chẳng ai biết điều đó sẽ xảy đến sớm thể nào. Maranatha!

Đức Chúa Giê-xu phán: “vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến.” Giăng 4:22. Sự cứu rỗi đã tới từ Giu-đa mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Bởi vì Đấng Cứu Chuộc nhân loại, Chúa Giê-xu, đã đến với thế gian qua người mẹ Do Thái của Ngài là Mary, qua Y-sơ-ra-ên. Và sự cứu rỗi sẽ trải ra từ Do Thái khi từ Giê-ru-sa-lem, từ Đất hứa của dân Y-sơ-ra-ên và qua dân tộc Do Thái sẽ đến khắp trái đất. Sau cùng, mọi giao ước đã lập với Y-sơ-ra-ên sẽ được hoàn thành trong Nước Đức Chúa Trời. Khi ấy Giê-ru-sa-lem và đền thờ sẽ là trung tâm của thế giới và Kinh Thánh sẽ là ánh sáng chân lý cho mọi dân.

Trích: Jerusalem, trọng tâm của Nước Trời
Willem J. J. Glashouwer – Chủ tịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=689737229039819&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like