Home Dưỡng Linh Hoạn Nạn Có Chúa Đi Cùng

Hoạn Nạn Có Chúa Đi Cùng

by Sưu Tầm
30 đọc

Đôi khi Đức Chúa Trời cứu bạn ra khỏi những hoạn nạn nhưng cũng có lúc Ngài sẽ dùng những hoạn nạn đó để cứu bạn.

Đôi khi, Chúa cho phép hoạn nạn xảy đến để Ngài có thể cứu chúng ta và để Ngài có thể bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Có những lúc chúng ta dễ quên Chúa và Ngài đánh thức chúng ta bằng những việc đang xảy ra xung quanh chúng ta.

Vì vậy, tôi cầu nguyện rằng thay vì nghi ngờ hay trách Chúa khi trải qua hoạn nạn, chúng ta sẽ chọn quay về với Ngài và đầu phục. Chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng ta vượt qua tất cả những chuyện này.

Dù bây giờ bạn đang ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, bạn vẫn có thể trông cậy vào Chúa.

Ngài biết điều gì sẽ xảy ra trước khi điều đó xảy ra, và Ngài đã đi trước bạn rồi. Ngài ở trước mặt bạn, dẫn đường và chu cấp cho bạn.

Bạn không cần phải tìm ra câu trả lời cho tất cả mọi sự, bạn chỉ cần tin tưởng vào Đấng biết mọi sự.

Vì vậy, hãy đầu phục Ngài. Hãy tin cậy Ngài.

Ngài là Đấng thành tín và Ngài sẽ giải cứu bạn.

Dù khi con đi trong trũng bóng chết con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con.” (Thi-thiên 23:4)

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like