Home Dưỡng Linh Bốn Bước Để Phát Triển ĐứcTin Vững Mạnh

Bốn Bước Để Phát Triển ĐứcTin Vững Mạnh

by Rick Warren
30 đọc

“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến… Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta… Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời…” (1 Sa-mu-ên 17:45-47)

Làm sao để bạn đánh bại những tên khổng lồ ngăn trở bạn trở thành người nam như Chúa muốn? Làm sao để bạn đánh bại những nỗi sợ hãi ngăn trở bạn trở thành những người nữ như Chúa muốn?

Nếu bạn muốn trở thành người có đức tin mạnh mẽ với một ước muốn và một đời sống vĩ đại, bạn hãy làm những điều giống như Đa-vít đã làm để đánh bại những tên khổng lồ như sự trì hoãn, sự nản lòng, sự không chấp thuận, và sự nghi ngờ.

1. Nhớ lại Chúa đã giúp đỡ bạn như thế nào trong quá khứ.

Vua Đa-vít nói trong 1 Sa-mu-ên 17:37: “Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia.”

Nhớ lại cách Chúa giúp đỡ bạn trong quá khứ sẽ đem đến niềm tin cho bạn trong tương lai.

2. Hãy sử dụng những công cụ Chúa đã ban cho bạn trong hiện tại.

Đa-vít đã dùng những công cụ Chúa cung cấp và sử dụng sức mạnh của mình: “Sau-lơ lấy áo chiến mình mặc cho Đa-vít… Tôi không thế mang khí giới nầy mà đi được; vì tôi không có thói quen. Đa-vít bèn cổi áo ấy ra, cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay” (1 Sa-mu-ên 17:38-40).

Đừng chở đợi những gì bạn không có – tiền bạc, kiến thức, hoặc chỗ quen biết. Hãy sử dụng những công cụ Chúa đã ban cho bạn để đối đầu với những tên khổng lồ với lòng tự tin.

3. Làm ngơ trước những lời bàn ra.

Về sau, khi người khác nói xấu ông, Đa-vít phải tìm sự khích lệ trong Chúa: “Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình” (1 Sa-mu-ên 30:6).

Khi bạn tìm sự khích lệ trong Chúa, đó không chỉ là tinh thần lạc quan. Đó là lòng tin cậy vững chắc trong ân điển, sự dự phòng, sự bảo đảm, và quyền năng của Đức Chúa Trời.

4. Trông đợi Đức Chúa Trời giúp đỡ bạn vì sự vinh hiển của Ngài.

Đa-vít xông ra chiến trận, hét lớn: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến… Ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta… Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời…” (1 Sa-mu-ên 17: 45-47)

Tôi đã làm điều này khi tôi còn trẻ. Một đêm nọ trên núi thuộc miền Bắc California, tôi quỳ xuống và thưa: “Lạy Đức Chúa Trời, con không phải là một người thông minh, học rộng, hoặc đầy tài năng. Nhưng con sẽ tin cậy Ngài. Bởi đức tin, con sẽ làm bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cho dù con thấy điều đó không có lý đối với con.” Và cuộc đời tôi cho đến nay thật là một cuộc phiêu lưu!

Hàng tuần, tôi đứng giảng trước một đám đông gấp năm lần dân số của làng quê nơi tôi sinh trưởng. Tôi là một cậu bé miền quê – với chiếc ná trong tay.

Chúa sẽ dùng bất cứ ai tin cậy nơi Ngài và mong được Ngài sử dụng – không phải vì bạn là ai, nhưng vì sự vinh hiển của Ngài.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like