Home Chuyên Đề Ánh Sáng – Tình Yêu – Hy Vọng!

Ánh Sáng – Tình Yêu – Hy Vọng!

by Hong An
30 đọc

Vào dịp những ngày của kì lễ đang đến gần với các tôn giáo khác nhau, thành phố Haifa, ở miền bắc Israel, đã được chiếu sáng với chân đèn chùm Hanukkah – Lễ hội Ánh Sáng của người Do Thái. Đây là cách mà thành phố Haifa được thắp sáng những ngày cuối tuần qua. Một cây thông được trang hoàng như báo hiệu của Mùa Giáng Sinh đang tới của Cơ đốc giáo. Bên cạnh đó là biểu tượng lưỡi liềm của người Hồi giáo, trước những ngày của kì nghỉ sắp tới. Thành phố Haifa là là một ví dụ sống về sự tự do, khoan dung và cùng tồn tại mà Israel đang chung sống.

Sự bắt đầu của lễ hội Hanukkah trùng với sự bắt đầu của Mùa Vọng. Trong tiếng La-tinh Mùa Vọng có nghĩa là “đang đến”, là mùa của sự chuẩn bị, chúng ta được nhắc nhớ lại về lần đầu tiên Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si-a đến, giúp chúng ta vượt qua sự ồn ào của ngày lễ để ưu tiên lý do của mùa lễ. Theo truyền thống được dành để tập trung vào sự xuất hiện (sự xuất hiện) của Đấng Mê-si, Ngài là Ánh sáng cho của cả thế giới.

Trong mùa Hanukkah, Mùa Vọng, Mùa Yêu Thương, Mùa Giáng Sinh đang đến, rất tốt cho chúng ta là những tín đồ dân ngoại, được tháp vào Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp và có lẽ chúng ta nên tự hỏi rằng, danh tính của chúng ta là gì?

Chúng ta có bắt nguồn từ toàn bộ lời của Đức Chúa Trời – bao gồm cả những lời tiên tri của Cựu ước và Tân ước không?

Chúng ta có hiểu ý nghĩa sâu xa của việc chúng ta, những nhánh hoang dã, đã được ghép vào cây ô-liu mà người Do Thái là cành tự nhiên (Rô-ma 11) không?

Chúng ta đang chờ đợi sự trở lại của Đấng Mê-si, Ánh sáng của thế giới(Giăng 8:12), Đấng sẽ trị vì từ Giê-ru-sa-lem “ở giữa dân của Ngài là Gia-cốp” (Lu-ca 1)

Một lần nữa, đây chính là thời điểm chúng ta hãy cùng lắng lòng, nhìn biết lẽ thật trong Tình Yêu của Đức Chúa Trời!

Via Israel en Español

Ảnh: Vlada Zagerson עיריית חיפה

Biên Tập Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=459480026368413&set=a.402329305416819

Bình Luận:

You may also like