Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 182: Dấu Hiệu Ngày Tận Thế (4) Cơ Đốc Nhân Bị Bách Hại

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 182: Dấu Hiệu Ngày Tận Thế (4) Cơ Đốc Nhân Bị Bách Hại

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24: 9-10

9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. 10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.

Lời ngỏ:

Khi nói đến sự bách hại thì Cơ đốc nhân không còn xa lạ gì. Theo lịch sử Cơ đốc giáo thì từ thế kỷ đầu tiên cho đến nay có rất nhiều các cuộc bách hại dã man, kinh khiếp đối với con cái Đức Chúa Trời. Nhất là trong thời gian gần đây, nhiều tin tức về tình hình bắt bớ chống lại Cơ đốc nhân càng gia tăng. Theo Open Doors- một tổ chức phi hệ phái với sứ mạng ủng hộ các Cơ đốc nhân bị bách hại trên toàn cầu – cho biết, hằng năm tổ chức này đều đưa ra đánh giá về mức độ bách hại Cơ đốc giáo tại các quốc gia trên thế giới. Trong đó, Bắc Triều Tiên luôn đứng đầu bảng xếp hạng trong 50 nước đang bắt bớ Cơ Đốc dữ dội nhất. Tại nước này, Cơ Đốc nhân bị ngăn cấm thể hiện đức tin và có thể bị giết hại hoặc bỏ tù chỉ vì sở hữu Kinh Thánh. Chính quyền Triều tiên ép buộc công dân phải theo thờ cúng gia đình của nhà lãnh đạo tối cao, hàng ngàn Cơ Đốc nhân bị giết hại và nhiều gia đình bị đưa đi “tái giáo dục” trong các trại lao động. Với 49 nước còn lại trong danh sách, “Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” là nguồn gây sức ép chính và ngày càng lớn đối với Cơ Đốc Nhân. Trong khoảng hai năm nay, Trung Quốc cũng là một quốc gia nghiêm cấm mọi sinh hoạt tôn giáo: cấm nhóm lại thờ phượng Chúa, cấm đọc Kinh Thánh, cấm cầu nguyện… Không chỉ thế, chính phủ còn kêu gọi các tín hữu phải từ bỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ nữa.

Ngoài sự bách hại trên phương diện quốc gia, khu vực thì có nhiều thứ bắt bớ hay bách hại trong đức tin hằng ngày của Cơ Đốc nhân, đó có thể đến từ gia đình, cha mẹ, bà con, anh chị em, bạn bè… không cùng niềm tin. Chính Chúa Giê-xu cũng đã cảnh cáo về các cuộc bách hại Cơ đốc nhân và toàn thể hội thánh mang Danh Đấng Christ trong những lời tiên báo về những dấu hiệu của ngày tận thế.

1_ Thế gian ghen ghét và bách hại Cơ Đốc nhân

Người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.” (câu 9) Đây là một trong những câu bày tỏ sự thật trong niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Chúa không bao giờ hứa cho các môn đồ của Ngài một con đường dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ bị ghét bỏ, bị bắt bớ, bị hành hại, và thậm chí bị giết vì cớ đức tin. Tin Chúa là chúng ta được kêu gọi một đời sống tận hiến cho Chúa Cứu Thế, vì thế tấm lòng tận trung đó phải vượt trên mọi ràng buộc của trần gian. Có những tập quán và lối sống của thế gian thoạt đầu có vẻ hợp lý đối với quan điểm của Phúc Âm nhưng xét cho cùng lại chống nghịch lại với tiêu chuẩn của Lời Chúa. Vì vậy người tin Chúa chọn trung thành với Chúa thì sẽ bị thế gian này bắt bớ. Chẳng hạn, việc thờ cúng ông bà tổ tiên của người Việt là một tập quán thoạt tiên rất hợp tình, hợp lý trong đạo lý làm người. Và Lời Kinh Thánh cũng như trong Mười Điều Răn của Chúa về vấn đề hiếu kính cha mẹ là bổn phận ưu tiên hàng đầu của Cơ Đốc nhân trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Nếu chúng ta giữ tinh thần hiếu kính và phụng dưỡng cha mẹ như thế là một điều phải lẽ. Tuy nhiên việc thờ cúng ông bà tổ tiên là một cách thức mà kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời là ma quỷ dùng để chống nghịch lại Ngài. Nó đã lừa dối con người khiến chúng ta thờ lạy nó qua những vong linh giả mạo của ông bà cha mẹ chúng ta. Vì chúng ta biết rằng linh hồn của người chết được Đức Chúa Trời giữ ở một nơi để chờ cho đến ngày chung kết đời này sẽ có kỳ phán xét cuối cùng chứ những linh hồn đó không còn đi lang thang, vất vưởng ở thế giới này để chúng ta phải thờ cúng.

Vì thế, bao lâu chúng ta còn ở trong thế giới này thì chúng ta vẫn còn bị ghen ghét, bắt bớ về niềm tin. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ của Ngài, “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy” (Ma-thi-ơ 5:10).  Và một lần khác Chúa Giê-xu cũng đã khích lệ các môn đồ “Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.” (Mat. 10:22) Đây là lời khích lệ cho những ai đang chịu sự bách hại thì có niềm hy vọng và tin quyết rằng chúng ta đã được cứu rỗi. Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở chúng ta “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi” (Giăng 15:18). Thế gian tội lỗi luôn đứng về phía đối nghịch với Chúa, vì họ đang ở dưới quyền của ma quỷ, kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời. Không phải Chúa đã thất bại trong việc chinh phục tình yêu của người thế gian, mà vì không thể có sự hòa hợp giữa sáng và tối, giữa thánh khiết và ô uế, giữa thiện và ác. Vì chúng ta thuộc về Chúa, còn thế gian không thuộc về Ngài, chúng ta không giống họ nên họ ghét và bắt bớ chúng ta.

2_ Bội đạo và thù ghét nhau

Sự bắt bớ, thù ghét của thế gian là từ bên ngoài, nhưng dấu hiệu bách hại từ bên trong nội bộ những người tin Chúa còn nguy hiểm hơn nhiều. “Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.” (câu 10) Như Lời Chúa cho thấy, có nhiều kẻ “sẽ sa vào chước cám dỗ” phản bội niềm tin. Tà giáo chính là một cách thức của sự bội đạo. Tà giáo không phải là sự sai trật hoàn toàn khỏi lẽ đạo của Chúa nhưng sự giảng dạy của nó nghiêng lệch khỏi những giáo lý chính yếu và chân thật của Kinh thánh, rồi dần dần từ bỏ hoàn toàn niềm tin Cơ Đốc, cuối cùng là hoàn toàn chối bỏ Đấng Christ. Những kẻ phản bội này vốn trước đây là anh em của chúng ta nhưng nay trở thành thù nghịch và ghen ghét chúng ta.

Tuy nhiên, sự bắt bớ, bách hại từ lúc ban đầu cho đến trước kỳ chung kết đời được Đức Chúa Trời dùng để sàng lọc các Cơ Đốc nhân chân chính khỏi các Cơ Đốc nhân giả mạo hay Cơ Đốc nhân theo thời. Chúa Giê-xu Christ đã phán: “Ta sống thì các ngưoi sống.” Và Ngài cũng đã khẳng định “Ta đã lập Hội Thánh Ta trên đá nầy (tức là Chúa Giê-xu Christ). Ma quỷ, thế gian không thể phá huỷ Hội Thánh Ngài được

Bài học áp dụng

Khi nhìn vào thực trạng ngày nay, tình trạng bắt bớ con dân Chúa xảy ra khắp thế giới. Các nước dân chủ bắt bớ theo cách dân chủ, các nước vô thần bắt bớ theo cách của vô thần. Có lẽ hiện nay chúng ta vẫn chưa phải đương đầu với việc bị bắt bớ, bách hại dữ dội như thế, nhưng nhiều Cơ Đốc nhân tại nhiều nơi khác trên thế giới đang lâm hoàn cảnh ấy. Hễ khi nghe nói về các Cơ Đốc nhân đang phải chịu khổ vì cớ đức tin của họ, hãy nhớ rằng họ là các anh chị em của chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy hỏi Chúa xem chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ họ khi gặp hoạn nạn như thế.

Còn nếu ai trong chúng ta đang bị áp lực của thế gian, của xã hội, của gia đình, thậm chí của những tà giáo đang tấn công… chúng ta biết rằng không thể một mình đương đầu với thế giới thù nghịch và cũng không có năng quyền để chinh phục nó được, vì vậy cần nương nơi Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đưa chúng ta vào sự hiểu biết chân chính nơi Lời Chúa và nếp sống chân thật được biến đổi mỗi ngày hầu chúng ta không bị sa vào chước cám dỗ mà bội tín, phản đạo.

Cầu nguyện

Lạy Chúa,

Những ngày sau rốt này giữ được đức tin nơi Chúa thật không dễ mà còn phải đối diện với những sự bắt bớ, bách hại thì thật là khó quá Chúa ơi. Nguyện xin Thánh Linh Chúa luôn đồng hành cùng con giữa thế giới thù nghịch, bắt bớ để con có năng quyền của Chúa, sống cho Chúa, và đi trọn con đường trên đất cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Con thật cảm tạ Chúa. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like