Home Dưỡng Linh Một Sự Khởi Đầu Mới

Một Sự Khởi Đầu Mới

by Billy Graham
30 đọc

Các nhà tâm lý học, xã hội học và bác sĩ tâm thần đều nhận ra rằng có điều gì đó bất ổn với nhân loại. Nhiều từ trong Kinh Thánh mô tả điều này. Trong số đó có từ ‘phạm tội’—“phạm tội là hành động trái luật pháp” (1 Giăng 3:4). Luật nào? Luật Môi-se, Mười Điều Răn. Bạn đã bao giờ vi phạm một trong những điều răn đó chưa? Vậy thì bạn có tội vì đã vi phạm luật pháp.

Từ thứ hai, ‘tội lỗi’, đi kèm với suy nghĩ trượt mất mục tiêu, không hoàn thành bổn phận của mình, không làm tròn những gì mình nên làm. Kinh Thánh nói: “Mọi điều không công chính đều là tội” (1 Giăng 5:17). Trước khi chúng ta có thể lên Thiên Đàng, chúng ta phải có sự công bình. Đức Chúa Trời phán: “Hãy nên trọn vẹn, như Cha các con ở trên trời là trọn vẹn.” (Ma-thi-ơ 5:48). Chúng ta phải đi đâu để tìm được sự trọn vẹn đó? Thiên Đàng. Bây giờ chúng ta không có được điều đó vì chúng ta vẫn còn ở trên đất. Tuy nhiên, chúng ta không thể lên Thiên Đàng nếu chúng ta không có sự công bình.

Đó là lý do tại sao Đấng Christ chết trên thập tự giá; Ngài đã đổ huyết của Ngài và sống lại để ban sự công bình cho chúng ta.

Từ thứ ba là ‘điều gian ác’, là đi chệch khỏi con đường ngay thẳng. Ê-sai nói: “Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy” (Ê-sai 53:6).

Một người tên Ni-cô-đem đã đến với Chúa Giê-xu vào ban đêm. Ông hỏi Chúa Giê-xu một số câu hỏi về đời sống thuộc linh. Chúa Giê-xu trả lời: “Ni-cô-đem, con cần được sinh lại”. Trên thực tế, Ngài đã nói: “Quả thật phải là như vậy,” và bất cứ khi nào Chúa Giê-xu sử dụng cách diễn đạt đó, Ngài có ý nói rằng điều Ngài sắp nói ra đây thật rất quan trọng và người nghe nhất định phải làm theo. Ngài phán: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3).

Bạn đã được sinh lại chưa? Mọi người có thể gọi kinh nghiệm đó là cải đạo, là sự kết ước, là sự ăn năn, là được cứu, nhưng câu hỏi ở đây là điều đó có xảy ra với bạn không? Đấng Christ có đang sống trong lòng bạn không? Bạn có biết điều đó không? Nhiều người đã suy nghĩ rất lâu về tôn giáo và Cơ-đốc giáo, nhưng chưa bao giờ thật sự kết ước. Bạn có kết ước với Chúa Giê-xu Christ chưa?

Khi Chúa Giê-xu nói: “Ngươi phải được sinh lại,” chắc hẳn Ni-cô-đem đã rất sửng sốt. Ông là một trong những lãnh đạo tôn giáo vĩ đại trong thời của mình, nhưng ông đang tìm kiếm trải nghiệm thực tế. Tại sao Chúa Giê-xu nói rằng Ni-cô-đem phải được sinh lại? Bởi vì Ngài có thể đọc được tấm lòng của Ni-cô-đem. Chúa Giê-xu thấy rằng Ni-cô-đem đã bao bọc mình bằng tôn giáo nhưng chưa tìm thấy mối tương giao với Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh nói, “Như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội” (Rô-ma 5:12). 

Mỗi người đều cần một sự thay đổi triệt để. Chúng ta cần được tha thứ tội lỗi, chúng ta cần được mặc lấy sự công bình của Đức Chúa Trời. Để tìm thấy sự trọn vẹn trong đời này, chúng ta cần tìm một điều gì đó để kết ước. Bạn có phải là một người chịu kết ước? Bạn kết ước với điều gì? Tại sao bạn không đặt Đấng Christ làm con đường của mình và bước đi theo Ngài? Ngài sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

Có người đặt câu hỏi: Sinh lại là thế nào? Ni-cô-đem cũng đặt câu hỏi tương tự: “Người đã già thì sanh lại làm sao được?” (Giăng 3:4). Ni-cô-đem chỉ có thể nhìn thấy thân thể vật lý và những điều thuộc thể. Chúa Giê-xu đang nói về những điều thuộc linh.

Chúng ta không thể kế thừa sự tái sinh từ cha mẹ của mình. Kinh Thánh nói rằng những người đã tiếp nhận Đấng Christ và tin nơi Ngài “là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời” (Giăng 1:13). Cha mẹ của chúng ta có thể là những Cơ-đốc nhân được tái sinh có tên tuổi được nhiều người biết đến trên thế giới, nhưng điều đó không khiến chúng ta trở thành những Cơ-đốc nhân được tái sinh. Nhiều người có ý nghĩ rằng vì họ được sinh ra trong một gia đình Cơ-đốc nên họ nghiễm nhiên là Cơ-đốc nhân. Nhưng không.

Và chúng ta không thể đến với Chúa theo cách riêng của mình. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã cứu chúng ta, “không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh” (Tít 3:5).

Đổi mới thôi thì không đủ. Chúng ta có thể nói, “Tôi sắp bước sang một trang mới của cuộc đời mình,” hoặc “Tôi sẽ thực hiện những quyết tâm cho Năm Mới.” Nhưng Ê-sai nói rằng trước mặt Đức Chúa Trời “mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp” (Ê-sai 64:6).

Một vài người trong chúng ta cố gắng thay đổi bề ngoài để phù hợp với các tiêu chuẩn xã hội nhất định hoặc hành vi được mong đợi ở chúng ta khi đến nhà thờ, nhưng bên trong chúng ta chưa bao giờ thay đổi. Đó là điều mà Chúa Giê-xu đang nói với Ni-cô-đem. Ngài nói: “Ni-cô-đem, con cần thay đổi từ bên trong,” và chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể làm được điều đó. Khi một người được sinh ra bởi quyền năng từ trên cao là một hành động siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cáo trách tội lỗi của chúng ta; Lương tâm quấy rầy chúng ta vì chúng ta đã phạm tội với Chúa. Và rồi Đức Thánh Linh phục hồi chúng ta. Đó là khi chúng ta được tái sinh. Đức Thánh Linh đến ngự vào lòng chúng ta, giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự bảo đảm, đem đến cho chúng ta niềm vui, sinh ra bông trái trong đời sống chúng ta và dạy cho chúng ta ý nghĩa của Kinh Thánh.

Một số người cố gắng bắt chước Đấng Christ. Họ nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta phải làm là cố gắng đi theo Chúa Giê-xu và cố gắng làm những điều Ngài đã làm, và chúng ta sẽ được vào Thiên Đàng. Nhưng chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta có thể hát những bài hát tôn giáo; chúng ta thậm chí có thể thốt ra những lời cầu nguyện. Nhưng nếu chưa đến chân thập tự giá, chúng ta chưa được tái sinh. Đó là thông điệp mà Chúa Giê-xu đang cố gắng dạy chúng ta.

Được tái sinh có nghĩa là “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). “Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta là những người “dự phần vào bản tính thiên thượng” (2 Phi-e-rơ 1:4); chúng ta đã “vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24). Sự tái sinh mang đến một sự thay đổi trong triết lý và cách sống của chúng ta.

Làm thế nào điều này được thực hiện? Có một sự mầu nhiệm ở đây. Chúa Giê-xu phán: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu” (Giăng 3:8). Nhưng bạn có thể thấy được kết quả. Chúa Giê-xu không cố gắng giải thích sự tái sinh cho Ni-cô-đem; trí óc hữu hạn của con người chúng ta không thể hiểu được cái vô hạn. Chúng ta đến với Chúa bằng đức tin đơn sơ như con trẻ, và chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Khi chúng ta làm thế, chúng ta được tái sinh.

Điều đó xảy ra theo cách này. Trước tiên, chúng ta phải nghe Lời Chúa: “Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 1:23). “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Đó là bước đầu tiên. “Đức Chúa Trời vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin” (1 Cô-rinh-tô 1:21). Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi cho rằng những lời trong Kinh Thánh có sức mạnh dò thấu tấm lòng và thay đổi đời sống của con người, nhưng Kinh Thánh làm được điều đó vì ấy là những lời thánh của Đức Chúa Trời.

Tiếp theo sau đó là công việc của Đức Thánh Linh. Ngài cáo trách: “Khi Ngài đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về sự phán xét” (Giăng 16:8). Ngài thay đổi chúng ta. Ngài thay đổi ý chí, tình cảm, mục tiêu sống, tâm tính của chúng ta. Ngài cho chúng ta một mục đích mới và mục tiêu mới. Mọi việc cũ đã qua đi hết; hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới (xem 2 Cô-rinh-tô 5:17). Rồi Ngài ngự trong chúng ta: “Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao?” (1 Cô-rinh-tô 3:16). Đức Thánh Linh có đang sống trong bạn không? 

Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta phải được tái sinh. Làm thế nào để chúng ta được tái sinh? Bằng cách ăn năn tội lỗi. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẵn sàng thay đổi cách sống của mình. Chúng ta nói với Chúa: “Con là kẻ tội lỗi, con xin lỗi”. Đơn giản như con trẻ. Rồi bởi đức tin, chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa, Chủ và Cứu Chúa của mình. Chúng ta sẵn sàng bước đi theo Ngài trong một đời sống mới biết vâng phục, có Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và làm chứng về Ngài. 

Nếu trong tâm trí bạn còn nghi ngờ về việc mình đã được tái sinh hay chưa, tôi hy vọng bạn sẽ giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, vì Lời Chúa phán trong Kinh Thánh: “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2).

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: decisionmagazine.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like