Home Cho Người Việt Đạo Tin Lành Khác Với Các Tôn Giáo Á Đông Như Thế Nào ?

Đạo Tin Lành Khác Với Các Tôn Giáo Á Đông Như Thế Nào ?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đạo Tin Lành và các tôn giáo Á Đông có nhiều điểm dị biệt về niềm tin và niềm hy vọng.  Thượng Đế của tư tưởng Á Đông không mang ngôi vị cá biệt, còn Đức Chúa Trời của Thánh Kinh thì có ngôi vị, Ngài là một Đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn mỹ.  Nơi một số tôn giáo Á Đông, Thượng Đế là vạn vật và vạn vật là Thượng Đế, còn Thánh Kinh thì dạy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa độc lập với các tạo vật do Ngài dựng nên.

Luật về nghiệp (karma) là một tín ngưỡng phức tạp nơi nhiều tôn giáo Á Đông.  Nghiệp tốt hay là những việc làm tốt là phương thức duy nhất để con người tự giải thoát khỏi vòng luân hồi, vòn nghiệp xấu sẽ làm cho con người tái đầu thai vào những kiếp thấp hơn kiếp trước.  Tóm một lời là con người phải nỗ lực tự giải cứu bằng việc làm công đức.  Trong khi đó, Thánh Kinh lại dạy rằng:  “Đức Chúa Trời cứu rỗi không phải vì công đức của chúng ta, nhưng bởi lòng nhân từ Ngài ban Thánh Linh tẩy sạch tội lỗi và đổi mới chúng ta” (Tít 3:5).  Các việc làm của người tín đồ có chỗ đứng rất quan trọng, nhưng đó là kết quả phát xuất từ sự cứu rỗi người ấy đã nhận được nơi Chúa và là cách thể hiện lòng biết ơn của người ấy đói với Chúa.  Việc làm lành và công đức không phải là điều kiện để được cứu rỗi từ Chúa.

Thánh Kinh cũng không hề dạy rằng có cơ may thứ hai cho việc đầu thay chyển kiếp.  (Nếu mỗi người đều có kiếp trước, tại sao không ai nhớ được kiếp trước mình đã làm gì?)  Mỗi người là một con người độc đáo, mỗi người có linh hồn riêng và phải chịu trách nhiệm riêng trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày phán xét thế gian, Thánh Kinh quả quyết: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27).  Như vậy không có chuyện đầu thai chuyển kiếp.

Đối với các tôn giáo Á Đông, lịch sử không có mục đích hay ý nghĩa cả, đó là cuộc đấu tranh không bao giờ dứt.  Trong khi đó.  Thánh Kinh phác họa một Đức Chúa Trời siêu việt đang điều khiển dòng lịch sử liến đến mục đích tối hậu là thiết lập vương quốc vĩnh cửu do Chúa Giê-xu cai trị trong sự chính trực công bình.

Điểm khác biệt nữa là các tôn giáo Á Đông thường thờ lạy hình tượng là điều Chúa cấm.  Thánh Kinh gọi là hình thức. “Thờ phượng vật thọ tạo thay Đấng Đạo Hóa là Đấng đáng được tôn thờ muôn đời” (La-mã 1:25).  Trong khi đó, Chúa Cứu Thế đã dạy rõ, “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24).  Thánh Kinh khẳng định:  “Nguyên sự tôn quí vinh hiển đời đời vô cùng về nơi Vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi! Amen” (I Ti-mô-thê 1:17).

Tất cả những tôn giáo Á Đông cũng như các tôn giáo khác trên thế giới đều là những cố gắng của con người đi tìm Đức Chúa Trời, trong khi đó Đạo Tin Lành tiết lộ sự cố gắng của Đức Chúa Trời tìm kiếm con người qua thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Con người hữu hạn không tìm được Đấng vô hạn, nhưng Đấng vô hạn có thể tìm đến với con người.  Con người không thể lấy sức riêng để đến thiên đàng, nên Đức Chúa Trời đem thiên đàng ban tặng chúng ta, nên Đức Chúa Trời đem thiên đàng ban tặng chúng ta.  Bổn phận của chúng ta là đón nhận quà tặng của Ngài, nếu khước từ là mắc tội với Chúa.

Vì vậy điều mong ước sâu xa của chúng tôi là quí vị lấy đức tin đón nhận phước hạnh của nước thiên đàng ngay trong đời này do Chúa Cứu Thế sẵn ban cho những người tin cậy và vâng lời Ngài.  Chúa Cứu Thế muốn quí vị sống một đời sống sung mãn trong đời này và hy vọng người sáng chắc chắn cho đời sau.  Phước hạnh này sẽ xảy đến cách sống động ngay khi quí vị tin cậy Chúa Giê-xu.

Xin quí vị suy xét kỹ giữa triết lý đời này với chân lý Thánh Kinh để chọn cho mình một con đường sống, bảo đảm yên tâm, không bao giờ hối tiếc.  Triết lý là sản phẩm của con người, còn chân lý là sự mặc khải của Đức Chúa Trời soi đường dẫn lối chúng ta.

MS Nguyễn Văn Huệ 

Bài vở cộng tác và  góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Nếu bạn có một quyết định và muốn tìm hiểu thêm về niềm tin và cách bước theo Chúa Giê-xu, xin hãy gửi email đến tintuc@hoithanh.com. Hoặc bạn có thể đáp ứng ngay bên dưới đây:

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like