Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Luật Lệ Về Sự Kết Án

Ngày 06 – Luật Lệ Về Sự Kết Án

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 35:22-34

22 Nhưng nếu không do thù hằn một người thình lình xô lấn người khác hoặc vô tình ném vật gì trúng người ấy, 23 hoặc vì không thấy người kia mà thả xuống một tảng đá trúng nhằm người, nếu người ấy chết dù người ấy không phải là kẻ cừu thù và đương sự không dụng ý làm hại người, 24 hội đồng nhân dân phải xét xử giữa đương sự và người báo thù huyết căn cứ theo các qui luật này. 25 Hội đồng nhân dân phải bảo vệ kẻ bị người báo thù huyết tố cáo phạm tội giết người và cho người ấy trở về thành ẩn náu mà người ấy đã đến trốn. Người ấy phải ở đó cho đến khi thầy tế lễ tối cao đã được xức dầu thánh qua đời. 26 Nhưng nếu kẻ sát nhân ra khỏi giới hạn ở ngoài thành ẩn náu, là nơi người đã đến trốn 27 và nếu người báo thù huyết bắt gặp, giết nó ở ngoài giới hạn ở ngoài thành ẩn náu thì người báo thù huyết không mắc tội sát nhân; 28 kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến khi thầy tế lễ tối cao qua đời. Sau khi thầy tế lễ tối cao qua đời kẻ sát nhân ấy được trở về với sản nghiệp mình. 29 Bất luận các ngươi sống nơi nào đều phải áp dụng lề luật này cho mình và cho các thế hệ tương lai. 30 Nếu ai giết người, phải cứ theo lời khai của các nhân chứng mà xử tử kẻ sát nhân, nhưng một nhân chứng không đủ để kết án xử tử. 31 Các ngươi không được nhận tiền chuộc mạng của một tên sát nhân đã đủ bằng chứng mắt tội và đáng chết vì nó buộc phải bị xử tử. 32 Các ngươi đừng nhận tiền chuộc mạng của người đã trốn đến một thành ẩn náu và cho phép nó trở về sống trong sản nghiệp mình trước khi thầy tế lễ tối cao qua đời. 33 Đừng làm ô uế đất đai mà các ngươi đang sinh sống; máu đào đổ ra làm ô uế đất đai và không thể nào chuộc tội cho đất đai đã thấm máu đào đã đổ ra. Phải dùng máu của kẻ đổ máu người mới chuộc tội cho đất đai được. 34 Đừng làm ô uế đất đai mà các ngươi sinh sống và cũng là nơi Ta ngự vì Ta là CHÚA ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên.”

 

SUY GẪM:

C. 22-28 Đức Chúa Trời tha thứ lỗi lầm cho tội nhân và ban cho đời sống mới. Nếu ngộ sát, người đó phải chạy đến thành ẩn náu để được sống an toàn cho đến khi thầy tế lễ tối cao qua đời. Sau khi thầy tế lễ tối cao qua đời, anh ta được tự do để bắt đầu cuộc sống mới mà không sợ bị báo thù, bởi vì cái chết của thầy tế lễ tối cao được coi như chết thay cho tội lỗi của kẻ ngộ sát. Chính vì thế, tội lỗi của kẻ ngộ sát được xóa bỏ với cái chết của thầy tế lễ tối cao. Điều này khiến chúng ta trông đợi nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng chết thay cho tội lỗi của chúng ta và mặc cho chúng ta sự công chính hoàn toàn.

C. 22-28 Khi bất kỳ người nào ra khỏi thành ẩn náu, anh ta không còn được an toàn nữa. Giống như vậy, chúng ta chỉ có thể được bảo vệ khi ở trong Chúa Cứu Thế. Nếu người nào rời khỏi thành của Chúa Cứu Thế được ban cho bởi ân sủng, người đó sẽ đi tới sự chết thuộc linh. Trong mỗi thời điểm, tôi phải nhận biết rằng được ở trong bóng cánh Chúa Cứu Thế là một phước hạnh. Ngày hôm nay, đừng đặt bước chân rời xa Chúa Cứu Thế.

Cầu nguyện Con xin dâng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa, Đấng trở nên sinh tế hoàn hảo được xức dầu để chuộc tội thay cho con.

Bình Luận:

You may also like