Home Dưỡng Linh Chờ Đợi Là Điều Cần Thiết Cho Đức Tin Của Bạn

Chờ Đợi Là Điều Cần Thiết Cho Đức Tin Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

 “Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa.” (Hê-bơ-rơ 6:15)

Khi bạn đang chờ đợi Chúa, hãy nhớ rằng cũng có nhiều người khác đang chờ Ngài như bạn.

Hàng tỉ thánh đồ thời trước bạn đã ngồi trong phòng chờ của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ mỗi mình bạn đâu. Thực tế là, nếu ngay giờ này bạn đang có mặt trong phòng chờ – có thể là bạn đang chờ công việc làm, đang chờ câu trả lời, hoặc chờ lời cầu nguyện được nhậm – thì xung quanh bạn có nhiều người khác cũng đang trong tình huống tương tự.

Hê-bơ-rơ 11:2 có chép, “Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt” – Và mỗi một người trong số họ đều đã phải chờ đợi.

Hãy nghĩ đến An-ne – người đã phải chờ đợi nhiều năm để có được đứa con mà bà đã cầu xin Chúa ban.

Hãy nghĩ đến Giô-sép – người đã được Chúa ban cho khải tượng sẽ trở thành một người cầm quyền từ khi còn rất trẻ nhưng ông đã phải trải qua nhiều năm trong tù vì một tội ác mà ông không phạm.

Hãy nghĩ đến Môi-se – người đã đi loanh quanh trong đồng vắng suốt 40 năm đang khi ông chờ đợi để nhận sứ mệnh kế tiếp và để biết được mục đích sống của mình.

Hãy nghĩ đến Nô-ê – người đã chờ đợi 120 năm trước khi thấy trời mưa xuống.

Đức Chúa Trời đã đợi hàng ngàn năm trước khi gửi Đấng Mê-si đến. Chúng ta thường hay nôn nóng. Nhưng Chúa không vội vàng. Chờ đợi là điều cần thiết cho đức tin của bạn.

Hê-bơ-rơ 6:15 cho biết: “Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn  nhục  đợi  chờ  như  vậy, rồi mới được điều đã hứa.” 

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like