Home Giải Đáp Thắc Mắc Phục Hòa Với Cảm Giác Tội Lỗi Như Thế Nào?

Phục Hòa Với Cảm Giác Tội Lỗi Như Thế Nào?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi:

Có một người hay tư vấn cho tôi nói rằng tôi không nên cảm thấy tội lỗi vì một số điều mình đã làm, bởi vì mọi người đều làm như vậy. Và dù sao, cô ấy nói rằng điều sai với người này chưa chắc là sai đối với người khác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi. Tại sao?

Trả lời:

Lý do bạn cảm thấy tội lỗi – là vì bạn tội lỗi! Trên thực tế, tất cả chúng ta đều có tội nếu chúng ta đo lường chính mình theo tiêu chuẩn của Chúa – là tiêu chuẩn luôn hoàn hảo. Kinh Thánh nói rõ là, “Như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. … Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3: 10,12).

Tuy nhiên, tôi biết rằng có thể ai đó bị oan khi thấy mình có tội. Ví dụ, khi cha mẹ liên tục yêu cầu con cái của họ phải trở nên hoàn hảo và từ chối biểu hiện bất kỳ tình yêu thương nào dành cho chúng cho đến khi nào chúng đạt được đến mức độ hoàn hảo, những đứa trẻ đó có lẽ lớn lên và cảm thấy tội lỗi vì chúng đã thất bại. Tuy vậy, trên thực tế, cha mẹ chúng mới là những người thất bại. Kinh Thánh nói, “Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng” (Cô-lô-se 3:21).

Nhưng tất cả chúng ta đều có tội trong mắt của Đức Chúa Trời, cho dù chúng ta có cảm thấy tội lỗi hay không. Đây chính là lý do tại sao điều quan trọng nhất bạn có thể làm là quay về với Chúa Giê-xu Christ và bằng đức tin cầu nguyện xin Ngài bước vào đời sống của bạn. Chúa yêu bạn; Ngài yêu bạn rất nhiều đến nỗi Ngài đã ban chính sự sống Ngài cho bạn. Hãy đặt đức tin và sự tự tin nơi Ngài, và cảm tạ Ngài vì món quà là sự tha thứ của Ngài. Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ, vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta” (Cô-lô-se 2:13).

Và sau đó xin Chúa hướng dẫn bạn đến gặp một người cố vấn là người có thể giúp bạn giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn đang gặp phải — là người biết Lời của Đức Chúa Trời và đáng tin cậy và có thể sẽ giúp bạn sống bởi lẽ thật. Như Kinh Thánh nói, “Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện(Châm-ngôn 30: 5).

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Billy Graham

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like