Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Lời Tiên Tri Thứ Ba Của Ba-la-am

Ngày 18 – Lời Tiên Tri Thứ Ba Của Ba-la-am

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 23:27-24:9

Lời Tiên Tri Thứ Ba Của Ba-la-am

27 Rồi, Ba-lác lại nói với Ba-la-am: “Để tôi đưa ông đến một nơi khác. Có lẽ lần này Đức Chúa Trời sẽ đồng ý cho ông nguyền rủa họ tại đó.” 28 Và Ba-lác dẫn Ba-la-am lên đỉnh núi Phê-ô, từ đấy nhìn thấy sa mạc. 29 Ba-la-am nói: “Xây bảy bàn thờ và chuẩn bị bảy con bò, bảy con chiên tại đây cho tôi.” 30 Ba-lác làm theo lời Ba-la-am, và dâng một con bò, một con chiên trên mỗi bàn thờ.

24

1 Bây giờ, Ba-la-am thấy rõ rằng CHÚA muốn chúc phước cho Y-sơ-ra-ên, nên ông không đi tìm điềm báo như những lần trước, nhưng quay nhìn về hướng sa mạc. 2 Ông thấy các trại quân Y-sơ-ra-ên, mỗi chi tộc cắm trại riêng biệt. Được thần Đức Chúa Trời cảm thúc, 3 ông nói tiên tri như sau:
“Lời tiên tri của Ba-la-am con trai Bê-ô, là người có đôi mắt mở ra. 4 Người nghe được lời của Đức Chúa Trời, thấy được khải tượng của CHÚA, dù người ngã, mắt người vẫn mở. 5 Lều của Gia-cốp, trại của Y-sơ-ra-ên đẹp mắt thật, 6 Như thung lũng chạy dài, như vườn tược cạnh mé sông, như cây trầm hương được tay Đức Chúa Trời vun trồng, như cây bách hương mọc bên dòng nước. 7 Họ sẽ có nước ngọt tràn trề dư dật, Con cháu họ không hề sống nơi khô cạn, vua họ có uy quyền cao hơn A-gát, Vương quốc họ hùng mạnh thăng tiến. 8 Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai-cập, họ trở nên dũng mãnh như bò rừng. Họ nuốt tươi các nước cừu địch. 9 Họ nghỉ ngơi như sư tử nằm ngủ, ai dám đánh thức? Ai chúc phước họ sẽ hưởng hạnh phúc; Ai nguyền rủa họ sẽ bị tai ương!”


SUY GẪM:

C. 5-8 Đức Chúa Trời chúc phước Y-sơ-ra-ên bằng sự thạnh vượng và dư dật. Ba-la-am ban đầu định rủa sả Y-sơ-ra-ên song lại ngưỡng mộ vẻ đẹp của Y-sơ-ra-ên và chúc phước cho họ sức lực cùng sự sung mãn, vì ông được đầy Thần của Chúa. Vật đổi sao dời, song lời hứa đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ thay đổi. Hãy nương cậy nơi Chúa Đấng làm đầy dẫy chúng ta cách dư dật và sung mãn.

C. 9 Đức Chúa Trời chúc phước cho ai chúc phước dân Ngài và rủa sả ai rủa sả họ. Đây là sự rủa sả trên Ba-lác, kẻ luôn muốn rủa Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng giữ trọn lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham (Sáng 12:3). Ngợi khen Chúa, Đấng giữ lời hứa với dân Ngài và đảm bảo cho họ niềm hi vọng cùng vinh quang chiến thắng.C. 1,2 Khi Ba-la-am không tìm điềm báo như các lần trước thì Thần của Đức Chúa Trời đến trên ông. Khi giảng dạy những lời nhận được từ Chúa, quan trọng là giảng một cách thuần khiết hơn là cầu hỏi những phương pháp hoặc kỹ năng nhất định. Bạn đó đối diện với Lời của Chúa một cách chân thành?

Cầu nguyện Con ngợi khen sự thành tín của Chúa đã làm đầy dẫy con bởi sự dư dật trên con đường hẹp của đức tin.

Bình Luận:

You may also like