Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Lời Tiên Tri Thứ Hai Của Ba-la-am

Ngày 17 – Lời Tiên Tri Thứ Hai Của Ba-la-am

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 23:13-26

Lời Tiên Tri Thứ Hai Của Ba-la-am

13 Sau đó, Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ông đi với tôi đến một nơi khác, tại đấy ông sẽ thấy họ, nhưng cũng chỉ thấy được một phần dân ấy, và ông sẽ nguyền rủa họ cho tôi.” 14 Rồi Ba-lác dẫn Ba-la-am đến cánh đồng Xô-phim, lên đỉnh núi Phích-ga, lập tại đó bảy cái bàn thờ, dâng trên mỗi bàn thờ một con bò và một con chiên. 15 Ba-la-am nói với Ba-lác: “Xin vua đứng đấy, bên của lễ thiêu mình, còn tôi sẽ đi đến đằng kia gặp CHÚA.” 16 CHÚA gặp Ba-la-am, đặt lời trong miệng ông, và bảo ông trở về nói với Ba-lác. 17 Vậy Ba-la-am về, thấy Ba-lác đứng bên của lễ thiêu mình cùng với các trưởng lão Mô-áp, Ba-lác hỏi: “CHÚA phán dạy thế nào?” 18 Ba-la-am nói lời tiên tri: “Hỡi Ba-lác, hãy đứng lên nghe đây, Hỡi con trai của Xếp-bô, hãy lắng tai! 19 Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối, Ngài đâu phải con loài người để đổi ý. Có bao giờ Ngài nói mà không làm? Hay hứa mà không thực hiện? 20 Đây, tôi nhận được lệnh chúc phước; Ngài đã chúc phước, tôi không thay đổi được. 21 Trong Gia-cốp, không thấy bất hạnh, trong Y-sơ-ra-ên không thấy khốn cùng. CHÚA, Đức Chúa Trời ở với họ, tiếng thét của Vua ở giữa họ. 22 Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai-cập sức mạnh họ như của bò rừng. 23 Không ai bùa ếm Gia-cốp được, cũng không ai bói toán nghịch Y-sơ-ra-ên. Vì đây là lúc nói về những việc Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp, cho Y-sơ-ra-ên. 24 Họ vươn mình như sư tử cái, vùng dậy như sư tử đực chỉ nghỉ ngơi khi đã nuốt xong mồi, và uống xong máu kẻ bị giết.” 25 Ba-lác nói với Ba-la-am: “Ông không nguyền rủa họ thì thôi cũng đừng chúc phước cho họ nữa.” 26 Ba-la-am đáp: “Tôi đã bảo là tôi chỉ được nói những điều CHÚA dạy tôi.”

 

SUY GẪM:

C. 19,20 Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối, chẳng đổi ý cũng không bao giờ hối tiếc. Không như các thần thánh khác, Đức Chúa Trời không thể bị thuyết phục bởi của lễ hi sinh hay thuật phù thủy, nhưng hành động chân thật đúng như điều Ngài đã phán. Ngài không định chúc phước cho chúng ta sau đó lại hối tiếc về lời của mình và rồi đổi ý. Ai có thể thay đổi điều Đức Chúa Trời không thay đổi? Cảm tạ Chúa đã cho con một sự bảo đảm chắc chắn rằng không có bất kể một điều nào trong toàn cõi tạo vật có thể phân tách con khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Chirst – Chúa của con (Rô 8:38,39).

C. 21 Ngay cả khi dân sự phạm tội, Đức Chúa Trời không tập trung vào sự nổi loạn của họ song vẫn ở với họ. Khi Sa-tan kiện cáo cả một danh sách những tội lỗi mà chúng ta phạm trước mặt Chúa, Ngài sẽ quăng xa mọi vi phạm của chúng ta ra sau Ngài (Ê-sai 38:17); Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng thở than đau buồn của chúng ta vì tội lỗi và tha thứ chúng ta. Hãy hướng lên Đức Chúa Trời chân thật của chúng ta, Đấng đáp trả mọi lời buộc tội của kẻ thù nhắm vào chúng ta.

C. 22-24 Mọi điều Đức Chúa Trời làm cho Y-sơ-ra-ên thật vĩ đại và tuyệt vời. Bằng năng quyền vô đối, giống như sừng của bò rừng, Đức Chúa Trời đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập. Dân Ngài ngày càng mạnh mẽ và mạnh dạn trong sự chúc phước của Chúa. Đức Chúa Trời vùa giúp con cái Ngài bằng cánh tay toàn năng, hầu cho không kẻ nào nghịch cùng chúng ta được. Ngợi khen Chúa về những điều lớn lao Ngài đã làm cho tôi.

Cầu nguyện Con ngợi khen công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài đã cứu con bởi ân sủng không đổi dời và ban phước cho con.

Bình Luận:

You may also like